Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Savjetovanje s javnošću

Otvorena savjetovanja

Savjetovanje s javnošću od 08.12.2017. do 08.01.2018.

Savjetovanje s javnošću od 29.11.2017. do 29.12.2017.

Savjetovanje s javnošću od 22.11.2017. do 22.12.2017.

Savjetovanje s javnošću od 22.11.2017. do 22.12.2017.

Zatvorena savjetovanja

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih predmeta na javnoj raspravi je od 13.11.2017. do 24.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: monika.tomcic@gorica.hr

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Predmetni Program je na javnoj raspravi od 9. 11. 2017. do 14. 11. 2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: sport@gorica.hr

Nacrt Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Predmetni Program je na javnoj raspravi od 9. 11. 2017. do 14. 11. 2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: arijana.mataga.tintor@gorica.hr

Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Predmetni Program je na javnoj raspravi od 9. 11. 2017. do 14. 11. 2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: skolstvo@gorica.hr

Nacrt Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Predmetni Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu je na javnoj raspravi od 09.11.2017. do 14.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: mirna.gajski.jolic@gorica.hr

Nacrt Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Predmetni Program je na javnoj raspravi od 9. 11. 2017. do 14. 11. 2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: skolstvo@gorica.hr

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Velike Gorice za 2018. godinu. Predmetni Program je na javnoj raspravi od 9. 11. 2017. do 14. 11. 2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: arijana.mataga.tintor@gorica.hr

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu je na javnoj raspravi od 8.11.2017. do 14.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: kultura@gorica.hr

Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu je na javnoj raspravi od 8.11.2017. do 14.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: dragica.mp@gorica.hr

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu na javnoj je raspravi 7 dana odnosno od 07.11.2017. do 14.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: financije@gorica.hr.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Odluka o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA NOVE PROMETNICE ZA PRISTUP ZGRADI BAZENA (OD KRIŽANJA S ULICOM KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA DO ULAZA NA PARCELU BAZENA) U VELIKOJ GORICI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – NABAVA OBVEZNIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VELIKE GORICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja školske kuhinje i blagavaonice OŠ Jurja Habdelića u Velikoj Gorici

Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Nacrt Pravilnika o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine

Odluka o izdvajanju dijela naselja Selnica Šćitarjevska i pripajanju istog naselju Črnkovec, te izdvajanje dijela naselja Črnkovec i pripajanju istog naselju Selnica šćitarjevska

Odluka o izdvajanju dijela naselja Lazi Turopoljski i pripajanju istog naselju Mraclin

Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Izgradnja ulice Kneza Porina – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pravilnik o dodjeli potpora za poduzetnike početnike

Nacrt Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za GVG

Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Grada Velike gorice u 2017. godini
i
PROVEDBENI PLAN preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: izgradnja Kurilovečke ulice (od ulice A. K. Miošića do Tesline ulice).

Odluka o utvrđivanju prava i načina isplate jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima.

Nacrt Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Sanacija klizišta Sveta Kata-Matoški na nerazvrstanoj cesti na području Grada Velike Gorice – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu

Odluka o izmijeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Odluka o komunalnom redu

Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godine

Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrb i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice

Odluka o autotaksi prijevozu

Izvješća o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska, pokretnih naprava te reklamnih predmeta

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Izgradnja javne rasvjete u II. i XIII. fazi ulica u RZ Rakitovec

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava potrošnog materijala za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava voća i povrća za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava kruha i pekarskih proizvoda za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Nabava mesa i mesnih proizvoda za 2018. – 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju – Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o izdvajanju dijela naselja Selnica Šćitarjevska i pripajanju istog naselju Črnkovec, te izdvajanje dijela naselja Črnkovec i pripajanju istog naselju Selnica šćitarjevska

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt Prijedloga Odluke o izdvajanju dijela naselja Lazi Turopoljski i pripajanju istog naselju Mraclin

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o utvrđivanju prava i načina isplate jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – PRAVILNIK o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Izvješće o savjetovanju s javnošću – NABAVA OBVEZNIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VELIKE GORICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Izvješće o savjetovanju s javnošću -IZGRADNJA NOVE PROMETNICE ZA PRISTUP ZGRADI BAZENA (OD KRIŽANJA S ULICOM KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA DO ULAZA NA PARCELU BAZENA) U VELIKOJ GORICI

Izvješće o savjetovanju s javnošću – izgradnja Kurilovečke ulice (od ulice A. K. Miošića do Tesline ulice)

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Izgradnja školske kuhinje i blagavaonice OŠ Jurja Habdelića – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Izgradnja ulice Kneza Porina – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Sanacija klizišta Sveta Kata-Matoški na nerazvrstanoj cesti na području Grada Velike Gorice – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017.godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o autotaksi prijevozu