Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Savjetovanje s javnošću

Otvorena savjetovanja

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Odluka o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice

Zatvorena savjetovanja

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA NOVE PROMETNICE ZA PRISTUP ZGRADI BAZENA (OD KRIŽANJA S ULICOM KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA DO ULAZA NA PARCELU BAZENA) U VELIKOJ GORICI

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – NABAVA OBVEZNIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VELIKE GORICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Izgradnja školske kuhinje i blagavaonice OŠ Jurja Habdelića u Velikoj Gorici

Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Nacrt Pravilnika o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine

Odluka o izdvajanju dijela naselja Selnica Šćitarjevska i pripajanju istog naselju Črnkovec, te izdvajanje dijela naselja Črnkovec i pripajanju istog naselju Selnica šćitarjevska

Odluka o izdvajanju dijela naselja Lazi Turopoljski i pripajanju istog naselju Mraclin

Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Izgradnja ulice Kneza Porina – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Pravilnik o dodjeli potpora za poduzetnike početnike

Nacrt Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za GVG

Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Grada Velike gorice u 2017. godini
i
PROVEDBENI PLAN preventivne i obvezne preventivne DDD kao posebne mjere na području Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: izgradnja Kurilovečke ulice (od ulice A. K. Miošića do Tesline ulice).

Odluka o utvrđivanju prava i načina isplate jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima.

Nacrt Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Sanacija klizišta Sveta Kata-Matoški na nerazvrstanoj cesti na području Grada Velike Gorice – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu

Odluka o izmijeni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Odluka o komunalnom redu

Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godine

Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj skrb i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice

Odluka o autotaksi prijevozu

Izvješća o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju – Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Velike Gorice

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o izdvajanju dijela naselja Selnica Šćitarjevska i pripajanju istog naselju Črnkovec, te izdvajanje dijela naselja Črnkovec i pripajanju istog naselju Selnica šćitarjevska

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt Prijedloga Odluke o izdvajanju dijela naselja Lazi Turopoljski i pripajanju istog naselju Mraclin

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Pravilnik o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o utvrđivanju prava i načina isplate jednokratnih novčanih pomoći učenicima i studentima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – PRAVILNIK o dodjeli bespovratne financijske potpore iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Izvješće o savjetovanju s javnošću – NABAVA OBVEZNIH UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA VELIKE GORICE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Izvješće o savjetovanju s javnošću -IZGRADNJA NOVE PROMETNICE ZA PRISTUP ZGRADI BAZENA (OD KRIŽANJA S ULICOM KRALJA STJEPANA TOMAŠEVIĆA DO ULAZA NA PARCELU BAZENA) U VELIKOJ GORICI

Izvješće o savjetovanju s javnošću – izgradnja Kurilovečke ulice (od ulice A. K. Miošića do Tesline ulice)

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Izgradnja školske kuhinje i blagavaonice OŠ Jurja Habdelića – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Izgradnja ulice Kneza Porina – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Sanacija klizišta Sveta Kata-Matoški na nerazvrstanoj cesti na području Grada Velike Gorice – Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2017.godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program djelovanja za mlade Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Program javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2017. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice

Izvješće o savjetovanju s javnošću – Odluka o autotaksi prijevozu