Grad Velika Gorica

Mladi

Savjet mladih

savjet,mladihSavjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sa zadaćom aktivnijeg uključivanja mladih u javni život Grada Velike Gorice.

U ostvarivanju svojih zadaća Savjet osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Velike Gorice,
4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada i način rješavanja tih pitanja,
5. daju mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđenje položaja mladih na području Grada,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlažu i donošenje lokalnog programa djelovanja za mlade, kao i mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
8. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih i potiče međusobnu suradnju savjeta mladih drugih jedinica lokalne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj kao i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
9. predlažu Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14), članaka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 4/14) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice (Službeni glasnik 1/13).Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 6. sjednici održanoj 07. ožujka 2018. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

I.
Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice izabrani su:

1. ZA ČLANA: Gabriela Eva Barišić
ZA ZAMJENICU: Antonela Rea Barišić

2. ZA ČLANA: Katarina Drvodelić
ZA ZAMJENICU: Karla Draženović

3. ZA ČLANA: Filip Gašpar
ZA ZAMJENIKA Ivan Lerotić

4. ZA ČLANA: Ana Jović
ZA ZAMJENICU: Lucija Roginić

5. ZA ČLANA: Kristina Klarić,
ZA ZAMJENIKA: Toma Vujević

6. ZA ČLANA: Lana Krunić
ZA ZAMJENICU: Lucija Kolarec

7. ZA ČLANA: Nikola Kunc
ZA ZAMJENIKA Juro Šokčević

8. ZA ČLANA: Leon Lukinić
ZA ZAMJENIKA: Tomislav Brebrić

9. ZA ČLANA: Tea Nevistić
ZA ZAMJENICU: Rafaela Nevistić

10. ZA ČLANA: Lucija Stanilović
ZA ZAMJENIKA: Karlo Nikić

11. ZA ČLANA: Josip Vitez
ZA ZAMJENIKA: Ivan Vitez