Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Mladi

Savjet mladih

savjet,mladihSavjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sa zadaćom aktivnijeg uključivanja mladih u javni život Grada Velike Gorice.

U ostvarivanju svojih zadaća Savjet osobito:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
2. raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,
3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Velike Gorice,
4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada i način rješavanja tih pitanja,
5. daju mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđenje položaja mladih na području Grada,
6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlažu i donošenje lokalnog programa djelovanja za mlade, kao i mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
8. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih i potiče međusobnu suradnju savjeta mladih drugih jedinica lokalne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj kao i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
9. predlažu Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada.

Članovi Savjeta mladih:

Mario Dilberović, predsjednik
Chiara Marušić, zamjenica predsjednika
Josip Beus-Richembergh
Petar Lebo
Ivan Malić
Vanja Premužić
Ivan Rak
Petra Vargek
Tomislav Ververger
Dora Vugrinović
Ida Žužić

smladih1smladih2smladih3smladih4