Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove Europske unije

Osnovne informacije

Pročelnik: Domagoj Ilečić

Tel: 01/555-9233

Mail: domagoj.ilecic@gorica.hr

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU obavlja poslove koji se odnose na:
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva,
- investicije i ulaganja
- planiranje, provedba i kontrola programa i projekata koji se financiraju iz fondova EU i
drugih izvora

Poduzetništvo

Ured za poduzetništvo obavlja poslove koji se odnose na pripremu i provedbu poticajnih mjera za razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva.

Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine, obrta i ugostiteljskih objekata

Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine samostalno određuje trgovac.
Radno vrijeme obrta samostalno određuje obrtnik.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15 i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice ( Službeni glasnik GVG br. 10/16).
Odlukom je propisano da gradonačelnik, na zahtjev ugostitelja može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog Zakonom i Odlukom, a radi organiziranja pojedinih prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).
Uz zahtjev ugostitelj mora priložiti:
- rješenje nadležnog tijela kojim je utvrđeno da su provedene mjere zaštite od buke za noćne
uvjete rada,
- rješenje kojim su utvrđeni minimalni uvjeti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
- mišljenje vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora, odnosno predsjednika vijeća, gdje se
nalazi ugostiteljski objekt,
- upravna pristojba 70 kuna u državnim biljezima.

Zahtjev s propisanom dokumentacijom podnosi se Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, najkasnije 7 dana prije održavanja prigodne proslave.

Pregled stanja gospodarstva Grada Velike Gorice

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2016. godini (PDF)

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2015. godini (PDF)

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2014. godini (PDF)

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2013. godini (PDF)

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2012. godini (PDF)

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2011. godini (PDF)

Pregled gospodarstva Grada Velike Gorice u 2010. godini (PDF)

Više informacija dostupno putem E-mail; poduzetnistvo@gorica.hr
Tel.: 01/ 5520-527, 01/5559-436, 01 /5520-522

Investicije

Ured za investicije obavlja poslove praćenja realizacije investicija na području grada, umrežavanje, koordinacija i organizacija sastanaka investitora/poduzetnika s tijelima gradske uprave u vidu što brže i lakše realizacije investicije te ishođenju potrebne dokumentacije i rješavanju administrativnih zapreka provođenje promidžbenih aktivnosti za privlačenje investicija te prikupljanje iskaza interesa investitora/poduzetnika

Investicijski vodič (HR)

Investment Guide (EN)

Adresar
Popis korisnih adresa za investitore i poduzetnike

Više informacija dostupno putem E-mail; investicije@gorica.hr
Tel.: 01/ 5520-526, 01/5559-382

Fondovi EU

Ured za fondove EU obavlja stručne poslove koji se odnose na financiranje iz fondova EU i drugih izvora i to kroz pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje gradskih projekata kroz projekte lokalne, međuregionalne nacionalne i međunarodne suradnje. Ured također surađuje s institucijama nadležnim za fondove EU i drugim institucijama u RH, EU i svijetu.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu prijedloga OPKK (Operativni program kohezija i konkurentnost 2014-2020)
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/ZNP06_Prilog%2005_Indikativni%20godi%C5%A1nji%20plan%20objave%202017%20najnovija%2023.01.2017..pdf

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu prijedloga OPULJP (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020)
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20%E2%80%93%202020/Godi%C5%A1nji-plan-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-sufinanciranih-iz-OPULJP-2017.xlsx

Strategija Europa 2020 -link
http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=22781

Operativni program kohezija i konkurentnost

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali

http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Strukturni%20fondovi%202014.%20–%202020/OPULJP%20hr%2020150709.pdf

Korisni linkovi
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/

Aktualni natječaji:

Natječaji za poduzetnike

EU natječaji

Newsletter – link na PDF

Više informacija dostupno putem E-mail; eu.fondovi@gorica.hr
Tel.: 01/ 5559-233

Natječaji

Natječaji za: Vrijeme trajanja natječaja
potpore mentorima praktične nastave

ožujak – travanj

potpore poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama

ožujak – studeni

potpore za  očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

travanj – svibanj

potpore za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

ožujak – studeni

potpore poduzetnicima početnicima

travanj – studeni

Stipendije Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

rujan – listopad

Dokumentacija

Odluka o stipendiji Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik GVG 2/2008., 1/2010., 8/2016)
Pravilnik za dodjelu potpora mentorima praktične nastave (Službeni glasnik GVG 6/2008., 1/2010)
Pravilnik za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama (Službeni glasnik, 2/2014.)
Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik GVG 1/2015.)
Pravilnik za dodjelu potpora za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU (Službeni glasnik GVG 6/2016.)
Pravilnik za dodjelu potpora poduzetnicima početnicima
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG 10/2016.)
Program razvoja poduzetničke zone Rakitovec (Službeni glasnik GVG 13/2006)
Program razvoja Proizvodne zone Vukovinsko polje (Službeni glasnik GVG 9/2008)
Program razvoja poduzetničke Gospodarske zone Kušanec-istok (Službeni glasnik GVG 5/2011.)