Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te Prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice

Temeljem odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/23) i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o utvrđivanju Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice za javnu raspravu, KLASA: 024-02/23-02/111, URBROJ: 238-31-10-2023-1 od 11. travnja 2023. godine te Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o utvrđivanju Prijedloga II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice za javnu raspravu, KLASA: 024-02/23-02/112, URBROJ: 238-31-10-2023-1 od 11. travnja 2023. godine Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavljuje:
» Opširnije

Obavijesti

Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

Na temelju Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) te Plana rasporeda sredstava za financiranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Službeni glasnik GVG br. 1/2023.) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

mraclinNa temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Sl. glasnik GVG br. 3/2022), Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja
» Opširnije

Vijesti
,

Novi asfalt u Gornjoj Lomnici i Kozjači

lomnicaU prva tri mjeseca ove godine asfaltirano je već oko 14 kilometara cesta na velikogoričkom području, a istim se intenzitetom nastavlja i dalje, otkrio je gradonačelnik Krešimir Ačkar prilikom obilaska novouređenih prometnica u naseljima Gornja Lomnica i Kozjača. U Gornjoj Lomnici novim asfaltom je uređeno 360 metara Ulice Petra Preradovića, no to je tek dio radova kojim se značajno mijenja izgled mjesta.
» Opširnije

Vijesti

Grad Velika Gorica dobila sredstva iz FSEU za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica potresa

euFond solidarnosti Europske unije (FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Fond je nastao kao reakcija na velike poplave u središnjoj Europi u ljeto 2002.g. i od tada se koristi za pokrivanje niza različitih prirodnih katastrofa uključujući poplave, šumske požare, potrese, oluje i suše.
» Opširnije

Obavijesti

Gradsko izborno povjerenstvo: izbori za vijeća nacionalnih manjina - zaprimanja prijedloga lista kandidata i kandidatura

» Opširnije

Obavijesti

Obavijest biračima: izbori za članove vijeća nacionalnih manjina

Obavijest (PDF)

Vijesti

Anketa o lokaciji zelene tržnice: 77% građana za povratak tržnice na staru lokaciju

trznica2Završena je anketa na kojoj su se građani Velike Gorice izjašnjavali o lokaciji gradske zelene tržnice. Tijekom desetak dana koliko je trajala anketa glasalo je ukupno 712 građana. Velika većina, njih 77,1% glasalo je za povratak tržnice na staru lokaciju (Tržni centar), 7,4% građana izjasnilo se za sadašnju lokaciju (Školska ulica), dok se 15,4% sudionika u anketi izjasnilo za neku treću lokaciju.
» Opširnije

Obavijesti

Izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Grada Velike Gorice

gorica-zrakZakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. uređuje se procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.
» Opširnije

Obavijesti

Objava biračima: izbori za članove vijeća nacionalnih manjina

» Opširnije

e-Pisarnica

e-pisarnica Geoportal Grada Velike Gorice iTransparentnost - pregled isplata i računa Prijave komunalnih problema

Izvješće gradonačelnika

Izvješće gradonačelnika