Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 26. rujna 2023. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu

2. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice

3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva, odnosno obnovljive energije u prijevozu Grada Velike Gorice za razdoblje 2023.-2025. godine

4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite zraka Grada Velike Gorice od 2023. do 2026. godine

5. Prijedlog Odluke o donošenju Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Grada Velike Gorice od 2023. do 2026. godine

6. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine i Konačni nacrt Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine

7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Velike Gorice za potpisivanje Ugovora o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja

8. Prijedlog Odluke o imenovanju parka u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Stari Grad

9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

10. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici

11. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalne djelatnosti

12. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)