Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 31 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Karas (Milan Bandić 365 – Stranka rada i solidarnosti)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Damir Šimunić (SDP)

Vijećnici Gradskog vijeća

1. Mladen Arapović – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
2. Darko Bekić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
3. Nenad Črnko – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
4. Milivoj Dijanežević – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
5. Mihael Grdenić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
6. Stjepan Kos – NEZAVISNI VIJEĆNIK- s liste HDZ-HSLS-HSU
7. Stjepan Kosić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
8. Roman Krunić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
9. Jurica Mihalj – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
10. Goran Miličević – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
11. Ivan Rak – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
12. Stjepan Rak – HSU; lista HDZ-HSLS-HSU
13. Mario Šipušić – HSLS: lista HDZ-HSLS-HSU
14. Zlatko Turković – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
15. Sven Fabijančić – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
16. Igor Horvačić – HSS; lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -stranka rada- laburisti
17. Aleksandar Horvat – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
18. Katarina Šeravić – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti-Stranka rada- laburisti
19. Damir Šimunić – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
20. Marijo Zdelar – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
21. Tajana Amšel Zelenika – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
22. Ivica Barukčić – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
23. Zlata Filipović – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
24. Neven Karas – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
25. Danijel Pukšić – MOST NEZAVISNIH LISTA
26. Alanmilan Šembera – MOST NEZAVISNIH LISTA
27. Marko Šimac – MOST NEZAVISNIH LISTA
28. Štefa Bakota – NEZAVISNA VIJEĆNICA- sa liste HNS-a
29. Pero Josipović – NEZAVISNI VIJEĆNIK – sa liste HNS-a
30. Lucijan Maslać – Hrvatska stranka prava- HSP
31. Zvonimir Stjepić – ŽIVI ZID

Odbori

Mandatno povjerenstvo:
1. Ivan Rak, predsjednik
2. Damir Šimunić, član
3. Zlata Filipović, član

Odbor za izbor i imenovanja:
1. Jurica Mihalj, predsjednik
2. Goran Miličević, član
3. Mladen Arapović, član
4. Damir Šimunić, član
5. Marko Šimac, član
6. Željko Stanilović, član
7. Ivica Barukčić, član

Odbor za statutarno-pravna pitanja:
1. Neven Karas, predsjednik
2. Stjepan Kosić, član
3. Milivoj Dijanežević, član
4. Marijo Zdelar, član
5. Katarina Šeravić, član

U Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
1. Mate Bekavac, predsjednik
2. Šime Bačić, član
3. Matej Matanović, član
4. Filip Margić, član
5. Mijo Jakunić, član

Odbor za mjesnu samoupravu:
1. Mirjana Palčić, predsjednik
2. Ivan Horvat, član
3. Ivica Barukčić, član
4. Nikola Šimac, član
5. Igor Horvačić, član

Odbor za financije i proračun :
1. Darko Bekić, predsjednik
2. Neven Caganić, član
3. Marijo Martinović, član
4. Zlatko Sedmak, član
5. Branimir Karačić, član

Odbor za gospodarski razvoj:
1. Saša Mikulčić, predsjednik
2. Mario Radoš, član
3. Nenad Krvavica, član
4. Darko Stanilović, član
5. Alanmilan Šembera, član

Odbor za komunalne djelatnosti:
1. Dragan Perić, predsjednik
2. Mario Šipušić, član
3. Tomislav Mađar, član
4. Tonći Luketa, član
5. Stjepan Rakarac, član

Odbor za odgoj i obrazovanje :
1. Marko Biljan, predsjednik
2. Martina Podgorski, član
3. Dubravka Gabrić, članica
4. Katarina Šeravić, član
5. Karmen Rak, član

Odbor za društvene djelatnosti:
1. Josip Piličić, predsjednik
2. Đuro Turković, član
3. Dragica Marlović, član
4. Sven Fabijančić, član
5. Damir Slojšek, član

Odbor za mladež :
1. Ozren Klarić, predsjednik
2. Ivan Omrčen, član
3. Marko Đurašin, član
4. Mateja Kalisar, član
5. Ivan Kos, član

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje :
1. Mihael Grdenić, predsjednik
2. Julija Prpić, član
3. Danica Videković, član
4. Karlo Lončarević, član
5. Stjepan Vlahovac, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu :
1. Zlata Filipović, predsjednik
2. Tomislav Brebrić, član
3. Stjepan Rak, član
4. Stjepan Mataković, član
5. Božica Jankeš, član

Odbor za predstavke i pritužbe:
1. Bogdanka Cina Azinović-predsjednica
2. Lucija Lučan, članica
3. Emil Kovač, član
4. Mateja Biškup, članica
5. Luka Huzjak, član