Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 27 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Darko Bekić (HDZ)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Zvonimir Lovrić (Domovinski pokret)

Ozren Robić (SDP)

Vijećnici Gradskog vijeća

1. Darko Bekić
2. Mihael Grdenić
3. Stipo Duvnjak
4. Zlata Filipović
5. Vedran Zobec
6. Anri Targuš
7. Ivana Belošević
8. Tajana Amšel Zelenika
9. Juraj Odrčić
10. Dalibor Mrakovčić
11. Milivoj Dijanežević
12. Marjana Kuliš
13. Ivo Jelušić
14. Brankica Žugaj
15. Goran Beus Richembergh
16. Ozren Robić
17. Marijo Zdelar
18. Igor Horvačić
19. Damir Šimunić
20. Ivan Bekavac
21. Damir Slojšek
22. Lucijan Maslać
23. Karmen Rak
24. Zoran Lovrić
25. Zvonimir Lovrić
26. Krunoslav Hrvačić
27. Gordan Kompes

Odbori Gradskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanja
Marjana Kuliš predsjednica
Vedran Zobec, član
Juraj Odrčić, član
Tajana Amšel Zelenika, članica
Damir Slojšek, član
Marijo Zdelar, član
Ozren Robić, član

Odbor za statutarno-pravna pitanja
Tomislav Lukšić – predsjednik
Zlata Filipović – članica
Anri Targuš – član
Ivan Bekavac – član
Ivo Jelušić- član

Mandatno povjerenstvo
Milivoj Dijanežević, predsjednik
Dalibor Mrakovčić, član
Brankica Žugaj, član

Odbor za mjesnu samoupravu
Josip Kolić, predsjednik
Tomislav Mađar, član
Ivana Maršalko, član
Zoran Lovrić, član
Darinko Gučić, član

Odbor za gospodarski razvoj
Roman Krunić, predsjednik
Marijana Peher, članica
Dragica Marlović, članica
Tihomir Feljan, član
Goran Beus Richembergh, član

Odbor za komunalne djelatnosti
Tomislav Brebrić, predsjednik
Željko Stanilović, član
Damir Stanilović, član
Tonći Luketa, član
Mate Vujević, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
Zlata Filipović, predsjednica
Antonio Kosić, član
Siniša Marinclin, član
Igor Horvačić, član
Darko Stanilović, član

Odbor za predstavke i pritužbe građana
Ivana Mlinar, predsjednica
Branka Valenčak, članica
Vedran Svetličić, član
Ivana Piršer Knežić, članica
Franjo Koren, član
Kontakt: vijece@gorica.hr

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje
Mario Golubić, predsjednik
Tomislav Muselinović, član
Ivica Gašpar, član
Luka Tarle, član
Stjepan Vlahovac, član

Odbor za društvene djelatnosti
Filip Margić, predsjednik
Željko Grozaj, član
Dalibor Mrakovčić, član
Zlatko Sedmak, član
Zlatko Rovišan, član

Odbor za mladež
Željko Nagy, predsjednik
Valentina Dorotić, članica
Josip Vitez, član
Sanja Zado, članica
Mario Opetuk, član

Odbor za financije i proračun
Darko Bekić, predsjednik
Eugenija Štajer, članica
Jakov Perić, član
Šime Bačić, član
Nikola Kunc, član

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Vjekoslav Iža, predsjednik
Ante Ivanda, član
Anto Petrović, član
Božica Jankeš, članica
Berislav Župetić, član

Odbor za odgoj i obrazovanje
Ana Krstić, predsjednica
Gordan Kompes, članica
Ivana Plank, članica
Lucia Prvonožec, članica
Brankica Žugaj, članica

Služba Gradskog vijeća

Adresa:
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Tel: 01 / 6269 939, 01 / 6269 932

E-Mail: vijece@gorica.hr

Mirjana Pontoni
Pročelnica službe – tajnica Vijeća Gradskog vijeća

Kristina Hegeduš
Stručna referentica Gradskog vijeća

Opis i funkcija odjela:

Služba Gradskog vijeća obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te druge stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i vijećnika.