Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 31 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Karas (Milan Bandić 365 – Stranka rada i solidarnosti)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Zdenko Ilečić (HDZ)

Damir Šimunić (SDP)

Vijećnici Gradskog vijeća

Arapović Mladen
Bakota Štefa
Bekić Darko
Črnko Nenad
Dijanežević Milivoj
Fabijančić Sven
Filipović Zlata
Grdenić Mihael
Horvačić Igor
Horvat Aleksandar
Ilečić Zdenko
Jakovljević Tomislav
Jerleković Josip
Josipović Pero
Karas Neven
Kosić Stjepan
Krunić Roman
Krvavica Mislav
Kurilovčan Mirjana
Maslać Lucijan
Miličević Goran
Rak Karmen
Rak Stjepan
Slojšek Damir
Stanilović Željko
Šembera Alanmilan
Šeravić Lovrak Katarina
Šimunić Damir
Turković Zlatko
Zado Sanja
Zdelar Marijo

Odbori Gradskog vijeća

Mandatno povjerenstvo:
1. Ivan Rak, predsjednik
2. Damir Šimunić, član
3. Zlata Filipović, član

Odbor za izbor i imenovanja:
1. Jurica Mihalj, predsjednik
2. Goran Miličević, član
3. Mladen Arapović, član
4. Damir Šimunić, član
5. Marko Šimac, član
6. Željko Stanilović, član
7. , član

Odbor za statutarno-pravna pitanja:
1. Neven Karas, predsjednik
2. Stjepan Kosić, član
3. Milivoj Dijanežević, član
4. Marijo Zdelar, član
5. Katarina Šeravić, član

U Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
1. Mate Bekavac, predsjednik
2. Šime Bačić, član
3. Matej Matanović, član
4. Filip Margić, član
5. Mijo Jakunić, član

Odbor za mjesnu samoupravu:
1. Mirjana Palčić, predsjednik
2. Ivan Horvat, član
3. Ivica Barukčić, član
4. Nikola Šimac, član
5. Igor Horvačić, član

Odbor za financije i proračun :
1. Darko Bekić, predsjednik
2. Neven Caganić, član
3. Marijo Martinović, član
4. Zlatko Sedmak, član
5. Alanmilan Šembera, član

Odbor za gospodarski razvoj:
1. Saša Mikulčić, predsjednik
2. Mario Radoš, član
3. Nenad Krvavica, član
4. Darko Stanilović, član
5. Josip Kosanović, član

Odbor za komunalne djelatnosti:
1. Dragan Perić, predsjednik
2. Mario Šipušić, član
3. Tomislav Mađar, član
4. Tonći Luketa, član
5. Mate Vujević, član

Odbor za odgoj i obrazovanje :
1. Marko Biljan, predsjednik
2. Martina Podgorski, član
3. Dubravka Gabrić, članica
4. Katarina Šeravić, član
5. Karmen Rak, član

Odbor za društvene djelatnosti:
1. Josip Piličić, predsjednik
2. Đuro Turković, član
3. Dragica Marlović, član
4. Sven Fabijančić, član
5. Damir Slojšek, član

Odbor za mladež :
1. Ozren Klarić, predsjednik
2. Ivan Omrčen, član
3. Marko Đurašin, član
4. Mateja Kalisar, član
5. Ivan Kos, član

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje :
1. Mihael Grdenić, predsjednik
2. Julija Prpić, član
3. Danica Videković, član
4. Karlo Lončarević, član
5. Stjepan Vlahovac, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu :
1. Zlata Filipović, predsjednik
2. Tomislav Brebrić, član
3. Stjepan Rak, član
4. Stjepan Mataković, član
5. Božica Jankeš, član

Odbor za predstavke i pritužbe:
1. Bogdanka Cina Azinović-predsjednica
2. Lucija Lučan, članica
3. Emil Kovač, član
4. Mateja Biškup, članica
5. Luka Huzjak, član