Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 27 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Darko Bekić (HDZ)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Zvonimir Lovrić (Domovinski pokret)

Ozren Robić (SDP)

Vijećnici Gradskog vijeća

1. Darko Bekić
2. Mihael Grdenić
3. Stipo Duvnjak
4. Zvonko Kunić
5. Vedran Zobec
6. Anri Targuš
7. Ivana Belošević
8. Tajana Amšel Zelenika
9. Juraj Odrčić
10. Dalibor Mrakovčić
11. Milivoj Dijanežević
12. Slavko Perković
13. Ivo Jelušić
14. Brankica Žugaj
15. Stela Dragica Svračak
16. Ozren Robić
17. Marijo Zdelar
18. Igor Horvačić
19. Damir Šimunić
20. Ivan Bekavac
21. Damir Slojšek
22. Lucijan Maslać
23. Karmen Rak
24. Zoran Lovrić
25. Zvonimir Lovrić
26. Krunoslav Hrvačić
27. Gordan Kompes

Odbori Gradskog vijeća

Odbor za izbor i imenovanja
Vedran Zobec, predsjednik
Anri Targuš, član
Juraj Odrčić, član
Tajana Amšel Zelenika, članica
Damir Slojšek, član
Marijo Zdelar, član
Ozren Robić, član

Odbor za statutarno-pravna pitanja
Darko Bekić – predsjednik
Zvonko Kunić – član
Anri Targuš – član
Ivan Bekavac – član
Ivo Jelušić- član

Mandatno povjerenstvo
Milivoj Dijanežević, predsjednik
Dalibor Mrakovčić, član
Brankica Žugaj, član

Odbor za mjesnu samoupravu
Josip Kolić, predsjednik
Tomislav Mađar, član
Mihael Kuliš, član
Zoran Lovrić, član
Darinko Gučić, član

Odbor za gospodarski razvoj
Roman Krunić, predsjednik
Marijana Peher, članica
Dragica Marlović, članica
Tihomir Feljan, član
Goran Beus Richembergh, član

Odbor za komunalne djelatnosti
Tomislav Brebrić, predsjednik
Željko Stanilović, član
Damir Stanilović, član
Tonći Luketa, član
Ljubodrag Poljak, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
Zlata Filipović, predsjednica
Antonio Kosić, član
Siniša Marinclin, član
Igor Horvačić, član
Darko Stanilović, član

Odbor za predstavke i pritužbe građana
Ivana Mlinar, predsjednica
Branka Valenčak, članica
Vedran Svetličić, član
Ivana Piršer Knežić, članica
Franjo Koren, član
Kontakt: vijece@gorica.hr

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje
Mario Golubić, predsjednik
Tomislav Muselinović, član
Ivica Gašpar, član
Ivana Mlinar, član
Stjepan Vlahovac, član

Odbor za društvene djelatnosti
Filip Margić, predsjednik
Željko Grozaj, član
Dalibor Mrakovčić, član
Zlatko Sedmak, član
Zlatko Rovišan, član

Odbor za mladež
Željko Nagy, predsjednik
Valentina Dorotić, članica
Josip Vitez, član
Sanja Zado, članica
Mario Opetuk, član

Odbor za financije i proračun
Darko Bekić, predsjednik
Eugenija Štajer, članica
Jakov Perić, član
Šime Bačić, član
Nikola Kunc, član

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Vjekoslav Iža, predsjednik
Ante Ivanda, član
Anto Petrović, član
Božica Jankeš, članica
Berislav Župetić, član

Odbor za odgoj i obrazovanje
Ana Krstić, predsjednica
Gordan Kompes, članica
Ivana Plank, članica
Lucia Prvonožec, članica
Brankica Žugaj, članica

Služba Gradskog vijeća

Adresa:
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Tel: 01 / 6269 939, 01 / 6269 932

E-Mail: vijece@gorica.hr

Marija Ilečić
Pročelnica službe – tajnik Gradskog vijeća

Kristina Hegeduš
Stručna referentica Gradskog vijeća

Opis i funkcija odjela:

Služba Gradskog vijeća obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te druge stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i vijećnika.

Javnost rada

Građani mogu nazočiti sjednicama Gradskog vijeća, osim u slučajevima predviđenim Poslovnikom kada je javnost iz opravdanih razloga isključena.

Zainteresirani građani koji žele prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća trebaju pisanim putem najaviti svoju nazočnost tri dana prije održavanja sjednice i to na utvrđenom Obrascu.
Zahtjev za nazočnost na sjednici putem utvrđenog Obrasca može se uputiti :

• elektroničkom poštom na adresu: vijece@gorica.hr
• poštom na adresu: Grad Velika Gorica, Služba Gradskog vijeća, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

Napominjemo kako su još uvijek na snazi epidemiološke mjere, te je broj ljudi koji mogu nazočiti sjednici ograničen zbog prostora. Ukoliko svoj interes za prisustvovanje sjednici iskaže veći broj osoba, Pročelnica Službe Gradskog vijeća odredit će osobe koje mogu prisustvovati sjednici vodeći računa o redoslijedu podnesenih prijava.

Sve građane koji budu nazočili sjednicama Gradskog vijeća molimo da ne ometaju rad predstavničkog tijela Grada Velike Gorice.

Obrazac za prisustvo na sjednici GV (MS Word)