Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 31 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomo Vidović (HDZ)

Vijećnici

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomo Vidović (HDZ)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Damir Šimunić (SDP)

Marko Sulić (HSP dr. Ante Starčević)

Vijećnici Gradskog vijeća

VLADIMIR PAVIŠIĆ HDZ
TOMO VIDOVIĆ HDZ
MATE ĆORIĆ HDZ
NIKOLA IVAN LEDER HDZ
ZLATKO MIHANIĆ HDZ
TOMISLAV LUKŠIĆ HDZ
IVAN KUŠEVIĆ HSS
dr.sc. TAJANA AMŠEL ZELENIKA DC
MARKO SULIĆ HSP-AS
KREŠIMIR AČKAR HDZ
DARKO BEKIĆ HDZ
NENAD ČRNKO HDZ
MIRKO BERKOVIĆ HDZ
MARIJANA LEBO HDZ
JURICA MIHALJ HDZ
NATAŠA HADER HDZ
ŽELJKO TOMINČIĆ DC
BOŽICA JANKEŠ HSS
ANKICA GRANIĆ HSP-AS
TONČI LUKETA SDP
GORAN BEUS RICHEMBERGH HNS
MARIO ŠIPUŠIĆ HSLS
STJEPAN RAK HSU
DAMIR ŠIMUNIĆ SDP
SVEN FABIJANČIĆ SDP
LEO LISAC SDP
MARIJO ZDELAR SDP
PERO JOSIPOVIĆ HNS
KATARINA ŠERAVIĆ SDP
DARKO STANILOVIĆ SDP
DOMAGOJ OŠTRIĆ SDP

Odbori

Mandatno povjerenstvo
Tomislav Landeka, predsjednik
Božica Jankeš, član
Damir Šimunić, član

Odbor za izbor i imenovanja
Vladimir Pavišić, predsjednik
Stjepan Rak, član
Tajana Amšel Zelenika, član
Ivan Kušević, član
Marko Sulić, član
Pero Josipović, član
Damir Šimunić, član

Odbor za statutarno-pravna pitanja
Tomo Vidović, predsjednik
Zlatko Mihanić, član
Ankica Granić, član
Leo Lisac, član
Domagoj Oštrić, član

Odbor za mjesnu samoupravu
Mate Ćorić, predsjednik
Mirko Berković, član
Igor Horvačić, član
Ivan Kalisar, član
Ivan Dijanežević, član

Odbor za gospodarski razvoj
Domagoj Ilečić, predsjednik
Mario Martinović, član
Željko Tominčić, član
Stela Dragica Svračak, član
Aleksandar Horvat, član

Odbor za komunalne djelatnosti
Dragan Perić, predsjednik
Ivan Kuliš, član
Dražen Kos, član
Mario Šipušić, član
Marin Klarić, član

Odbor za predstavke i pritužbe građana
Ivan Šantek, predsjednik
Jurica Mihalj, član
Katarina Kuntić, član
Miljenko Črnjak, član
Aleksandar Drljača, član

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje
Davor Katkić, predsjednik
Tomica Gašparac, član
Branko Krkanić, član
Tonči Luketa, član
Bogdanka Cina Azinović, član

Odbor za društvene djelatnosti
Marjan Perić, predsjednik
Nenad Črnko, član
Tomislav Lukšić, član
Stjepan Rak, član
Mario Zdelar, član

Odbor za mladež
Marijana Lebo, predsjednik
Mario Radoš, član
Tomislav Jelisavac, član
Kristijan Vukčević, član
Sven Fabijančić, član

Odbor za financije i proračun
Darko Bekić, predsjednik
Nikola Ćurić, član
Hrvoje Gregurić, član
Kornela Paunović, član
Nikola Pejak, član

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
Mijo Jakunić, predsjednik
Nataša Hader, član
Danijel Deverić, član
Vera Hanžek, član
Davor Iveković, član

Odbor za odgoj i obrazovanje
Krešimir Ačkar, predsjednik
Ana Matanović, član
Nada Puceković, član
Snježana Popović Milić, član
Katarina Šeravić, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
Ivan Kuzmec- predsjednik
Stjepan Kosić- član
Tomislav Mirenić – član
Darko Stanilović – član
Stjepan Rak (HSU) – član