Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 31 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Karas (Milan Bandić 365 – Stranka rada i solidarnosti)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Damir Šimunić (SDP)

Vijećnici Gradskog vijeća

1. Mladen Arapović – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
2. Darko Bekić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
3. Nenad Črnko – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
4. Milivoj Dijanežević – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
5. Mihael Grdenić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
6. Stjepan Kos – NEZAVISNI VIJEĆNIK- s liste HDZ-HSLS-HSU
7. Stjepan Kosić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
8. Roman Krunić – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
9. Jurica Mihalj – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
10. Goran Miličević – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
11. Ivan Rak – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
12. Stjepan Rak – HSU; lista HDZ-HSLS-HSU
13. Mario Šipušić – HSLS: lista HDZ-HSLS-HSU
14. Zlatko Turković – HDZ; lista HDZ-HSLS-HSU
15. Sven Fabijančić – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
16. Igor Horvačić – HSS; lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -stranka rada- laburisti
17. Aleksandar Horvat – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
18. Katarina Šeravić – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti-Stranka rada- laburisti
19. Damir Šimunić – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
20. Marijo Zdelar – SDP: lista SDP-HSS-Hrvatski laburisti -Stranka rada- laburisti
21. Tajana Amšel Zelenika – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
22. Ivica Barukčić – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
23. Zlata Filipović – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
24. Neven Karas – Milan Bandić 365 stranka rada i solidarnosti
25. Danijel Pukšić – MOST NEZAVISNIH LISTA
26. Alanmilan Šembera – MOST NEZAVISNIH LISTA
27. Marko Šimac – MOST NEZAVISNIH LISTA
28. Štefa Bakota – NEZAVISNA VIJEĆNICA- sa liste HNS-a
29. Pero Josipović – NEZAVISNI VIJEĆNIK – sa liste HNS-a
30. Lucijan Maslać – Hrvatska stranka prava- HSP
31. Zvonimir Stjepić – ŽIVI ZID

Odbori

Mandatno povjerenstvo:
1. Ivan Rak, predsjednik
2. Damir Šimunić, član
3. Zlata Filipović, član

Odbor za izbor i imenovanja:
1. Jurica Mihalj, predsjednik
2. Goran Miličević, član
3. Mladen Arapović, član
4. Damir Šimunić, član
5. Marko Šimac, član
6. Tajana Amšel Zelenika, član
7. Lucijan Maslać, član

Odbor za statutarno-pravna pitanja:
1. Neven Karas, predsjednik
2. Stjepan Kosić, član
3. Milivoj Dijanežević, član
4. Marijo Zdelar, član
5. Katarina Šeravić, član

Odbor za mjesnu samoupravu:
1. Mirjana Palčić, predsjednik
2. Ivan Horvat, član
3. Ivica Barukčić, član
4. Nikola Šimac, član
5. Igor Horvačić, član

Odbor za financije i proračun :
1. Darko Bekić, predsjednik
2. Neven Caganić, član
3. Marijo Martinović, član
4. Zlatko Sedmak, član
5. Branimir Karačić, član

Odbor za gospodarski razvoj:
1. Saša Mikulčić, predsjednik
2. Mario Radoš, član
3. Nenad Krvavica, član
4. Darko Stanilović, član
5. Alanmilan Šembera, član

Odbor za komunalne djelatnosti:
1. Dragan Perić, predsjednik
2. Mario Šipušić, član
3. Tomislav Mađar, član
4. Tonći Luketa, član
5. Stjepan Rakarac, član

Odbor za odgoj i obrazovanje :
1. Marko Biljan, predsjednik
2. Martina Podgorski, član
3. Mirjana Zado, član
4. Katarina Šeravić, član
5. Karmen Rak, član

Odbor za društvene djelatnosti:
1. Josip Piličić, predsjednik
2. Đuro Turković, član
3. Dragica Marlović, član
4. Sven Fabijančić, član
5. Damir Slojšek, član

Odbor za mladež :
1. Ozren Klarić, predsjednik
2. Ivan Omrčen, član
3. Marko Đurašin, član
4. Mateja Kalisar, član
5. Ivan Kos, član

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje :
1. Mihael Grdenić, predsjednik
2. Julija Prpić, član
3. Danica Videković, član
4. Karlo Lončarević, član
5. Stjepan Vlahovac, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu :
1. Zlata Filipović, predsjednik
2. Tomislav Brebrić, član
3. Stjepan Rak, član
4. Stjepan Mataković, član
5. Božica Jankeš, član