Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Velike Gorice. Gradsko vijeće ima 31 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Karas (Milan Bandić 365 – Stranka rada i solidarnosti)

Potpredsjednici Gradskog Vijeća

Zdenko Ilečić (HDZ)

Damir Šimunić (SDP)

Vijećnici Gradskog vijeća

1. Arapović Mladen
2. Bakota Štefa
3. Bekić Darko
4. Črnko Nenad
5. Dijanežević Milivoj
6. Fabijančić Sven
7. Filipović Zlata
8. Horvačić Igor
9. Horvat Aleksandar
10. Ilečić Zdenko
11. Josipović Pero
12. Karas Neven
13. Kos Stjepan
14. Kosić Stjepan
15. Krunić Roman
16. Maslać Lucijan
17. Mihalj Jurica
18. Miličević Goran
19. Rak Ivan
20. Rak Karmen
21. Rak Stjepan (Hsu)
22. Stanilović Željko
23. Stjepić Zvonimir
24. Šembera Alanmilan
25. Šeravić Katarina
26. Šimac Marko
27. Šimunić Damir
28. Šipušić Mario
29. Turković Zlatko
30. Zado Sanja
31. Zdelar Marijo

Odbori Gradskog vijeća

Mandatno povjerenstvo:
1. Ivan Rak, predsjednik
2. Damir Šimunić, član
3. Zlata Filipović, član

Odbor za izbor i imenovanja:
1. Jurica Mihalj, predsjednik
2. Goran Miličević, član
3. Mladen Arapović, član
4. Damir Šimunić, član
5. Marko Šimac, član
6. Željko Stanilović, član
7. , član

Odbor za statutarno-pravna pitanja:
1. Neven Karas, predsjednik
2. Stjepan Kosić, član
3. Milivoj Dijanežević, član
4. Marijo Zdelar, član
5. Katarina Šeravić, član

U Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
1. Mate Bekavac, predsjednik
2. Šime Bačić, član
3. Matej Matanović, član
4. Filip Margić, član
5. Mijo Jakunić, član

Odbor za mjesnu samoupravu:
1. Mirjana Palčić, predsjednik
2. Ivan Horvat, član
3. Ivica Barukčić, član
4. Nikola Šimac, član
5. Igor Horvačić, član

Odbor za financije i proračun :
1. Darko Bekić, predsjednik
2. Neven Caganić, član
3. Marijo Martinović, član
4. Zlatko Sedmak, član
5. Alanmilan Šembera, član

Odbor za gospodarski razvoj:
1. Saša Mikulčić, predsjednik
2. Mario Radoš, član
3. Nenad Krvavica, član
4. Darko Stanilović, član
5. Josip Kosanović, član

Odbor za komunalne djelatnosti:
1. Dragan Perić, predsjednik
2. Mario Šipušić, član
3. Tomislav Mađar, član
4. Tonći Luketa, član
5. Mate Vujević, član

Odbor za odgoj i obrazovanje :
1. Marko Biljan, predsjednik
2. Martina Podgorski, član
3. Dubravka Gabrić, članica
4. Katarina Šeravić, član
5. Karmen Rak, član

Odbor za društvene djelatnosti:
1. Josip Piličić, predsjednik
2. Đuro Turković, član
3. Dragica Marlović, član
4. Sven Fabijančić, član
5. Damir Slojšek, član

Odbor za mladež :
1. Ozren Klarić, predsjednik
2. Ivan Omrčen, član
3. Marko Đurašin, član
4. Mateja Kalisar, član
5. Ivan Kos, član

Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređivanje :
1. Mihael Grdenić, predsjednik
2. Julija Prpić, član
3. Danica Videković, član
4. Karlo Lončarević, član
5. Stjepan Vlahovac, član

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu :
1. Zlata Filipović, predsjednik
2. Tomislav Brebrić, član
3. Stjepan Rak, član
4. Stjepan Mataković, član
5. Božica Jankeš, član

Odbor za predstavke i pritužbe:
1. Bogdanka Cina Azinović-predsjednica
2. Lucija Lučan, članica
3. Emil Kovač, član
4. Mateja Biškup, članica
5. Luka Huzjak, član