Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/12
URBROJ: 238-33-01-0020-2010-02
Velika Gorica, 08. rujna 2010. g.

OBAVIJEST
o održavanju 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice 15. rujna 2010. godine (srijeda) u 16,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
4. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
6. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
8. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
9. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
10. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine – za 2009. godinu
11. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Lukavec
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Mirjana Pontoni, dipl. iur.

Gradsko vijeće

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice - dopuna dnevnog reda

KLASA: 021-04/2010-01/11
URBROJ: 238-33-01-2010-05
Velika Gorica, 19. srpnja 2010. g.

PREDMET: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
- dopuna dnevnog reda -

Na temelju članka 114., a u svezi s člankom 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

SAZIVAM
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za
27. srpnja 2010. godine (utorak) u 17,00 sati,
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Dostavljamo vam novi prijedlog dnevnog reda sa osam dopuna:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
6. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
8. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2009. godinu
9. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2009. godinu
11. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
12. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine – za 2009. godinu
13. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
14. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Lukavec
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o naknadi za građevinsko zemljište predano u vlasništvo Grada Velike Gorice
17. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Donja Lomnica
18. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2009. godinu
20. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
21. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Velike Gorice za sklapanje ugovora o provedbi projekta IPA SI–HR “U mojem dvorištu”
22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
23. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
24. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o prijenosu i preuzimanju prava vlasništva
25. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji i Ugovora o darovanju

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Goran Beus Richembergh

Materijali za sjednicu (ZIP)

Materijali za sjednicu (dopuna dnevnog reda) (ZIP)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna (ZIP)

Gradsko vijeće

Dopis Predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/2010-01/23
URBROJ:238-33-02-2010-1
Velika Gorica, 08. srpnja 2010.

GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČLENIK
Gospodin Dražen Barišić

Poštovani gospodine gradonačelniče Barišiću,

Obaviješten sam da se ponovno nezakonito predstavljate kao Skupština trgovačkih društava u Vlasništvu Grada Velike Gorice te da ste u tome smislu raspisali i javno objavili natječaj za zapošljavanje direktora-člana uprave VG Poduzetničkoga centra, čime u zabludu dovodite zainteresirane građane koji bi se mogli javiti na natječaj, ne imajući saznanja da će time biti prevareni i uznemireni.

Upozoravam Vas da ste time ponovno prekršili Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluku Ustavnoga suda RH i Rješenje Ministarstva uprave kao i Odluku Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice i niz odluka legalno izabrane Skupštine trgovačkih društava. Poznato Vam je da je legalno izabrana Skupština trgovačkih društava imenovala direktora – člana uprave VG Poduzetničkog centra i da je upis te i drugih odluka Skupštine u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Ponovno, po tko zna koji put, uzurpirate ovlasti koje Vam ne pripadaju što smatram izrazito agresivnim i neuljudnim ponašanjem o kojemu ću obavijestiti Gradsko vijeće, javnost i Ministarstvo uprave RH.

Ovim od Vas zahtijevam da odmah povučete nezakonito donesene odluke u svezi raspisivanja i objave spomenutoga natječaja, što podrazumijeva i poništenje samoga natječaja.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOGA VIJEĆA
Goran Beus Richembergh, v.r.

O tome obavijest:
- Ministarstvo uprave RH
- Trgovački sud u Zagrebu
- medijima

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/11
URBROJ: 238-33-01-0020-2010-03
Velika Gorica, 02. lipnja 2010. g.

PREDMET: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
- obavijest-

Predsjednik Gradskog vijeća je na temelju članka 114., a u svezi s člankom 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

SAZVAO
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 27. srpnja 2010. godine (utorak) u 17,00 sati,
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći
DNEVNI RED

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
6. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
8. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2009. godinu
9. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2009. godinu
11. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
12. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine – za 2009. godinu
13. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
14. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Lukavec
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o naknadi za građevinsko zemljište predano u vlasništvo Grada Velike Gorice

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mirjana Pontoni, v.r.

Dokumenti:

Materijali za sjednicu (ZIP)

Gradsko vijeće

Aktualni sat 8. sjednice Gradskog vijeća

» Opširnije

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/10
URBROJ: 238-33-01-2010-3
Velika Gorica, 12. travanj 2010. g.

OBAVIJEST
o održavanju  8. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
sazvane za 22. travnja 2010. godine (četvrtak) u 18,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine
2. Rezultati poslovanja, Planovi poslovanja za 2010.g., stanja računa i stanja potraživanja i dugovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Velike Gorice:
a) VG komunalac d.o.o.
b) VG čistoća d.o.o.
c) VG vodoopskrba d.o.o.
d) Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o.
e) VG Poduzetnički centar d.o.o.
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2009. godini
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu u Gradu Velikoj Gorici
5. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice
6. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju građevinskog zemljišta
7. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Majer Draženom
8. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Sonarić Jurajom
9. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Ršumović Brankicom
10. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića Grada Velike Gorice
11. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2010. godinu

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mirjana Pontoni, v.r.

Dokumenti:

Materijali za sjednicu (ZIP)

Gradsko vijeće

Aktualni sat 7. sjednice Gradskog vijeća

» Opširnije

Gradsko vijeće

Odgoda sazvane 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

KLASA: 021-04/2010-01/4
URBROJ: 238-33-01-2010-4
Velika Gorica, 5. ožujak 2010. g.

PREDMET: Odgoda sazvane 7. sjednice Gradskog vijeća
Grada Velike Gorice

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za dan 09. ožujka 2010. godine odgađa se za
dan 15. ožujak 2010. godine u 18,00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Goran Beus Richembergh, v.r.

Gradsko vijeće

Obavijest o 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

» Opširnije

Gradsko vijeće

Priopćenje Gradskog vijeća

U srijedu, 24. veljače 2010. godine Gradsko vijeće Velike Gorice zaprimilo je kopiju kaznene prijave podnesene protiv gospodina Dražena Barišića, gradonačelnika Grada Velike Gorice, kojom ga se izravno optužuje za počinjenje kaznenih djela zlouporabe službene dužnosti i nesavjesnoga poslovanja i to na način da je gradskom komunalnom trgovačkom društvu VG Vodoopskrba „krajem mjeseca siječnja ili početkom veljače 2010.“ nezakonito odobrio isplatu u visini od 638.967,68 kn na ime neizvršenih radova na „zacjevljenju dijela oborinskog kanala II“ i to na temelju dviju „fiktivnih privremenih situacija“ od 17. 12. 2009. i 31. 12. 2009. godine.
» Opširnije