Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/11
URBROJ: 238-33-01-0020-2010-03
Velika Gorica, 02. lipnja 2010. g.

PREDMET: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
- obavijest-

Predsjednik Gradskog vijeća je na temelju članka 114., a u svezi s člankom 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

SAZVAO
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 27. srpnja 2010. godine (utorak) u 17,00 sati,
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći
DNEVNI RED

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
6. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
8. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2009. godinu
9. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2009. godinu
11. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
12. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine – za 2009. godinu
13. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
14. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Lukavec
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o naknadi za građevinsko zemljište predano u vlasništvo Grada Velike Gorice

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mirjana Pontoni, v.r.

Dokumenti:

Materijali za sjednicu (ZIP)