Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice


KLASA: 021-04/2010-01/4
URBROJ: 238-33-01-2010-2
Velika Gorica, 3. ožujak 2010. g.

OBAVIJEST
o 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice koja će se održati
9. ožujka 2010. godine (utorak) u 17,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Čiče
2. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Buševec
3. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mraclin
4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja športsko rekreacijskog centra jezero Novo Čiče
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o držanju i postupanju s psima i mačkama, načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama
6. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Velike Gorice
7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Velike Gorice od 2010. – 2012. godine
8. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Mirjana Pontoni, v.r.

Dokumenti:

Materijali za sjednicu (ZIP)