Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice - dopuna dnevnog reda

KLASA: 021-04/2010-01/11
URBROJ: 238-33-01-2010-05
Velika Gorica, 19. srpnja 2010. g.

PREDMET: 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
- dopuna dnevnog reda -

Na temelju članka 114., a u svezi s člankom 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

SAZIVAM
9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za
27. srpnja 2010. godine (utorak) u 17,00 sati,
u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Dostavljamo vam novi prijedlog dnevnog reda sa osam dopuna:

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Velike Gorice za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
6. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
8. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2009. godinu
9. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
10. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2009. godinu
11. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
12. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine – za 2009. godinu
13. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
14. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Lukavec
16. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o naknadi za građevinsko zemljište predano u vlasništvo Grada Velike Gorice
17. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Donja Lomnica
18. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Lukavec
19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Velike Gorice za 2009. godinu
20. Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
21. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti gradonačelniku Grada Velike Gorice za sklapanje ugovora o provedbi projekta IPA SI–HR “U mojem dvorištu”
22. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica
23. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
24. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o prijenosu i preuzimanju prava vlasništva
25. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o međusobnoj suradnji i Ugovora o darovanju

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Goran Beus Richembergh

Materijali za sjednicu (ZIP)

Materijali za sjednicu (dopuna dnevnog reda) (ZIP)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna (ZIP)