Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/12
URBROJ: 238-33-01-0020-2010-02
Velika Gorica, 08. rujna 2010. g.

OBAVIJEST
o održavanju 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice 15. rujna 2010. godine (srijeda) u 16,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2008/2009. i Financijsko izvješće za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
4. Izvješće o radu Muzeja Turopolja za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
5. Izvješće o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
6. Izvješće o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
7. Izvješće o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
8. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
9. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2009. godinu i Financijsko izvješće za 2009. godinu
10. Izvješće o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine – za 2009. godinu
11. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Lukavec
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Mirjana Pontoni, dipl. iur.