Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Obavijest o održavanju 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-04/2010-01/10
URBROJ: 238-33-01-2010-3
Velika Gorica, 12. travanj 2010. g.

OBAVIJEST
o održavanju  8. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice
sazvane za 22. travnja 2010. godine (četvrtak) u 18,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine
2. Rezultati poslovanja, Planovi poslovanja za 2010.g., stanja računa i stanja potraživanja i dugovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Velike Gorice:
a) VG komunalac d.o.o.
b) VG čistoća d.o.o.
c) VG vodoopskrba d.o.o.
d) Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o.
e) VG Poduzetnički centar d.o.o.
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2009. godini
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu u Gradu Velikoj Gorici
5. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice
6. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o preuzimanju građevinskog zemljišta
7. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Majer Draženom
8. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Sonarić Jurajom
9. Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Ršumović Brankicom
10. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića Grada Velike Gorice
11. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Velike Gorice za 2010. godinu

TAJNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mirjana Pontoni, v.r.

Dokumenti:

Materijali za sjednicu (ZIP)