Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Aktualni sat 8. sjednice Gradskog vijeća


Damir Šimunić: „Postavit ću dva pitanja. Prvo pitanje upućujem gospodinu gradonačelniku, a vezano je i uz ovaj dopis koji smo danas dobili na stol od odvjetnika Željka Švedla. Dakle, dana 18. ožujka održano je ročište povodom tužbe poduzeća Gradnja iz Osijeka koja je potpisala ugovor o izgradnji sportske dvorane s Gradom Velika Gorica koji ste vi, kako se sada čini, raskinuli na štetu Grada, a o tome potpisali predugovor. Iz ovoga je vidljivo da vam je na ročištu ponuđena nagodba. U kojoj je fazi spor sa Gradnjom Osijek danas i koji prijedlog je Gradnja Osijek dala za mirno rješenje spora? Drugo pitanje upućujem zamjeniku Kolarcu. 19. travnja održana je Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Velike Gorice. U kontekstu Izvješća o radu predsjednik Zajednice sportskih udruga pokušao je progurati prijedlog koji je Skupština trebala uputiti Gradonačelniku da se sredstva rezervirana, ako su još uvijek rezervirana za izgradnju dvorane, iskoriste za financiranje dvije ili tri montažne dvorane tzv. balona. Da li ste upoznati sa takovom inicijativom ili je to bilo zaista samo puštanje balona?“

Gradonačelnik: „U kojoj su fazi postupci oko izgradnje sportske trenažne dvorane? Kako što vam je poznato bio je raspisan novi natječaj za izgradnju sportske dvorane sukladno mišljenjima Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. U ponovljenom postupku javne nabave Gradnja d.o.o. Osijek izjavila je žalbu, iako se u istom postupku nije natjecala. Po uputi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave s postupkom se privremeno zastalo do okončanja žalbenog postupka. Obzirom da je postupak javne nabave žurne naravi, nadležni Odjel je poslao nekoliko požurnica kako bi se taj žalbeni postupak ubrzao, uslijed čega smo zaprimili požurnicu Županijskom sudu u Velikoj Gorici kojom je Državna komisija za kontrolu javne nabave od suda zatražila hitno donošenje odluke u sudskom postupku koji se po žalbi Gradnje d.o.o. Osijek, a radi ponavljanja postupka, nalazi na Županijskom sudu Velikoj Gorici sve, budući je prvostupanjskom odlukom isti prijedlog Gradnje odbijen kao neosnovan, a odluka Županijskog suda je od presudne važnosti i za donošenje odluke u upravnom postupku pred Državnom komisijom. Stoga u konkretnom slučaju očekujem od Državne komisije, ne samo ja nego i svi mi zajedno, brzo donošenje odluke nakon čega će postupak izgradnje dvorane biti nastavljen. Što se tiče postupka povodom prijedloga Gradnje d.o.o. za ponavljanje pravomoćno okončano postupka koji je Grad pokrenuo pred Općinskim sudom u Velikoj Gorici i koji je okončan presudom ništavost ugovora potpisanog od strane bivšeg gradske uprave 29. svibnja 2009. godine, predmetni spis nalazi se na Županijskom sudu po žalbi Gradnje Osijek i kao što smo čuli biti će riješen u skoro vrijeme. U predmetu koji je Gradnja Osijek pokrenula radi zaključenja Ugovora zaprimili smo prijedlog za sklapanje nagodbe. Zaprimili smo dakle ovaj dopis, ali naravno da ništa konkretno, mogu slobodno reći, dan danas nismo primili osim ovoga što piše ovdje. Nikakvu daljnju informaciju, niti nam pada na pamet da tako razgovaramo, niti nam pada na pamet da ikakvu nagodbu sklapamo. U tom postupku iznijeli smo pravne i činjenične argumente. Smatramo da se ne radi o pravno utemeljenom zahtjevu. Nećemo pristati, kao što sam rekao, na sklapanje nagodbe već očekujemo donošenje sudske odluke kojom će sudski zahtjev tužitelja također biti odbijen kao neosnovan. Kao što je razvidno iz svega ovoga, postupamo po Zakonu, pravilno i zakonito vodimo postupke u koje nas Gradnja d.o.o. iz Osijeka upliće i u njima pravno pobjeđujemo. Vjerujem da će pravda i dalje biti na našoj strani, a radi naših građanki i građana, sportaša želim i spreman sam boriti se za pravdu i ići u izgradnju ove dvorane makar i na teži, ali vjerujte mi zakoniti način.“

Ervin Kolarec: “Drago mi je da me gospodin Šimunić, koji je i sportaš i član Zajednice športskih udruga skupštine ispred svog kluba, Hrvatskog rukometnog kluba, bio na toj Skupštini Zajednice športskih udruga 19. travnja, bio sam i sam ondje, međutim nakon uvodnog dijela, kada su sportaši imali svoj radni dio, mi smo napustili sjednicu. Ovo o čemu me pitate načuo sam poslije same sjednice. Što se dvorane tiče mislim da ne treba ni danas vijećnice i vijećnike više opterećivati, niti javnost, niti sportašice i sportaše, njih zanima samo jedno, kada će krenuti ta izgradnja i kada će dvorana biti izgrađena. Potpuno ih u tome razumijem. Prošli puta sam elaborirao kronologiju događanja oko te športske dvorane i ne želim se više oko toga ponavljati. Gradonačelnik je i sam rekao da se držimo i držat ćemo se i dužni smo kao čelni ljudi Grada postupiti i držati se zakona i čekamo sudske presude. Uvažavamo činjenicu da je ta dvorana za naše sportaše neophodna i vjerujem da će se to brzo razriješiti i da ćemo moći konačno krenuti u tu izgradnju. Naravno da osluškujemo i uvažavamo prijedloge krovne organizacije, a to doista u našem Gradu je Zajednica športskih udruga i onoga trenutka kada sportaši zajedno, na čelu s predsjednikom Zajednice športskih udruga i dopisom koji će vjerojatno potpisati i odgovorni ljudi unutar Zajednice športskih udruga, to je izvršni odbor, kada dobijemo ovakav prijedlog, kao što ste vi rekli, za neko alternativno rješenje po pitanju dvorane, gradska uprava će se o tome očitovati. Ja ovako ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja, a nismo dobili nikakav upit, niti nikakav dopis od Zajednice športskih udruga. Ponavljam, onog trenutka kada dobijemo od krovne sportske organizacije u Gradu upit, mi ćemo adekvatno tome znati i odgovoriti.“

Damir Šimunić: „Zapravo nisam dobio odgovor niti na jedno pitanje. Postavio sam pitanje gospodinu gradonačelniku koji je prijedlog Gradnja Osijek dala za mirno rješenje. Piše u tom dopisu, u zadnjoj rečenici, pročitajte si tu rečenicu. Pa nisu mogli poslati dopis, a nisu vam dali prijedlog? Gospodine zamjeniče gradonačelnika iz vašeg izlaganja shvatio sam da takva inicijativa postoji, da ste vi s time upoznati, Skupština nije usvojila taj prijedlog, jer sam ja tražio da ne idemo s tim prijedlogom prema Gradu. Nikada se ne bi doveli u takvu situaciju da je bilo više razuma i hrabrosti, a manje politikantstva. Da ste slušali sportaše, a ne savjetnike koji se vjerojatno nikada nisu bavili sportom, već ovakve situacije koriste za svoje politikantske ciljeve. Posljedica toga je da se toj trakavici ne nazire kraj, jer će na kraju izgubiti i Grad i sportaši. Uvjeravam vas da većina u ovom Gradskom vijeću neće dati podršku da sportašima zamažete oči podizanjem nekakvih montažnih dvorana, kako bi se pogodovalo nekakvim privatnim interesima. Puno sam vremena i energije potrošio u pripremnim radnjama za izgradnju dvorane i ne mogu razmišljati na način da mi je svejedno. Nemam ništa protiv tzv. balona, ali Poglavarstvo na čelu s gospodinom Piculom vam je ostavilo 22 mil. kuna, osigurano zemljište i projektnu dokumentaciju za sportsku dvoranu i molim vas da se toga držite.“

Vesna Fabijančić-Križanić: „Imam dva pitanja za gradonačelnika. Prvo pitanje odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu. Mislim da je neprijeporno koliko je Javna vatrogasna postrojba važna za našu društvenu zajednicu i apsolutno na zaštiti osoba i imovine. Postoje dvije činjenice koje su se dogodile još u jesen. Prva, da je razriješen tadašnji zapovjednik i imenovan v.d. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe. Do dana današnjeg još uvijek imamo v.d. zapovjednika, a znamo da po Odluci, koju smo donijeli u prosincu, je gradonačelnik taj koji imenuje zapovjednika. Osim toga, još 1. listopada se izmijenio Zakon o radu koji je na sasvim drugačiji način riješio noćni rad. Sada Javna vatrogasna postrojba, kao i tada, radila je u turnusom radu 12-24, 12-48, što je apsolutno neprimjereno Zakonu o radu, na koji se pozivam jer može biti samo 8 satni noćni rad, ali naravno da bi se to promijenilo za to su potrebna sredstva i o tome je trebalo voditi računa u proračunu u kojem nisu za to osigurana sredstva. Isto se to odnosi i na nedostatna sredstva za održavanje, redovito servisiranje sustava za praćenje i planiranje rada javne vatrogasne postrojbe, upravljanjem intervencijama i praćenjem vatrogasnih vozila pa me interesira u kome smislu gradonačelnik po tom pitanju misli više voditi računa. Drugo pitanje odnosi se na područje Roma uz kanal Sava Odra. Nakon što 20 godina nije to pitanje riješeno i nakon što je 2008. godine utrošeno 800.000,00 kuna da se spriječi ekološka katastrofa, evo bilo je dovoljno nepunih 8 mjeseci da se na istom području ponovno gomilaju velike količine otpada, smeća čak i onih koji su ekološko opasni. Interesira me što se misli poduzeti po tome pitanju?“

Gradonačelnik: „Što se tiče prvog pitanja, sami ste rekli da je vrlo bitno za funkcioniranje Grada i slažem se s vama i zbog toga ću vam odgovoriti pisanim putem. Ne bih želio negdje pogriješiti. Što se tiče drugog pitanja, pitanja Roma u naseljima Lukavec, Petrovina, Donja Lomnica, dijelom i Gradići, evo vidi se kako je kvalitetno potrošeno tih 800.000,00 kuna da sada opet imamo isti problem. Prošli tjedan smo održali sastanak sa predstavnicima Vijeća mjesnih odbora Lukavec, Donja Lomnica, Gradići, Petrovina sa predstavnikom, odnosno načelnikom X policijske postaje iz Velike Gorice, nas nekoliko suradnika iz Grada, moji najbližih suradnika, i otvorili smo dakle pitanje svjesni situacije koja se nalazi na terenu, svjesni lijepog vremena koje nam je eto došlo, proljeća, i njihove pojačane i užurbane aktivnosti, ako to mogu tako nazvati. Zadali smo si rok od dva tjedna da ćemo prikupiti potrebne informacije i da ćemo nakon toga konzultirajući i zakon i konzultirajući sve nadležne službe koje trebaju znati za taj problem i koje trebaju dati svoje mišljenje u rješavanju toga problema, da ćemo onda napraviti jedan akcijski plan koji neće biti onako ratno akcijski plan kako je bio prije nekog određenog vremena, nego će to biti jedan transparentan, nadamo se human način rješavanja problema koji doista postoji. Vraćam se na početak rečenice, sa tih 800.000,00 kuna ništa se nije riješilo, nego su se Romi dislocirali 1500 metara istočno i sada je ista situacija, možda još gora, u Petrovini kakva je bila u Lukavcu. Dakle, problem da je bio rješiv onda, vjerujem da bi ga vi riješili, ne vjerujem da ćemo ga do kraja moći riješiti i mi, ali ćemo bar pokušati olakšati živo,t prije svega Romima, poboljšati životne uvjete, a onda i svima ostalima koji žive u ova četiri mjesna odbora koja sam spomenuo.“

Vesna Fabijančić-Križanić: „Prvo nisam zadovoljna što mi gradonačelnik kaže da će na prvo pitanje odgovoriti pisano, iako se s time moram zadovoljiti. Tim više što je upravno vijeće bilo kod njega na sastanku ni manje ni više nego 22. siječnja ove godine, dakle prije puna tri mjeseca i bio je ponedjeljak kada im je rekao gradonačelnik da će slijedeći sastanak biti u petak, dakle prije tri mjeseca. Prošlo je puno petaka, a gradonačelnik do dana današnjeg nije našao za shodno da se sastane sa upravnim vijećem i riješi tu problematiku. Što se tiče drugog, 800.000,00 kuna, gradonačelniče, nije potrošeno da se kvalitetno riješi problem, nego je toliko koštao odvoz komunalnog otpada kojeg je bilo na desetine tisuća tona, a koliko je to bilo ratno akcijski, mi smo tada pozvali da nam se pridruže u toj akciji Zagrebačka županija, čija je županijska koordinacija za ljudska prava godinama samo obilazila Rome, pa smo pozvali Vladu Republike Hrvatske i to sadašnju premijerku koja je bila predsjednica Povjerenstva za provođenje nacionalnog programa za Rome, nitko od njih nije bio zainteresiran za to.“

Vladimir Pavišić: „Imam jedno pitanje za gradonačelnika. Interesira me što je sa Povjerenstvom za povrat oduzete imovine plemenitašima i urbarskim zajednicama.“

Stjepan Kos: „Povjerenstvo nastavlja sa radom tamo gdje je stalo, a stalo je tamo gdje smo zatražili zadnje izvatke sa Suda ostalih katastarskih čestica koje su dane u najam, znači poljoprivrednog zemljišta i ostalog. Dvije smo dobili, sve ostale su dane dalje na sud da nam se izvuku vlasnici. Nadalje, što se tiče pravnog slijeda i ostalog ja bih preporučao onima, u ovom slučaju gospodinu Pavišiću, a i onima koji ne znaju da postoji jedna knjiga, evo ja ću je pokazati, slučajno sam je uzeo, iz 1892. godine, koja se zove Pravno-povijesni podaci o Turopolju pa osim njega koji je to pitao, a i onih koji će možda to pitati, tko ima na umu da to pita, pročitajte tu pa ćete znati nešto više o povijesnim činjenicama i nastanku i slijedu Plemenite opčine turopoljske. Povjerenstvo još čeka prijedloge Zakona koje je rekao predsjednik vijeća, citiram iz zapisnika: „Kada je već kod toga riječ, onda vas želim izvijestiti, kao što sam i jučer Lucijsko spravišće Plemenite opčine turopoljske, da će tijekom siječnja sljedeće godine u saborsku proceduru biti puštena dva prijedloga Zakona koja se odnose na povrat imovine, ali isto tako i na obnovu i osnivanje novih zemljišnih zajednica“, pa sada je četvrti mjesec ja čekam da vidim, možda ćemo i po tim zakonima, odnosno prijedlozima zakona moći nešto napraviti. S obzirom da toga nema, onda je nama teško raditi, ali radimo i dalje. Iako je on spomenuo „da će taj posao trajati i tražiti angažmane nešto šireg kruga eksperata, ali ono što vam mogu reći je da je takav dogovor postignut sa potpredsjednikom Sabora g. Nevenom Mimicom i potpredsjednikom Sabora, g. Vladimirom Šeksom“, no kao što je i on zadnji puta rekao ja sam obavio neke razgovore. Čujte, pa kak je on rekao da ja ne mogu do gospodina Šeksa doći, mislim da sam s gospodinom Šeksom bio devedesetih godina dok on možda još tu nije bio, ali o tom potom. Stoga zaključak je da Povjerenstvo radi i rezultati će se znati, a zna i župan koji bi trebao reći plemenitašima i gospodin predsjednik urbarskih zajednica gdje smo naglasili da svi oni zainteresirani mogu doći po preslike i vidjeti gdje i što se nalazi. Znači radi se!“

Barbara Grđan Odrčić: „Ima dva pitanja. Prvo pitanje uputila bih gradonačelniku, gospodinu Draženu Barišiću, a tiče se radova u Vinogradskoj ulici u Buševcu. Naime, interesira me do koje faze su radovi stigli? Drugo pitanje upućujem zamjeniku gospodinu Ervinu Kolarcu, interesira me dokle se stiglo, odnosno kako napreduje proširenje dječjeg vrtića u Donjoj Lomnici?“

Gradonačelnik: „Ako se ne varam i na prošloj sjednici je bilo isto jedno pitanje, zapravo uz fotografski prilog stanja na terenu koje doista nije za pohvalit bilo niti u ono vrijeme niti kada dođe ovakvo vrijeme kiša, ali na terenu smo bili u nekoliko navrata. Posljednji sastanak je održan možda prije dva tjedna, dakle sa predstavnicima Vijeća mjesnog odbora Buševec i to na samoj ovoj Vinogradskoj ulici i tamo je dogovoreno da će u prvom tjednu svibnja mjeseca prvi dio te ulice, da ga tako nazovem, od smjera Podvornice pa do Bune, točnije do mosta, biti asfaltiran i da će se time i završiti rekonstrukcija toga dijela Vinogradske ulice. Što se tiče drugog dijela Vinogradske ulice, dakle nakon sanacije mosta preko potoka Bune i onda dijela ulaza u državnu cestu do ulaza u Buševec, taj dio će biti zatvoren i onda će se rekonstruirati prema dogovorima koje smo tamo postigli obzirom da smo imali još nekih dodatnih radova, a napraviti će se kvalitetno sa svim onim potrebnim, očekivanim dijelovima trupa ceste koji će zadovoljiti sve dobne skupine populacije koja živi u tom dijelu Turopolja, odnosno Buševca. Za to vrijeme mještani Buševca mogu koristiti prilaznu cestu čvora Buševec od državne ceste do samoga čvora, odnosno onda zaobilazno i do toga dijela Vinogradske ulice koja se već koristi od samog otvaranja dijela autoceste od Velike Gorice, odnosno čvora Kušanec do čvora Buševec.“

Ervin Kolarec: „Hvala vijećnici Barbari Grđan Odrčić na pitanju, dakle trenutno u Donjoj Lomnici u prostoru Doma zdravlja program predškolskog odgoja ostvaruje 50-tak djece u dvije odgojne skupine, dob od 3 godine pa do polaska u osnovnu školu. Uređenjem ovog prostora dijela područne škole omogućit će se ostvarivanje programa i povećat ćemo još za jednu odgojnu skupinu taj vrtić. Time će se omogućiti upis djece jasličke dobi od jedne do tri godine, te će se program predškolskog odgoja organizirati na način da u prostoru škole program ostvaruju djeca najstarije dobne skupine, dok će djeca u dvije mlađe skupine ostvarivati program u prostoru Doma zdravlja i tu će broj djece u skupinama ovisiti o njihovoj dobi i sukladno standardima. Dio škole je preuređen, radovi su gotovi, ono što sada slijedi je uređenje dvorišta, ograde, pristupne staze, igrališta za djecu. Ta sredstva su za vrtić planirana na poziciji dječjeg vrtića Velika Gorica, kao i plaće za dvoje novo zaposlenih, dakle dvije odgajateljice. Djeca će taj novi dio škole, tj. ta jedna dobna skupina će krenuti u vrtić sa sljedećom pedagoškom godinom, a to je dakle od 01. rujna.“

Ante Štrljić: „Imam jedno pitanje koje upućujem dogradonačelniku, gospodinu Kolarcu, zanima me u kojoj fazi je izgradnja osnovne škole u Novom Čiču i da li je dovršena projektna dokumentacija za buduću školu u Čiču.“

Ervin Kolarec: „Evo, ako se ne varam, prije dva vijeća sam na isto pitanje odgovarao i gospodinu Kuzmecu. Sada već imamo i podrobnije informacije. U cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i vlasničke strukture sada smo u završnim pregovorima i u fazi potpisivanja darovnog ugovora kojim će Zagrebačka nadbiskupija, odnosno župa Novo Čiče Gradu darovati zemljište za izgradnju te potpuno nove škole. Znači, nakon 19 godina dobivamo u potpunosti novu školu na području našega Grada. Projektna dokumentacija je dovršena, novi urbanistički plan uređenja naselja Čiče je donesen tu na Gradskom vijeću i predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu, dakle to je novost što se tiče osnovne škole u Čiču. Samo da ponovim da će škola biti izgrađena u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, sukladno čemu su u proračunu Republike Hrvatske za izgradnju nove športske dvorane osigurana sredstva u visini od 15 mil. kuna.“

Zdravko Lučić: „Imam pitanje za gradonačelnika. Da li je štogod poduzeto u vezi kurije Josipović? Pretpostavljam da nije, pa osim toga odgovora da nije ništa napravljeno, bih prosio gradonačelnika da malo i pisano cijeli slučaj obrazloži. Druga stvar, Povjerenstvo o kojem je malo prije bilo riječi, u koje sam ja imenovan i to je objavljeno, ali se govori da ne dolazim. Činjenica je da nisam pozivan. Niti jedanput nisam pozivan. Smatram normalnim da se skine mene, jer je to autonomna odluka gradonačelnika, no dobro to je manje važno. Važno je iz ovog odgovora koji je dogradonačelnik rekao doista nije jasno za što Povjerenstvo postoji? Zar ono postoji da ono prikuplja dokumente? Stvar je jasna, o tome ne odlučuje Povjerenstvo, ni gradonačelnik, ni Gradsko vijeće, odlučuje Sabor i ovdje trebamo kazati da li smo za to da podržavamo da Sabor donese odluku i da ove načine kojima se odugovlači, zamazuje svima oči, treba prekinuti. Nismo valjda toliko mala djeca. Da Štef Kos devedesete, ovo što je malo prije rekao, ma nije bio nigdje, pa valjda ja znam…

Predsjednik: „Kolega Lučić postavite pitanje, ističe vam vrijeme.“

Zdravko Lučić: „Pitanje je, što je zapravo Povjerenstvo napravilo? I to pitanje prosim lijepo da mi Štef Kos ne odgovara, pitam gradonačelnika.“

Gradonačelnik: „Danas smo vas gospodine Lučić, ja sam zapravo osobno vas maknuo iz tog Povjerenstva pa niste imali prilike ni vremena to …

Predsjednik: „Oprostite, da li ste rekli maknuo ili smaknuo. Mi smo tako čuli. Pretpostavljam da ste gospodina Lučića isključili iz radnog Povjerenstva.“

Gradonačelnik: „Tako je, da jesam, naravno da nikada ne bi takovu rečenicu rekao pred ovako važnim skupom. Za kaznu ću vam pustiti gospodina Kosa da vam odgovori na drugo pitanje, a na prvo pitanje ću vam reći…

Predsjednik: „Gospodine gradonačelniče ne možete dijeliti kazne gradskim vijećnicima.

Gradonačelnik: „Onda za nagradu!“

Predsjednik: „To nije primjereno ponašanje.“

Gradonačelnik: „Dozvolite mi da samo kažem o kuriji Josipović. Hvala vam na tom pitanju. Ne vidim ovdje dobro da li ima netko iz Gradske četvrti Kurilovec, evo tu je gospođa Ana Plehinger, koja zna i već duže vrijeme kontaktiramo. Gradska četvrt Kurilovec je i službeno pokrenula inicijativu da se prije svega zaštiti kurija Josipović, a onda nakon toga da se privede svrsi kako bi ona ostala, ne bi propala. Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima župe Navještenja Blažene Djevice Marije sa župnikom Razumom i njegovim suradnicima i mi smo dali svoj određeni prijedlog koji je samo bio nastavni prijedlog na prijedlog vijeća Gradske četvrti Kurilovec, ali obzirom da se radi o imovini, o površini koja je darovana župi Navještenja Blažene Djevice Marije, očekujemo od njih da oni uzvrate protuprijedlogom pa ćemo se onda svi zajedno naći oko toga. Situacija je kritična na terenu, vjerujem da ste bili tamo, kritična u tom smislu što, eto opet pozivam se na to da dolazi lijepo vrijeme da će se posebice mladež okupljati oko toga objekta, koji je doista u derutnom stanju, i postoji opasnost da se uruši sam od sebe ili na nekoga, ne daj bože, ali za prvu ruku smo mislili da ga zaštitimo, ogradimo kako ne bi došlo do ulaska unutra i približavanja kuriji. To ćemo napraviti vrlo skoro, a nakon toga ćemo vas izvijestiti pisano i detaljnije što i kako ćemo napraviti. Problem su financijska sredstva, mislim da se svi mi zajedno slažemo da se s kurjom Josipović ne smije dogoditi ono što se dogodilo sa kurijom Jelačić. Moramo osigurati financijska sredstva svi zajedno u dogovoru Grad Velika Gorica, župa Navještenja i Gradska četvrt Kurilovec i primiti se posla i zaštiti taj spomenik kulture.“

Stjepan Kos: „Što se tiče ovoga što je iznjeo gospodin vijećnik Lučić ja mogu misliti da čovjek može zaboraviti, ali znate slike i potpisi govore sasvim nešto drugo. Tih devedesetih godina sam bio u Saboru kod gospodina Sulimanca…

Predsjednik: „Molim vas zamjeniče gradonačelnika pitanje vam je postavljeno vezano za rad Povjerenstva. Nemojte nam pričati o svojim osobnim događanjima devedesete godine, jer to doista nije tema. Ako možete odgovoriti na pitanje, odgovorite!“

Stjepan Kos: „Povjerenstvo radi za razliku od onih koji samo pričaju. Povjerenstvo, da bi predložilo Saboru određene zahtjeve, određene prijedloge i određene zaključke mora imati činjenice na koje se ti podaci svode. Još jedanput ponavljam, knjiga početnica, neki je nisu vidjeli, samo su govorili, 892. gdje su svi pravni spisi, povijesni podaci o Turopolju, tim podacima i ostalim do današnjih dana vodimo se da bi mogli određene zaključke dati i predložiti Hrvatskom Saboru. Vrlo jasan odgovor, a da je netko do danas nešto napravio, mi bi imali gdje nastaviti. S obzirom da nije bilo napravljeno ništa, ništa što se tiče toga, ja bi volio dokaze, onda bi molio da mi se to i pokaže, a ovo ostalo tu se možemo kolega Lučić i ja raspravljati tri dana, ali nema smisla.“

Zdravko Lučić: „Što se odgovora gospodina gradonačelnika tiče, on je ovdje pokazao primjerenu zainteresiranost za problem i ja bi prosio, kao što sam i rekao da prije nego se konačno riješi da ipak on meni da sa aspekta Grada pismeno, pa eventualno da mogu reagirati na vrijeme, a što se tiče ovoga što je gospodin Štef Kos sa Brešćenskim mahao, kao to nitko ne zna on to zna, to je dakako smiješna stvar i nisam se mislio uopće na to obazirati. To da ništa nije napravljeno, to samo može krajnji bezočnik i krajnji neinformirani čovjek reći. Dakle, određeni broj stvari je odrađeno, što za prijedlog rješenja problema nema nikakve veze. Štef Kos, devedesete, kada smo to započeli je jednostavno bio u tom pogledu nitko i ništa, u tom pogledu.“

Predsjednik: „Kolega Zdravko Lučić izričem vam opomenu.“

Vesna Gjurković: „Gospodine gradonačelniče imam dva pitanja za vas. Prvo je, koliko je novo uposlenih u gradskoj administraciji od dana stupanja na dužnost do danas i drugo u kojoj fazi je realizacija pješačko biciklističke staze Gorica – Vukovina, Gorica – Novo Čiče?“

Gradonačelnik: „Točno brojčano vam ne mogu odgovoriti, bojim se da ne bi nešto pogriješio, nije toliko puno, ali uglavnom se radilo o odlascima u mirovinu, dakle o zamjenama, to su bili novozaposleni. Uglavnom, mislim da možete vidjeti, ne znam da li je to bila praksa i prije, doista se ne sjećam, ali od kada sam ja gradonačelnik i moji suradnici, svako novo zapošljavanje, svaki natječaj, svaki poziv sukladno zakonskim obavezama, svaki poziv na testiranje, odnosno izbor onoga tko je bio najbolji, najuspješniji, koga biramo je objavljeno na našim web stranicama. Tako da je sve maksimalno transparentno, ali za vašu informaciju dozvolite mi da vam na sljedećem vijeću, odnosno prije, da vam točno dostavim popis svih onih koji su novozaposleni i koga su, na kojim radnim mjestima zamijenili. Što se tiče drugog dijela, molio bih kolegu pročelnika ako može odgovoriti koji je status. Znam da smo razgovarali o jednom dijelu, a to je u Starom Čiču, pa onda da ne bi nešto krivo rekao ja ću zamoliti pročelnika.“

Dubravko Katulić: Stanje je ovakvo, što se tiče pješačke staze od Velike Gorice do Starog Čiča sa odvojkom za Novo Čiče, Ugovor sa dosadašnjim projektantom, odnosno Ugovor iz 2002. godine je raskinut. Što zbog nesposobnosti samog projektanta, što zbog neusklađenosti stvarnog stanja sa Katastrom, zato je odlučeno da ponovno pokrenemo postupak i to ćemo odraditi na takav način da ćemo posebno odraditi projekt unutar Starog Čiča koji će ići prvi, pošto je to najzahtjevnije, odnosno jedan od najvećih problema, znači to je pješačka staza unutar samog naselja. Druga faza će biti pješačka staza od Velike Gorice prema odvojku Novo Čiče, odnosno do samog jezera. Treća faza će biti spajanje pješačke staze od odvojka Novo Čiče pa do Starog Čiča. Ugovor je, što se tiče Starog Čiča, u pripremi i mi se nadamo da ćemo dobiti projekt do kraja godine.“

Vesna Gjurković: „Za drugi dio dobila sam odgovor. Koliko sam zadovoljna sa tim da će još jedna godina proći bez realizacije toga projekta, o tome manje-više, ali zadovoljna sam odgovorom. Što se tiče gradonačelnika, ja vas stvarno lijepo molim da mi u pisanom obliku, za slijedeći puta, odgovorite koliko ste ljudi zatekli u gradskoj upravi, a koliko ih je trenutno sada? Na koja ste radna mjesta ljude doveli, na kojim su oni koeficijentima i koliko će to ovaj Grad koštati u projekciji za ovu godinu i da li ćete to ostvarivati ovim tempom kako je predviđeno u proračunu, 25 novih radnih mjesta, jer to stvarno zahtjeva malo veću diskusiju budući da ste van snage stavili kolektivne ugovore zaposlenih u gradskim ustanovama, a da u našim komunalnim društvima već otpuštaju ljude? Budući da je premijerka, krajem prošle godine, dala naputak da se ne ide u nova zapošljavanja u državnim tijelima i tijelima lokalne uprave i samouprave i budući da ta ista premijerka sada najavljuje kresanje od 5% u tim istim tijelima, znači lokalne i državne uprave, pa bi to stvarno zahtijevalo dodatna objašnjenja o zapošljavanjima koja se vrše u našoj gradskoj upravi.“

Snježana Popović Milić: „Pitanje imam za gospodina gradonačelnika. 06. travnja u našem Gradu boravila je predsjednica Vlade sa ministrom Šukerom i Kalmetom kojom prilikom je otvorila sezonu radova buduće autoceste na dionici Buševec – Lekenik. Posjetila je i Gradsku upravu gdje ste potpisali Ugovor kojim Vlada daruje zemljište u radnoj zoni Rakitovec. Zašto o tome nije bilo obaviješteno Gradsko vijeće, a niti pozvano na događaj? Očito još jednom demonstrirate svoj način kohabitacije, a i pristojnosti.“

Gradonačelnik: „Da istina je da je predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor posjetila područje Grada Velike Gorice i da tom prilikom, nije otvorila, nego je posjetila i novootvorenu dionicu sa radovima gdje su započeli radovi od Buševca do Lekenika i da je iskoristila tu priliku i navratila u Grad Veliku Goricu da na licu mjesta potpiše Ugovor o darovanju sa ovlaštenim predstavnikom Grada Velike Gorice. Dakle, predstavnik Vlade RH i predstavnik Grada Velike Gorice su potpisali Ugovor u Gradskoj upravi. Potpisivanje je trajalo 15-tak minuta. Dali smo nekoliko izjava. Predsjednica Vlade popila je kavu, družila se sa građanima i to je bilo to. Protokol tog događaja, tog dijela događaja, radio je Protokol Vlade RH, mi smo se njemu prilagodili iz sigurnosnih i drugih razloga, to nam je po prvi puta bilo takvo iskustvo. Mogu slobodno reći, obzirom da se radi o prvom posjetu predsjednika Vlade RH u Gradsku upravu, mislim da je važnije ono što je napravljeno, nego ono tko je tome nazočio.“

Snježana Popović Milić: „Gospodine gradonačelniče govorimo o kohabitaciji o kojoj vi stalno nas kao vijećnike Gradskog vijeća pozivate. O protokolu, ja sam radila u državnoj instituciji, jako dobro znam što je protokol i mislim da predsjednica Vlade također zna da postoji izvršna vlast i predstavničko tijelo. Sumnjam, naprosto, da protokol predsjednice Vlade ne predviđa da događajima ne prisustvuje netko iz predstavničkog tijela. Drugo, vi ste isto donijeli svoj protokol i baš me interesira što piše u vašem protokolu, a zamolila bih predsjednika našeg Gradskog vijeća da kod predsjednice Vlade provjeri da li u njezinom protokolu stvarno stoji da ne prisustvuje predstavničko tijelo događajima.“

Predsjednik: „Koliko ja znam nekoliko vijećnika iz Hrvatske demokratske zajednice je bilo na tome, isto tako bili su i Saborski zastupnici iz Hrvatske demokratske zajednice, ali evo gradonačelnik je vrlo iskreno rekao da iz sigurnosnih razloga je morao prihvatiti takav naputak, što znači da smo mi ostali opasni. Budući da je to kvalifikacija vrlo, vrlo teška, ja ću osobno Premijerku pitati da li je gradski protokol Velike Gorice predlagao možda podizanje razine opasnosti iz sigurnosnih razloga ili je to netko iz njenoga protokola. U svakom slučaju nije dobro i ne služi na čast kada se od javnih događaja takvoga tipa stvaraju stranački, prijateljski susreti.“

Stjepan Lučić: „Imam dva pitanja za gospodina Kosa, dogradonačelnika, jer svi od njega bježe, a ja neću. Prvo, dokle se došlo sa plinom? Već su četiri mjeseca prošla od zadnjega pa ništa ne znamo dokle se stiglo. Drugo, dokle se stiglo sa kanalizacijom donjeg Turopolja? Mislim da bi se to moglo odgovoriti da ipak znamo gdje smo stali prije četiri mjeseca, jer opet ćemo pitati za četiri mjeseca, pet i kraj godine i neće se ništa napraviti.“

Stjepan Kos: „Što se tiče Plina razgovori traju i idemo prema najboljem rješenju. Što se tiče odvodnje donjeg Turopolja, opet moram napomenuti, došli smo na nulu, krenuli smo. Što se tiče prve tehno-ekonomske cjeline, znači Mraclin Okuje, predani su papiri, gospođa v.d. pročelnica je tu, predani su papiri da se krene od lokacijske dozvole, odnosno od izmjene projekta pa da se može raspisati natječaj. Još ima samo par crtica i natječaj kreće. Još jedanput ponavljam, natječaj kreće za prvu ekonomsku cjelinu. Što se tiče ostalih projekata da je bilo projekta bilo bi lako dalje nastaviti, ali s obzirom da nemate nešto onda morate krenuti od početka. To je barem svima jasno. Znači projekti se rade, a vas ako točno zanima, baš na milimetar onda dođite i pozvat ćemo projektanta pa ćemo reći na kojoj stranici toga projekta da se može napraviti, uglavnom radi se i bit će napravljeno.

Stjepan Lučić: „Nešto može biti da sam zadovoljan, ali nisam. Mi stalno govorimo da nisu projekti gotovi i mi ćemo još 10 godina govoriti da nisu projekti gotovi. Te projektante treba smijeniti da oni više nisu i trebamo naći nove i platiti i neka oni rade. To je jedno. Drugo, molio ih vas gospodine dogradonačelniče, kad idete po skupovima nemojte davati izjave imate vijećnika, neka se on bori za to. Mislim, to nije u redu, Vi meni dostavite pisani odgovor, a ja ću svakome onda pokazati što je moj dogradonačelnik meni rekao i do čega ja mogu doći. Mislim, nije zgodno, jer oni onda vele pa to ste vi mogli riješiti vijećnici, a zna se tko može riješiti, gradonačelnik i dogradonačelnici.“