Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Dopis Predsjednika Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:021-01/2010-01/23
URBROJ:238-33-02-2010-1
Velika Gorica, 08. srpnja 2010.

GRAD VELIKA GORICA
GRADONAČLENIK
Gospodin Dražen Barišić

Poštovani gospodine gradonačelniče Barišiću,

Obaviješten sam da se ponovno nezakonito predstavljate kao Skupština trgovačkih društava u Vlasništvu Grada Velike Gorice te da ste u tome smislu raspisali i javno objavili natječaj za zapošljavanje direktora-člana uprave VG Poduzetničkoga centra, čime u zabludu dovodite zainteresirane građane koji bi se mogli javiti na natječaj, ne imajući saznanja da će time biti prevareni i uznemireni.

Upozoravam Vas da ste time ponovno prekršili Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluku Ustavnoga suda RH i Rješenje Ministarstva uprave kao i Odluku Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice i niz odluka legalno izabrane Skupštine trgovačkih društava. Poznato Vam je da je legalno izabrana Skupština trgovačkih društava imenovala direktora – člana uprave VG Poduzetničkog centra i da je upis te i drugih odluka Skupštine u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Ponovno, po tko zna koji put, uzurpirate ovlasti koje Vam ne pripadaju što smatram izrazito agresivnim i neuljudnim ponašanjem o kojemu ću obavijestiti Gradsko vijeće, javnost i Ministarstvo uprave RH.

Ovim od Vas zahtijevam da odmah povučete nezakonito donesene odluke u svezi raspisivanja i objave spomenutoga natječaja, što podrazumijeva i poništenje samoga natječaja.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOGA VIJEĆA
Goran Beus Richembergh, v.r.

O tome obavijest:
- Ministarstvo uprave RH
- Trgovački sud u Zagrebu
- medijima