Grad Velika Gorica

Gradsko vijeće

Odgoda sazvane 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

KLASA: 021-04/2010-01/4
URBROJ: 238-33-01-2010-4
Velika Gorica, 5. ožujak 2010. g.

PREDMET: Odgoda sazvane 7. sjednice Gradskog vijeća
Grada Velike Gorice

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za dan 09. ožujka 2010. godine odgađa se za
dan 15. ožujak 2010. godine u 18,00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Goran Beus Richembergh, v.r.