Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Kostanjevec i Šiljakovina

» Opširnije

Obavijesti

Obavijest korisnicima javne vodoopskrbe

Zbog radova na cjevovodu vodoopskrbnog sustava dana 21.11.2017. neće biti vode u vremenu od 08:00 do 15:00 u sljedećim ulicama:
» Opširnije

Obavijesti

Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2017./2018.

Na temelju Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 4/17) i Zaključka o dodjeli stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2017./2018., Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice objavljuje Privremena lista kandidataza dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2017./2018.
» Opširnije

Obavijesti

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2018.

graduprava11Nakon provedenog savjetovanja sa javnošću o prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, objavljujemo Izvješće sa dostavljenim primjedbama i prijedlozima.
» Opširnije

Obavijesti

Rješenje o određivanju biračkog mjesta: Sop Bukevski

Na temelju članka 23. Odluke o izboru članova vijeća jedinica mjesne samouprave i o izbornim jedinicama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/13.) Povjerenstvo za izbor članova vijeća jedinica mjesne samouprave donosi Rješenje o određivanju biračkog mjesta.
» Opširnije

Obavijesti

Javni natječaj za prodaju posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG 02/2010), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 370-01/17-01/48, URBROJ: 238-31-13/02130-2017-1 od 27. 09. 2017. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za prodaju posebnih dijelova nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice
» Opširnije

Obavijesti

Najava 4. tematske sjednice Gradskog vijeća

vijece4. (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 16. studeni 2017. (četvrtak) u 15:00 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.
» Opširnije

Obavijesti

Javna rasprava: Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu na javnoj je raspravi 7 dana odnosno od 07.11.2017. do 14.11.2017. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati na e-mail adresu: financije@gorica.hr.
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice - Šiljakovina

» Opširnije

Obavijesti

Online anketa za korisnike sustava gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice

vgcistocaGrad Velika Gorica pokrenuo je postupak izrade novoga Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje od 2017.–2022. godine. U cilju prethodnog prikupljanja mišljenja građana o postojećem sustavu gospodarenja otpadom na području Grada, pozivamo građane da odgovore na nekoliko pitanja koja će nam pokazati Vašu informiranost i razinu zadovoljstva uslugama gradskog komunalnog društva VG Čistoća d.o.o. te politikom gospodarenja otpadom na području Grada.
» Opširnije