Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja kulture objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini
» Opširnije

Obavijesti

Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2022. godinu – prvi krug

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu te Kriterija za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2022. godinu – prvi krug
» Opširnije

Obavijesti

Najava 5. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 17. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.
» Opširnije

Obavijesti

VG Vodoopskrba: EU projekt – Aglomeracija Velika Gorica – javna ponuda za sporazumno ustanovljenje prava služnosti (izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina)

T.d. VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredbi članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09., 110/21.) te članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19.) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretnini preko koje ide trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje Javnu ponudu
» Opširnije

Obavijesti

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice i popis važećih kandidatura

gradskaupravaNa temelju članka 10. stavka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službeni glasnik br. 4/14) Odbor za mladež Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice dana 04. veljače 2022. godine, sastavio je i objavljuje Izvješće
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice i popis važećih kandidatura
» Opširnije

Obavijesti

Grad pokriva troškove zamjene osobnih iskaznica za stanovnike Trga grada Vukovara

trg-grada-vukovaraGradsko vijeće Grada Velike Gorice je na svojoj 30. sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine donijelo Odluku o preimenovanju trga u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Vladimir Nazor kojom je dosadašnji Trg maršala Tita preimenovan u Trg grada Vukovara.
» Opširnije

Obavijesti

Javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 16. studenog 2021. godine KLASA: 320-02/21-03/25; URBROJ: 238-31-10/131-2021-7, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu provođenju javnog otvaranja ponuda.
» Opširnije

Obavijesti

Usluga gerontodomaćice kroz EU projekt: 'Aktivni uz podršku – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb'

euOd 1. studenog 2021. godine Grad Velika Gorica sudjeluje kao partner u EU projektu „AKTIVNI UZ PODRŠKU – širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb“, UP.02.2.2.15.0013. Vodeći partner na projektu je Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga, Domobranska 4, 10000 Zagreb, a projektni partneri su: Grad Zagreb i Grad Velika Gorica.
» Opširnije

Obavijesti

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini

Temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014, 70/2017, 98/2019), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 37/21), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu (Klasa: 351-01/2022-01/1, Urbroj: 238-31-13/02551-22-1, od 11. siječnja 2022.) Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode u 2022. godini
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice

Na temelju odredbe članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Sl. glasnik Grada Velike Gorice broj 4/14) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice, Odbor za mladež dana 13. siječnja 2022. godine upućuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice
» Opširnije