Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin - Okuje

» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja Drenje Ščitarjevsko i dio Ščitarjeva

» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija raskrižja Ulice kneza Ljudevita Posavskog, Ulice Matice Hrvatske i Kolodvorske ulice s izgradnjom raskrižja s kružnim tokom prometa

» Opširnije

Obavijesti

Proglašena elementarna nepogoda zbog mraza

Dana 28. travnja 2017. župan Zagrebačke županije proglasio je za Grad Veliku Goricu elementarnu nepogodu nastalu uslijed vremenskih nepogoda – mraza.
» Opširnije

Obavijesti

Danas počinju prijave za upis djece u dječje vrtiće - prvi put mogućnost prijave online

POZIV RODITELJIMA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI: Prijave od 2. do 15. svibnja, prvi put mogućnost prijave online
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

» Opširnije

Obavijesti

Zaključak o raspodjeli sredstava za zaštitu i održavanje vjerskih objekata - spomenika kulture u 2017. godini

» Opširnije

Obavijesti

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

» Opširnije

Obavijesti

Izbori za mjesnu samoupravu 2017.

» Opširnije

Obavijesti

Lokalni izbori 2017. - potvrda iz kaznene evidencije

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu suda da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa.
Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.
» Opširnije