Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest umirovljenicima - uskrsnice

gradskaupravaObavještavamo umirovljenike koji imaju mirovinu do 330,00 € (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnike nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, kako mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice. Mjerilo za isplatu uskrsnice umirovljenicima predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez dodataka.Isplata uskrnice bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 20.03.2023. – 15.04.2023. godine.

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 132,72 € te korisnici nacionalne naknade ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 110,00 €, umirovljenici koji imaju mirovinu od 132,73 – 265,45 € ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 55,00 €, a umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu od 265,46 – 330,00 € ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 40,00 €.

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade koji su upisani u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice u 2022. godini ne moraju se ponovno upisivati u Evidenciju.

Umirovljenici i korisnici nacionalne naknade koji nisu upisani u Evidenciju jer su ostvarili pravo na mirovinu/nacionalnu naknadu u zadnja 3 mjeseca, umirovljenici koji zbog visine propisanog cenzusa nisu ostvarili pravo na božićnicu ili iz nekog drugog razloga nisu upisani u Evidenciju ostvaruju pravo na uskrsnicu temeljem podnošenja propisanog Obrasca za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate uskrsnice uz kojeg je potrebno priložiti sljedeće:
• dokaz o prebivalištu (obostrana kopija osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu),
• dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec),
• kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika

Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr te na porti gradske uprave.
Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 09.00. – 15,00 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu uskrsnice@gorica.hr

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU DO 27.03.2023. GODINE.

Kako bi preuzeli uskrsnicu umirovljenici odnosno korisnici nacionalne naknade za starije osobe moraju doći u FINA-u osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv njihov OIB.

U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika odnosno korisnika nacionalne naknade, uskrsnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika uskrsnice.

Molimo umirovljenike/korisnike nacionalne naknade da poštuju propisane rokove jer nakon njihovog proteka neće biti moguće ostvariti pravo na uskrsnicu. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel 6269-918 ili 6269-938.

Obrazac – Word I PDF