Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice: Odluka o raspodjeli financijskih sredstava po okončanom Javnom pozivu

Na temelju članka 21. stavak 1. alineja 10. Statuta Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice (dalje u tekstu: Zajednica) Zajednice dana 20. veljače 2023. godine donosi Odluku o raspodjeli financijskih sredstava po okončanom Javnom pozivu

I.
Donosi se odluka o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora za Program sufinanciranja redovitog djelovanja članica za 2023. godinu te se utvrđuje vrijednost obračunskog boda:

A. za udruge koje čuvaju tradicijsku baštinu 183,80 €

B. za zborove i vokalne sastave uz ili bez instrumentalne pratnje:
• za gradski zbor – 175,00 €
• za VIS Jane – 120,00 €
• male pjevačke sastave i ostale zborove s više od 20 članova – 99,00 €
• male pjevačke sastave i ostale zborove do 20 članova – 64,00 €

C. udruge u kojima djeluju dramske grupe, za rad dramske grupe koja ostvari premijeru i/ili cjelovečernju dramsku predstavu od minimalno 45 minuta, a koja uključuje rad stručnih osoba (režiser, scenograf, kostimograf) te ima stalnog voditelja grupe – 120,00 €

D. za ostale udruge koje provode ostale programe u području kulturno umjetničkog amaterizma – 165,00 €.
Sukladno Kriterijima vrednovanja za kulturno umjetnički amaterizam od 15. prosinca 2021. godine i izmjenama od 13. listopada 2022. godine, novoprimljene članice Zajednice mogu ostvariti maksimalnu financijsku potporu
• u 1. godini financiranja – 800,00 €
• u 2. godini financiranja – 1.200,00 €
• u 3. godini financiranja – 1.600,00 €.

II.
Sukladno točki I. ove Odluke utvrđuje se slijedeća raspodjela financijskih sredstava za 2023.

  1. A. UDRUGE KOJE ČUVAJU TRADICIJSKU BAŠTINU

ukupno bodova

vrijednost boda u €

Izračun u €

dodijeljena sredstva u

Iznos u kunama

Fa Šiljakovina

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Čiče

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Dučec

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Gradići

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Mičevec

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Nova Zora

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Stari grad

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

KUD Ščitarjevo

64

183,80

11.763,20

11.763,20

88.629,83

KUD Velika Mlaka

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

OSS Buševec

83

183,80

15.255,40

15.255,40

114.941,81

UKUPNO

149.061,80

  1. B. ZBOROVI I VOKALNI SASTAVI UZ ILI BEZ INSTRUMENTALNE PRATNJE

ukupno bodova

vrijednost boda u €

Izračun u €

dodijeljena sredstva u

Iznos u kunama

Gradski zbor Franjo pl. Lučić

44

175,00

7.700,00

7.700,00

58.015,65

HPD Kučani

44

99,00

4.356,00

4.356,00

32.820,28

VS Jane

36

120,00

4.320,00

4.320,00

32.549,04

Udruga Raspjevani svijet

28

99,00

2.772,00

1.200,00

9.041,40

VIS Danice

34

64,00

2.176,00

1.200,00

9.041,40

UKUPNO

18.776,00

  1. C. DRAMSKE

ukupno bodova

vrijednost boda u €

Izračun u €

dodijeljena sredstva u

Iznos u kunama

OSS Buševec

25

120,00

6.000,00

6.000,00

45.207,00

UKUPNO

6.000,00

  1. D. OSTALE UDRUGE KOJE PROVODE OSTALE PROGRAME U PODRUČJU KULTURNO UMJETNIČKOG AMATERIZMA

ukupno bodova

vrijednost boda u €

Izračun u

dodijeljena sredstva u

Iznos u kunama

Turopoljske mažoretkinje

36

165,00

5.940,00

5.940,00

44.754,93

Plesni klub Barbara

23

169,00

3.795,00

1.200,00

9.041,40

UKUPNO

7.140,00

SVEUKUPNO A., B., C. i D.

180.977,80

III.
Udruge će dodijeljena financijska sredstava koristiti po potpisanom ugovoru.
Ugovorena sredstva članicama će se doznačavati u visini jednakih mjesečnih rata.

IV.
Ukoliko dođe do smanjenja proračunskih sredstava za rad Zajednice, Upravni odbor Zajednice umanjit će sredstva članicama.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom primitka pozitivnog mišljenja Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice, odnosno istekom ostavljenog roka ukoliko isto ne bude dostavljeno.