Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava upisa u dječje vrtiće – obavijest za roditelje/skrbnike

selnica2Obavještavamo roditelje i skrbnike djece predškolske dobi o početku prijava za upis u dječje vrtiće na području Grada Velike Gorice. Prijave za upis provodit će se u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022.g. putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/ Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u okviru projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za korištenje prostora i usluga 'Startup VG Inkubatora'

start4Temeljem članka 4. Pravilnika o korištenju prostora i usluga „Startup VG Inkubatora“ Grad Velika Gorica raspisuje Javni poziv za korištenje prostora i usluga ‘Startup VG Inkubatora’ .
» Opširnije

Obavijesti

Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Plana rasporeda sredstava za financiranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Službeni glasnik GVG br. 1/2022.) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2022. godinu.
» Opširnije

Obavijesti

Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje Grada Velike Gorice

gorica-kriloZakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. uređuje se procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.
» Opširnije

Obavijesti

Obavijest sudionicima u prometu: Velika Mlaka

Od ponedjeljka 04. travnja 2022. godine počinju radovi sanacije nadvožnjaka „Velika Mlaka“ (FAZA 1, 2, 3) radi čega će na Zagrebačkoj cesti (cesta ispod nadvožnjaka Velika Mlaka) biti uspostavljana privremene regulacija prometa. U privitku je izvod iz Prometnog elaborata. Završetak radova predviđa se unutar 150 dana.
» Opširnije

Obavijesti

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

czNa temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju („Narodne novine“ broj 37/22), Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.
» Opširnije

Obavijesti

Natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2022. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.) i Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22) gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje
» Opširnije

Obavijesti

Popunite upitnik o stanju zelenila u Velikoj Gorici

gradskaupravaGrad Velika Gorica sudjeluje u EU projektu Regreen kao urbani živi laboratorij. U sklopu projekta grad provodi upitnik te poziva građane da podijele svoja razmišljanja i stavove o stanju zelenila, načinu na koji koriste prirodne površine te kako doživljavaju razne elemente zelene infrastrukture. Sam upitnik će se koristiti s ciljem dugoročnog poboljšanja kvalitete života i zdravlja građana te u svrhu izrade Strategije zelene infrastrukture.
Ako ste voljni sudjelovati popunite upitnik na slijedećoj poveznici:
» Opširnije

Obavijesti

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,143/12. i 152/14.), članka 5. i članka 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 01/2015.), Zaključka o provedbi javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice, KLASA: 370-01/2022-01/11, URBROJ: 238-31-13/02130-22-1 od dana 02. 03. 2022. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Velike Gorice
» Opširnije

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj, 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/2010.) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 940-01/2022-01/38, URBROJ: 288-31-13/02130-22-1 od 07. 03. 2022. godine, raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice
» Opširnije