Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest o produženju roka za predaju zahtjeva za isplatu uskrsnice umirovljenicima

Obavještavamo umirovljenike i korisnike nacionalne naknade za starije osobe da se rok za predaju zahtjeva za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate uskrsnice produljuje do petka, 31.03.2023.godine.

Pravo na uskrsnicu ostvaruju umirovljenici koji imaju mirovinu do 330,00 € (računajući tuzemnu i inozemnu mirovinu ukupno) i korisnici nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području Grada Velike Gorice.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:
• dokaz o prebivalištu (obostrana kopija osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a za prethodni mjesec ili Rješenje o mirovini za korisnike koji su u zadnja 3 mjeseca ostvarili pravo na mirovinu),
• dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu za starije osobe (Rješenje ne starije od 3 mjeseca ili obavijest poslovne banke iz koje je vidljivo da je korisniku isplaćena nacionalna naknada za prethodni mjesec),
• kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika

Umirovljenici koji imaju mirovinu do 132,72 € te korisnici nacionalne naknade ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 110,00 €, umirovljenici koji imaju mirovinu od 132,73 – 265,45 € ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 55,00 €, a umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu od 265,46 – 330,00 € ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 40,00 €.

Obrazac-Zahtjev se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr te na porti gradske uprave.

Ispunjen i potpisan obrazac i pripadajući prilozi predaju se u Grad Veliku Goricu, Trg kralja Tomislava 34, (šalter u prizemlju), radnim danom od 09.00. – 15,00 sati, a navedenu dokumentaciju moguće je skenirati i poslati na mail adresu uskrsnice@gorica.hr

MOLIMO UMIROVLJENIKE DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG ROKA JER NAKON NJEGOVOG ISTEKA NEĆE POSTOJATI MOGUĆNOST PREDAJE ZAHTJEVA.