Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 10. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 28. veljače 2023. godine s početkom u 09,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Velike Gorice

2. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za određivanje visine roditeljskih uplata za ostvarivanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Velika Gorica

3. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

4. Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o upravljanju objektom u promijenjenim uvjetima između Grada Velike Gorice i Dječjeg vrtića Žirek

5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 241/2 k.o. Kurilovec Novi

6. Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

7. Prijedlog Rješenja o raspuštanju Vijeća MO Rakitovec

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća MO Rakitovec

9. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Velikoj Gorici

10. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Županijski sud u Velikoj Gorici

11. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Velikoj Gorici

12. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež za Općinski sud u Velikoj Gorici

13. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Gradići

14. Prijedlog Odluke o imenovanju parka u naselju Velika Gorica, GČ Miljenko Granić

15. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)