Grad Velika Gorica

Obavijesti

Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

Na temelju Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22) te Plana rasporeda sredstava za financiranje javnih potreba iz razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Službeni glasnik GVG br. 1/2023.) objavljuje se Poziv za predlaganje programa/projekata zaštitnih radova na kulturnim dobrima u vlasništvu župa na području Grada Velike Gorice za 2023. godinu

I.
Zaštita i održavanje kulturnih dobara u vlasništvu velikogoričkih župa dio je Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2023. godinu. Za provedbu programa u gradskom proračunu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 39.815,00EURA.

II.
Pozivaju se ŽUPE da iskažu potrebu izvođenja zaštitnih radova na kulturnim dobrima u svojem vlasništvu. Prednost pri vrednovanju ostvarit će programi/projekti:

- obnove u potresu oštećene kulturne baštine

Grad Velika Gorica i župe zaključit će ugovore o sufinanciranju zaštitnih radova na kulturnim dobrima, za one programe/projekte koji prema mišljenju Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice udovoljavaju zahtjevima da budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2023. godinu.

III.
Prijedlozi programa/projekata prijavljuju se putem Prijavnice za predlaganje programa zaštitnih radova na kulturnim dobrim

IV.
Prijedlozi programa/projekata pripremljeni u skladu s ovim pozivom dostavljaju se na adresu:
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Prijava se može dostaviti i na mail adresu: kultura@gorica.hr

Rok za dostavu prijedloga je 12. svibanj 2023. godine.

Dokumentacija (ZIP)