Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih televizijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini

Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika televizije od interesa za Grad Veliku Goricu 2023.godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 0 eura kako slijedi.

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI SADRŽAJ PREDLOŽENI IZNOS
SJEVER I SJEVEROZAPAD  d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić 1.ZAPADNI DNEVNIK – 24  x priloga godišnje u trajanju do 4 minute

2. KUD I KAMO -  1 emisija KUD I KAMO

0  eura

OTVORENA TELEVIZIJA ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB 1.Minute Zagrebačke županije/Rubrika Velika Gorica

2.Pričom po županiji/Rubrika Velika Gorica

3.Srce Hrvatske

0 eura

UKUPNO

0 eura

II.
Programski sadržaji prijavitelja koji nisu prihvaćeni za financiranje iz proračuna Grada Velike Gorice.

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI SADRŽAJ
SJEVER I SJEVEROZAPAD  d.o.o., Zelengaj 15, 10290 Zaprešić 1.ZAPADNI DNEVNIK – 24  x priloga godišnje u trajanju do 4 minute

2. KUD I KAMO -  1 emisija KUD I KAMO

OTVORENA TELEVIZIJA ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10000 ZAGREB 1. Minute Zagrebačke županije/Rubrika Velika Gorica

2. Pričom po županiji/Rubrika Velika Gorica

3. Srce Hrvatske

III.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu.
IV .
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava o obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.
V.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.
VI.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.