Grad Velika Gorica

Obavijesti

Izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Grada Velike Gorice

gorica-zrakZakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. uređuje se procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada u provedbi zakona, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.

Sukladno članku 16. Zakona Ured pravnih, kadrovskih i općih poslova (u daljnjem tekstu: Ured), unutar Službe gradske uprave, obavlja poslove za potrebe Procjeniteljskog povjerenstva za stručnu analizu o tržištu nekretnina na području Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Prema stavku 2. istog članka Zakona, izrađeno je Izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Izvješće) koje se uz prethodnu suglasnost Povjerenstva objavljuje na internetskoj stranici Grada Velike Gorice, a koje je obvezno izraditi svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Području Grada Velike Gorice, za koje se izrađuje Izvješće, pripadaju sljedeće katastarske općine: Bukovčak, Buševec, Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Črnkovec, Donja Lomnica, Donje Podotočje, Dubranec, Gornje Podotočje, Gradići, Gustelnica, Kosnica, Kožjača, Kuče, Kurilovec, Lazina Čička, Lekeneno, Lukavec, Mičevec, Mraclin, Novo Čiče, Obrezina, Pleso, Poljana Čička, Ribnica, Staro Čiče, Strmec Bukevski, Šćitarjevo, Šiljakovina, Turopoljski Lug, Velika Buna, Velika Gorica,Velika Mlaka, Vukomerić, Vukovina.

Izvješće (PDF)