Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te Prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice

Temeljem odredbe članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/23) i Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o utvrđivanju Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice za javnu raspravu, KLASA: 024-02/23-02/111, URBROJ: 238-31-10-2023-1 od 11. travnja 2023. godine te Zaključka Gradonačelnika Grada Velike Gorice o utvrđivanju Prijedloga II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice za javnu raspravu, KLASA: 024-02/23-02/112, URBROJ: 238-31-10-2023-1 od 11. travnja 2023. godine Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice objavljuje:

• Javnu raspravu o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te

• Javnu raspravu o Prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice.

Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici tvrtki i udruga te ostali zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te Prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice.

Javna rasprava trajat će od 17. – 24.04.2023. godine.

Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te Prijedlog II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice izložit će se tijekom trajanja javne rasprave na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, soba 415, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati kao i na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: https://gis.gorica.hr/gis

Javno izlaganje Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice održat će se 19.04.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37, u dvorani Gradske vijećnice Grada Velike Gorice.

Javno izlaganje Prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice te s tim u vezi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice održat će se 19.04.2023. godine s početkom u 10:00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica, Zagrebačka 37, u dvorani Gradske vijećnice Grada Velike Gorice.

Stručna tumačenja tijekom trajanja javne rasprave osigurat će nositelj izrade prostornog plana Upravni odjel za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice i stručni izrađivač prostornog plana Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba, Frane Petrića 4.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se tijekom trajanja javne rasprave do uključivo 24.04.2023. godine dostaviti Upravnom odjelu za prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, 10 410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34. Uvid u plan i davanje primjedbi može se ostvariti i on-line na adresi https://gis.gorica.hr/gis