Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih radijskih nakladnika od interesa za Grad Veliku Goricu u 2023. godini

Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Veliku Goricu 2023.godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 52.678,00 eura s PDV-om kako slijedi.

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI SADRŽAJ PREDLOŽENI IZNOS
RADIO KAJ d.o.o., Haendelova 4, 10000 Zagreb Po kajkavskom kraju 0
E-RADIO d.o.o., Gajeva 25, 10410 Velika Gorica Kronika Grada Velike Gorice

Zvonjalica

Vidici jednakih mogućnosti

Prva liga

Lokalne vijesti

14.000,00 eura s PDV-om

7.000,00 eura s PDV-om

7.000,00 eura s PDV-om

7.000,00 eura s PDV-om

2.000,00 eura s PDV-om

RADIO BANOVINA d.o.o., Slatina Pokupska 80,  44400 Glina Panorama Velike Gorice

Velika Gorica u fokusu

15.678,00 eura s PDV-om
UKUPNO: 52.678,00 eura s PDV-om

II.
Programski sadržaji prijavitelja koji nisu prihvaćeni za financiranje iz proračuna Grada Velike Gorice.

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI SADRŽAJ
RADIO KAJ d.o.o., Haendelova 4, 10000 Zagreb Po kajkavskom kraju

III.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu.

IV.
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava o obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

V.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

VI.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.