Grad Velika Gorica

Obavijesti

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje elektroničkih medija u 2023. godini

Temeljem provedenog javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.godini dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 158.143,00 eura s PDV-om u 2023. kako slijedi.

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI SADRŽAJ PREDLOŽENI  IZNOS
STUDIO EUNOIA d.o.o. VG danas Plus
VGdana – vrata krča
VGdanas  Eko Grad
VGdanas – fokus
34.000,00 eura s PDV-om
„ MEDIA M“ Portal „Kronike Velike Gorice“
Energetski potencijali na području grada VG
27.885,00 eura s PDV-om
01PORTAL j.d.o.o. Informator Velike Gorice
Naši ljudi našeg Kraja
20.903,00 eura s PDV-om
E-RADIO d.o.o. Cityportal.hr -lokalne objave i praćenja
Cityportal TV – kratki video
25.000,00 eura s PDV-om
ALTER MEDIA d.o.o. Kaj ima V GRADU
V HIGHLIGHT
13.855,00 s PDV-om
PREMIUM CONTENT Projekt „Moja Gorica“
Projekt „Ponos Velike Gorice“
Projekt „Udruge – čuvari baštine i tradicije“
11.000,00 eura s PDV-om
CIUDAD d.o.o. Ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događanja s područja grada Velike Gorice 7.500,00 eura s PDV-om
PROPULS d.o.o. Velika gorica – prva eko regija u Hrvatskoj
Djeca kao budućnost Velike Gorice, od razvoja vrtića do osnovnih škola
Medijsko praćenje i informiranje građana o aktivnostima grada Velike Gorice
Hrvatski branitelji nova snaga Hrvatske/Velike Gorice
18.000,00 eura s PDV-om
UKUPNO: 158.143,00 eura s PDV-om

II.
Programski sadržaji prijavitelja koji nisu prihvaćeni za financiranje iz proračuna Grada Velike Gorice.

PRIJAVITELJ PROGRAMSKI SADRŽAJ
PRIGORSKI MEDIA d.o.o., Pesek 61, 48260 Križevci Velika Gorica na portalu Prigorski.hr

III.
Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu.

IV.
S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava o obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Velike Gorice.

V.
Prijavitelji imaju pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Zaključka. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Velike Gorice.

VI.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice.