Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca u 2009.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza, jaraca, ovaca i ovnova.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i bave se uzgojem i držanjem koza, jaraca, ovaca i ovnova na području Grada Velike Gorice,
- uzgajaju i drže najmanje: a) 25 rasplodnih koza i jaraca; b) 25 rasplodnih ovaca i ovnova,
- koze, jarci, ovce i ovnovi moraju imati markicu Hrvatske poljoprivredne agencije i biti upisani u njihovu bazu podataka.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.listopada 2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja i držanja koza i ovaca”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja gljiva u 2009.godini

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju uzgoja gljiva u 2009.godini,
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja gljiva u 2009.godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače,
- stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shi take.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- imaju prebivalište i bave se uzgojem gljiva na području Grada Velike Gorice
- u gljivarniku imaju najmanje 300 briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače ili najmanje 50 stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shi take

3. Potrebna dokumentacija:
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje uzgoja gljiva
- kopija računa o kupnji briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače, ili kopija računa o kupnji stupića supstrata za proizvodnju gljive shi take

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.listopada 2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja gljiva” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja cvijeća

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju uzgoja cvijeća u 2009.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja cvijeća

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja cvijeća.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem cvijeća na području Grada Velike Gorice,
- u 2009. godini uzgojili su cvijeća: – u zaštićenom prostoru površine najmanje 300 m2 ili
- na otvorenom prostoru površine najmanje 200 m2.
Kriteriji za sufinanciranje su: – površina pod cvijećem (potkrijepljena priloženim
računima o nabavi sjemena i presadnica cvijeća)
- očevid na terenu.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika računa o nabavi sjemena i presadnica cvijeća

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 23.10.2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja cvijeća”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava na području Grada Velike Gorice

Preuzimanje dokumenta (PDF)

Otvoreni natječaji

Zaključak o sufinanciranju programa koje organiziraju mladi Župe Navještenja Blažene Djevice Marije Velika Gorica

KLASA: 612-13/2009-01/192
URBROJ: 238-33-01-2009-01

Preuzimanje dokumenta

Otvoreni natječaji

Stipendije za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Datum objave: 21.08.2009.
Datum trajanja: 30.09.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda
» Opširnije

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica

Datum objave: 06.05.2009.
Datum trajanja: 30.09.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda
» Opširnije

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta

Datum objave: 06.05.2009.
Datum trajanja: 30.11.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda
» Opširnije

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini

Datum objave: 13.03.2009.
Datum trajanja: 30.11.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda
» Opširnije

Str. 5 od 5« Prva«345