Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini

Datum objave: 13.03.2009.
Datum trajanja: 30.11.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini, Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini

1. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:

Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- imaju zaključenu policu osiguranja za 2009. godinu za biljnu i stočarsku proizvodnju (osiguranje od rizika tuče, udara groma, požara, gubitka kvalitete plodova, prisilnog klanja, bolesti životinja i komplikacija pri partusu)

3. Potrebna dokumentacija:

- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2009. godini;
- preslika police;
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice);
- preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se osigurava biljna proizvodnja i objekti;
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresu:

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje”

5. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 30. studenog 2009. godine ili do utroška sredstava.

6. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Dokumenti:

Obrazac zahtjeva (MS Word)

Obrazac zahtjeva (OpenOffice)