Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja gljiva u 2009.godini

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju uzgoja gljiva u 2009.godini,
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja gljiva u 2009.godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače,
- stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shi take.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- imaju prebivalište i bave se uzgojem gljiva na području Grada Velike Gorice
- u gljivarniku imaju najmanje 300 briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače ili najmanje 50 stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shi take

3. Potrebna dokumentacija:
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje uzgoja gljiva
- kopija računa o kupnji briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače, ili kopija računa o kupnji stupića supstrata za proizvodnju gljive shi take

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.listopada 2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja gljiva” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)