Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta

Datum objave: 06.05.2009.
Datum trajanja: 30.11.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju nabave visokokvalitetnih nerasta u 2009.godini, Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J

za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta

1. Predmet natječaja:

Nabava visokokvalitetnih nerasta.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:

Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- imaju prebivalište i bave se svinjogojstvom na području Grada Velike Gorice,

- nabavili su testiranog čistokrvnog nerasta (feld test s pozitivnim indeksom iznad 100)

- maksimalni broj nerasta koji se sufinancira po jednom poljoprivrednom gospodarstvu je tri (3).

3. Potrebna dokumentacija:

- zahtjev za dodjelu visokokvalitetnih nerasta,

- preslika osobne iskaznice,

- preslika računa o kupnji nerasta,

- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- dokaz da je nerast testiran (feld test s pozitivnim indeksom iznad 100).

4. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 30.11.2009. godine ili do utroška sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:

Grad Velika Gorica

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Trg kralja Tomislava 34

10 410 Velika Gorica

s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta”

6. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Dokumenti:

Obrazac zahtjeva (MS word)