Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca u 2009.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza, jaraca, ovaca i ovnova.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i bave se uzgojem i držanjem koza, jaraca, ovaca i ovnova na području Grada Velike Gorice,
- uzgajaju i drže najmanje: a) 25 rasplodnih koza i jaraca; b) 25 rasplodnih ovaca i ovnova,
- koze, jarci, ovce i ovnovi moraju imati markicu Hrvatske poljoprivredne agencije i biti upisani u njihovu bazu podataka.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.listopada 2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja i držanja koza i ovaca”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)