Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica u 2010.godini

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica u 2010.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica u 2010.godini

1. Predmet natječaja:
Nabava visokokvalitetnih gravidnih nazimica.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje u visini 50% nabavne cijene imaju poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i bave se svinjogojstvom na području Grada Velike Gorice,
- nabavili su nazimice s pozitivnim feld testom i sposobne za daljnju reprodukciju
- imaju kontinuitet svinjogojske proizvodnje najmanje 3 godine, ali mogu biti i početnici s odgovarajućim gospodarskim objektima i infrastrukturom, te performansama za dobivanje više nazimica, uz procjenu Povjerenstva za provedbu Odluke o sufinanciranju nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica i nerasta,
- ukoliko nabavljaju čistokrvne nazimice moraju imati odgovarajuće gospodarske objekte (prasilišta, odgajališta itd.) i infrastrukturu, te biti dovoljno educirani da se bave rasplodnim svinjama koje su genetski vrlo vrijedne, te im je nužan odgovarajući tretman,
- obvezuju se primjenjivati umjetno osjemenjivanje sjemenom iz Centra za reprodukciju u stočarstvu Križevci ili Varaždin, ili prirodno pripustiti nazimice ili krmače pod neraste koji su pod stalnim nadzorom selekcijske službe i imaju stalnu veterinarsko-zdravstvenu kontrolu (pretrage krvi nerasta dva puta godišnje prema Naredbi o zdravstvenoj zaštiti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti u 2007. godini”), osim u slučaju navedenom u članku 5. ove Odluke. Umjetno osjemenjivanje mora izvršiti ovlaštena osoba (veterinar) ili mogu to učiniti sami uzgajatelji ukoliko imaju položen tečaj o umjetnom osjemenjivanju,
- maksimalni broj nazimica koji se sufinancira po jednom poljoprivrednom gospodarstvu je pet (5).

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu visokokvalitetnih gravidnih nazimica,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika računa o kupnji nazimica,
- pozitivan feld test.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.09.2010.godine ili do utroška sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Dokument:

Zahtjev za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica u 2010.godini (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave voćnih sadnica, loznih cijepova i presadnica povrća u 2010. godini

Temeljem članka 8. Odluke o sufinanciranju nabave voćnih sadnica, loznih cijepova, sadnica jagoda i presadnica povrća u 2010. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave voćnih sadnica,
loznih cijepova i presadnica povrća u 2010. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje:
a) nabava visokokvalitetnih voćnih sadnica u iznosu:
o od 3,00 kn po nabavljenoj i u jesen 2008. godine i u 2009. godini posađenoj sadnici slijedećih voćnih vrsta: malina, kupina, ribizl, lješnjak
o od 5,00 kn po nabavljenoj i u jesen 2009. godine i u 2010. godini posađenoj sadnici slijedećih voćnih vrsta: jabuka, kruška, breskva, marelica, trešnja, višnja, šljiva
o od 10,00 kn po nabavljenoj i u jesen 2009. godine i u 2010. godini posađenoj sadnici slijedećih voćnih vrsta: orah.
b) nabava visokokvalitetnih loznih cijepova u iznosu od 5,00 kn po nabavljenom i u 2009.
godini posađenom loznom cijepu
c) nabava visokokvalitetnih presadnica povrća u iznosu od:
- 0,20 kn po nabavljenoj i u 2010. godini posađenoj presadnici slijedećih vrsta povrća:
kupus, kelj, cvjetača, brokula
- 0,50 kn po nabavljenoj i u 2010. godini posađenoj presadnici slijedećih vrsta povrća:
rajčica, paprika, krastavci

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
o imaju prebivalište, odnosno sjedište i podižu voćnjak, vinograd ili povrtnjak na području Grada
o u jesen 2009. godine i u 2010. godini posadili su najmanje:
a) 1 000 sadnica jabuka; 500 sadnica krušaka, malina, kupina i ribizla; 300 sadnica bresaka, marelica, trešanja, višanja, šljiva i lješnjaka; 100 sadnica oraha
o u 2010. godini posadili su najmanje:
b) 200 visokokvalitetnih loznih cijepova
c) – na otvorenom:10 000 presadnica kupusa, i kelja; 5 000 presadnica cvjetače, rajčice, paprike, krastavaca i brokule
- u zaštićenom prostoru: 1 000 presadnica rajčice, paprika i krastavaca
o imaju riješen sustav za navodnjavanje u povrtnjaku.
Najveći broj sadnica i presadnica koji će se bespovratno sufinancirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi:
o voćne sadnice – najviše 5 000 komada ukupno;
o lozni cijepovi – najviše 2 000 komada ;
o presadnice povrća – najviše 20 000 komada ukupno.

3. Potrebna dokumentacija:
o zahtjev za sufianciranje nabave: a) voćnih sadnica, b) loznih cijepova, c) presadnica povrća;
o preslika računa o kupnji voćnih sadnica, loznih cijepova ili presadnica povrća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač;
o posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva, sklopljen je na rok od najmanje: povrtnjak 5 godina, voćnjak i vinograd 15 godina;
o dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice)
o preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 29.05.2010. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave a) voćnih sadnica, b) loznih cijepova, c) presadnica povrća” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Dokument:

Zahtjev za sufinanciranje nabave voćnih sadnica,
loznih cijepova i presadnica povrća u 2010. godini
(PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2010.godini

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2010.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje premije osiguranja
biljne i stočarske proizvodnje u 2010.godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i bave se poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice;
- imaju zaključenu policu osiguranja za 2010.godinu za biljnu i stočarsku proizvodnju (osiguranje od rizika tuče, udara groma, požara, gubitka kvalitete plodova, prisilnog klanja, bolesti životinja i komplikacija pri partusu)

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2010.godini;
- preslika police;
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice);
- preslika posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se osigurava biljna proizvodnja i objekti;
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje”

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.studenog 2010.godine ili do utroška sredstava.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Dokument:

Zahtjev za sufinanciranje premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje u 2010.godini (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta u 2010.godini

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju nabave visokokvalitetnih nerasta u 2010.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta u 2010.godini

1. Predmet natječaja:
Nabava visokokvalitetnih nerasta.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i bave se svinjogojstvom na području Grada Velike Gorice,
- nabavili su testiranog čistokrvnog nerasta (feld test s pozitivnim indeksom iznad 100)
- maksimalni broj nerasta koji se sufinancira po jednom poljoprivrednom gospodarstvu je tri (3).

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu visokokvalitetnih nerasta,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika računa o kupnji nerasta,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- dokaz da je nerast testiran (feld test s pozitivnim indeksom iznad 100)

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.11.2010.godine ili do utroška sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Dokument:

Zahtjev za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih nerasta u 2010.godini (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave steonih junica u 2010. godini

Temeljem čl. 7. Odluke o sufinanciranju nabave steonih junica u 2010.godini,
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje nabave steonih junica u 2010. godini

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje nabave steonih junica ili prvotelki koje imaju tele staro do dva mjeseca u visini 50% postignute cijene prilikom licitiranja na aukcijama koje organizira Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, ali ne više od 6.000,00 kn po grlu.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se stočarskom proizvodnjom na području Grada Velike Gorice.
Jedno poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti sufinanciranje za najviše dvije steone junice.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje nabave steonih junica,
- preslika osobne iskaznice
- dokaz o Upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 04.06.2010.godine

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave steonih junica”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Dokument:

Zahtjev za sufinanciranje nabave steonih junica u 2010. godini (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2009./2010.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VELIKA GORICA

raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2009./2010.

I.

Grad Velika Gorica dodijelit će:
a) 30 stipendija za uspjeh u školi – 15 učeničkih i 15 studentskih
b) 20 stipendija prema socijalnom statusu – 10 učeničkih i 10 studentskih

II.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh u školi imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno da su redovni studenti druge ili više godine studija (osim apsolvenata) na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 4,5 odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 4,0 (za studente 2. godine studija računa se prosjek samo prethodne godine)
• s prebivalištem od najmanje 5 godina na području Grada Velike Gorice
• da su državljani Republike Hrvatske
• da nisu stariji od 26 godina

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

• da su redovni učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redovni studenti druge ili više godine studija (osim apsolvenata) na području Republike Hrvatske
• da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 4,0 odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,5 (za studente 2. godine studija računa se prosjek samo prethodne godine)
• s prebivalištem od najmanje 5 godina na području Grada Velike Gorice
• da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 24. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave IV. točke 2. ovog natječaja
• da su državljani Republike Hrvatske

III.

Stipendija Grada Velike Gorice dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2009. godine. Iznos stipendije je:
• za učenike 500,00 kuna mjesečno
• za studente 1.000,00 kuna mjesečno

IV.

Uz prijavu za dodjelu stipendija (obrazac se podiže u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj ili internet stranici www.gorica.hr) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. za uspjeh u školovanju:
• potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2009./2010.
• prijepis ocjena iz prethodne dvije školske/akademske godine, a za studente druge godine studija prijepis ocjena s prve godine studija
• dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, znanstveno – istraživačkom odnosno umjetničkom projektu te dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu u prethodne dvije školske/akademske godine
• domovnicu
• potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u
• životopis

2. prema socijalnom statusu:
• potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2009./2010.
• prijepis ocjena iz prethodne dvije školske/akademske godine i to za svaku godinu posebno, a za studente druge godine studija prijepis ocjena s prve godine studija
• dokaz o broju članova kućanstva (rodni list za svakog člana kućanstva)
• domovnicu
• potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u
• životopis

Potvrde kojima učenik/student dokazuje socijalni status:
• potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da obitelj koristi pomoć za uzdržavanje
• potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom dokazuje da je obitelj korisnik jednokratne novčane pomoći
• potvrdu Centra za socijalnu skrb da je učenik/student ili njegov roditelj osoba s posebnim potrebama
• potvrdu Centra za socijalnu skrb da je učenik/student iz obitelji s izraženom socijalnom patologijom
• potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 1. 07. 2009. do 30. 09. 2009. (od poslodavca ovjerena PK1 kartica, naknada za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje, presliku odreska o isplati mirovine i sl., a za obrtnike uvjerenje o dohotku za 2008. godinu). Prihod po članu obitelji ne smije prelaziti 1.300,00 kuna.

Prijavu prema socijalnom statusu podnose samo kandidati koji mogu priložiti najmanje jednu od gore navedenih potvrda kojima dokazuju socijalni status.

V.

Dobitnici Stipendije Grada Velike Gorice ne mogu istovremeno primati i druge stipendije.
Učenik/student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školi i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.

VI.

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.

VII.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Velike Gorice objavit će se na oglasnoj ploči Grada Velike Gorice i putem obavijesti kandidatima u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste.

VIII.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

IX.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj
Trg kralja Tomislava 34
Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice

Klasa: 604-02/2009-01/54
Urbroj: 238-33-06-2009-3
Velika Gorica, 22. 10. 2009.

Predsjednica Povjerenstva

Sanda Kulić Makar, v.r.

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje podizanja protugradnih mreža u 2009. godini

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju podizanja protugradnih mreža u 2009.godini,
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje podizanja protugradnih mreža u 2009. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- protugradnih mreža,
- potrebne armature.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište i podižu protugradnu mrežu na području Grada Velike Gorice;
- podižu protugradnu mrežu na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor sklopljen na rok od najmanje 10 godina
- podižu protugradnu mrežu na površini od najmanje: – 0,50 ha za voćnjak, – 0,10 ha za vinograd, jagodnjak, povrtnjak, cvijetnjak i dr.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje nabave protugradne mreže,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika zelene iskaznice,
- preslika računa o kupnji protugradne mreže ili armature,
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja protugradna mreža, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili na člana domaćinstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva ili člana domaćinstva, a sklopljen je na rok od najmanje 10 godina,
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana,
- preslika tekućeg ili žiro računa banke.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30. listopada 2009. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje podizanja protugradnih mreža” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj a dodjelu sredstava za sufinanciranje plastenika i viših i visokih tunela u 2009.godini

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju plastenika i viših i visokih tunela u 2009.godini, Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje plastenika
i viših i visokih tunela u 2009.godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje:
Plastenik:
a) termogen
b) pumpa
c) konstrukcija
d) dvostruka folija
e) agregat

Viši i visoki tunel:
a) folija
b) konstrukcija

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.listopada 2009. godine.

3. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i podigli su ili modernizirali u 2009.godini plastenik ili viši i visoki tunel na području Grada Velike Gorice
- podigli su plastenik površine najmanje 200 m2, viši i visoki tunel površine najmanje 300 m2

4. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave:
a) plastenik: termogen; pumpa; konstrukcija; dvostruka folija; agregat
b) viši i visoki tunel: konstrukcija, folija
- kopija računa o kupnji, ukupna cijena, datum i dobavljač;
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je postavljen plastenik, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zemljište u zakupu ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva, a sklopljen je na rok od najmanje: 10 godina – plastenik, 5 godina – viši i visoki tunel
- preslika osobne iskaznice;
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva;
- preslika tekućeg ili žiro računa.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje podizanja novih i modernizaciju postojećih plastenika” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje matičnog jata pataka, gusaka i kokoši u 2009. godini

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju matičnog jata pataka, gusaka i kokoši u 2009.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje matičnog jata pataka, gusaka i kokoši u 2009. godini

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje nabave matičnog jata pataka, gusaka i kokoši u 2009. godini.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje u iznosu od:
- 14,00 kn/kom – patka
- 25,00 kn/kom – guska
- 4,00 kn/kom – kokoš
imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i nabavljena matična jata pataka, gusaka i kokoši drže na području Grada Velike Gorice,
- u 2009.godini nabavili su najmanje:
- 150 kom. pataka, ili
- 100 kom. gusaka, ili
- 500 kom. kokoši.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika računa o nabavi matičnog jata pataka, gusaka i kokoši u 2009. godini

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.10.2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom «Zahtjev za sufinanciranje matičnog jata pataka, gusaka i kokoši u 2009.g.»

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje u iznosu od 30,00 kn po pčelinjoj zajednici imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem pčelinjih zajednica na području Grada Velike Gorice,
- uzgojili su i drže najmanje: 30 pčelinjih zajednica
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se bespovratno sufinancirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,
- izjava o broju i lokaciji držanja košnica.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 30.10.2009.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Zahtjev – obrazac (PDF)

Str. 4 od 5« Prva«345»