Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja cvijeća

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju uzgoja cvijeća u 2010. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja cvijeća

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja cvijeća.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem cvijeća na području Grada Velike Gorice,
- u 2010. godini uzgojili su cvijeća: – u zaštićenom prostoru površine najmanje 300 m2 ili
- na otvorenom prostoru površine najmanje 200 m2.

Kriteriji za sufinanciranje su: – površina pod cvijećem (potkrijepljena priloženim
računima o nabavi sjemena i presadnica cvijeća)
- očevid na terenu.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- preslika računa o nabavi sjemena i presadnica cvijeća

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 07.10.2010. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja cvijeća”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem uzgoja cvijeća (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja gljiva u 2010. godini

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju uzgoja gljiva u 2010. godini,
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja gljiva u 2010. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače,
- stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shi take.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- imaju prebivalište i bave se uzgojem gljiva na području Grada Velike Gorice
- u gljivarniku imaju najmanje 300 briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače ili najmanje 50 stupića supstrata ili trupaca za proizvodnju gljive shi take

3. Potrebna dokumentacija:
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje uzgoja gljiva
- kopija računa o kupnji briketa komposta nasađenog micelijem šampinjona ili bukovače, ili kopija računa o kupnji stupića supstrata za proizvodnju gljive shi take

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 07.10.2010.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja gljiva” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem uzgoja gljiva u 2010. godini (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca u 2010. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja i držanja rasplodnih koza, jaraca, ovaca i ovnova.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i bave se uzgojem i držanjem koza, jaraca, ovaca i ovnova na području Grada Velike Gorice,
- uzgajaju i drže najmanje: a) 25 rasplodnih koza i jaraca; b) 25 rasplodnih ovaca i ovnova,
- koze, jarci, ovce i ovnovi moraju imati markicu Hrvatske poljoprivredne agencije i biti upisani u njihovu bazu podataka.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15.listopada 2010.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja i držanja koza i ovaca”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem uzgoja i držanja rasplodnih koza i ovaca (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje plastenika i viših i visokih tunela u 2010. godini

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju plastenika i viših i visokih tunela u 2010. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje plastenika
i viših i visokih tunela u 2010. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje:
Plastenik:
a) termogen
b) pumpa
c) konstrukcija
d) dvostruka folija
e) agregat

Viši i visoki tunel:
a) folija
b) konstrukcija

2. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. listopada 2010. godine.

3. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- imaju prebivalište i podigli su ili modernizirali u 2010.godini plastenik ili viši i visoki tunel na području Grada Velike Gorice
- podigli su plastenik površine najmanje 200 m2, viši i visoki tunel površine najmanje 300 m2

4. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave:
a) plastenik: termogen; pumpa; konstrukcija; dvostruka folija; agregat
b) viši i visoki tunel: konstrukcija, folija
- kopija računa o kupnji, ukupna cijena, datum i dobavljač;
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je postavljen plastenik, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zemljište u zakupu ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva, a sklopljen je na rok od najmanje: 10 godina – plastenik, 5 godina – viši i visoki tunel
- preslika osobne iskaznice;
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva;
- preslika tekućeg ili žiro računa.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje podizanja novih i modernizaciju postojećih plastenika” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem plastenika i viših i visokih tunela u 2010. godini (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju uzgoja držanja pčelinjih zajednica u 2010. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica

1. Predmet natječaja:
Sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Pravo na bespovratno sufinanciranje u iznosu od 30,00 kn po pčelinjoj zajednici imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
- imaju prebivalište i bave se uzgojem pčelinjih zajednica na području Grada Velike Gorice,
- uzgojili su i drže najmanje: 30 pčelinjih zajednica
Maksimalni broj pčelinjih zajednica koji će se bespovratno sufinancirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi 70.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,
- izjava o broju i lokaciji držanja košnica.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15.10.2010.godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica,
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje uzgoja i držanja pčelinjih zajednica”

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem uzgoja i držanja pčelinjih zajednica (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje u 2010. godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave antifrost sustava
i sustava za navodnjavanje

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
a) rasprskivača za antifrost sustav u iznosu 150,00 kn/rasprskivač.
- min. 45 rasprskivača, a max. 100 rasprskivača
b) sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi, rolomat i dr.)
- minimalna površina povrća na otvorenom je 1 ha.
- minimalna površina nasada kupina, malina ili drugog voća koje ne zahtijeva antifrost
sustav je 0,5 ha
- minimalni broj sadnica jagoda je 5 000
- minimalna površina ratarskih kultura je 3 ha.
Sufinanciranja po jednom obiteljskom gospodarstvu/pravnoj osobi ne može iznositi više od 15.000,00 kn.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koja udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- imaju vlastito zemljište ili zemljište u zakupu.
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i podižu sustav na području Grada Velike Gorice

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave rasprskivača za antifrost sustav i nabave sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi, rolomat i dr.);
- kopija računa o kupnji rasprskivača za antifrost sustav
- kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi, rolomat i dr.);
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja sustav, koji glasi na podnositelja zahtjeva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva i sklopljen je na rok od: antifrost sustav – najmanje 15 godina, a sustav za navodnjavanje najmanje 5 godina;
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice)
- preslika osobne iskaznice ili rješenja o osnivanju obrta ili preslika registracije.

4. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.
s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje ”

5. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15.10.2010. godine.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem nabave antifrost sustava i sustava za navodnjavanje (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje podizanja protugradnih mreža u 2010. godini

Temeljem članka 4. Odluke o sufinanciranju podizanja protugradnih mreža u 2010. godini,
Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za sufinanciranje podizanja protugradnih mreža u 2010. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- protugradnih mreža,
- potrebne armature.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište i podižu protugradnu mrežu na području Grada Velike Gorice;
- podižu protugradnu mrežu na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor sklopljen na rok od najmanje 10 godina
- podižu protugradnu mrežu na površini od najmanje: – 0,50 ha za voćnjak, – 0,10 ha za vinograd, jagodnjak, povrtnjak, cvijetnjak i dr.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje nabave protugradne mreže,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika zelene iskaznice,
- preslika računa o kupnji protugradne mreže ili armature,
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja protugradna mreža, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili na člana domaćinstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva ili člana domaćinstva, a sklopljen je na rok od najmanje 10 godina,
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana,
- preslika tekućeg ili žiro računa banke.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 15. listopada 2010. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje podizanja protugradnih mreža” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranjem podizanja protugradnih mreža (MS Word)

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava-štandova na području Grada Velike Gorice

Na temelju Zaključka Klasa: 363-02/2010-15/66 Urbroj: 238-33-10/2040-2010-1, od 08.09.2010. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava-štandova

na području Grada Velike Gorice

ŠTAND

Broj

lok.

NAZIV LOKACIJE

Broj mjesta

NAMJENA

Početna naknada za korištenje lokacije

1.

J. Dobrile – ispred istočnog ulaza u groblje Velika Gorica

od red.br. 1 do red.br. 8

prodaja cvijeća i svijeća

2.500,00 kn

2.

Javna površina ispred groblja Vukovina

od red.br. 1 do red.br. 10

prodaja cvijeća i svijeća

500,00 kn

3.

Javna površina ispred groblja Novo Čiče

od red.br. 1 do red.br. 4

prodaja cvijeća i svijeća

200,00 kn

4.

Javna površina ispred groblja Šćitarjevo

od red.br. 1 do red.br. 2

prodaja cvijeća i svijeća

200,00 kn

5.

Javna površina ispred groblja Velika Buna

od red.br. 1 do red.br. 4

prodaja cvijeća i svijeća

200,00 kn

6.

Javna površina ispred groblja Šiljakovina

od red.br. 1 do red.br. 4

prodaja cvijeća i svijeća

200,00 kn

7.

Javna površina ispred društvenog doma u Dubrancu

od red.br. 1 do red.br. 2

prodaja cvijeća i svijeća

200,00 kn

1. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.

2. Lokacije za prodaju cvijeća i svijeća dodjeljuju se od 25.10.2010. do 02.11.2010. godine. Na lokacijama postavljaju se pokretne naprave otvorenog tipa tlocrtne površine do 2,00 m2 u vlasništvu natjecatelja. Štand treba biti jednostavnog i modernog oblikovanja od prirodnih materijala tamnijih neupadljivih boja.

3. Rok za podnošenje pismenih ponuda je osam dana od dana objave natječaja u tisku (do 24.09.2010.).

4. Ponuda mora sadržavati:

a)    ime i prezime ponuđača, njegovo prebivalište, OIB, izvadak iz obrtnog registra ili uvjerenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za fizičke osobe),
b)    naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB subjekta, osobe ovlaštene za zastupanje i izvadak iz sudskog registra (za pravne osobe).
U ponudi je potrebno navesti broj i naziv lokacije, redni broj mjesta te ponuđenu naknadu za korištenje lokacije.

5. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos naknade za korištenje lokacije.

6. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos naknade za korištenje lokacije, pravo na dodjelu lokacije ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.

7. Ponude će biti javno otvorene dana 30.09.2010. godine u 12.00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, soba 313.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

8. Svi će sudionici biti pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

9. Odabrani ponuditelji dužni su platiti ponuđenu naknadu za korištenje lokacije u roku 24 sata od dana primitka obavijesti o odabiru, u protivnom smatrat će se da su odustali.

10.  Ponude se upućuju u zatvorenoj omotnici s naznakom “natječaj za pokretne naprave – ne otvarati”, a predaju se u Pisarnici Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 ili preporučenom pošiljkom na istu adresu.

Zakašnjele ponude i nepotpune ponude neće se razmatrati.

11.  Obavijesti u vezi natječaja mogu se dobiti na telefon 6269-945.

GRAD VELIKA GORICA

Otvoreni natječaji

Stipendije za deficitarna zanimanja

graduprava11Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, za potrebe obrtništva za školsku godinu 2010/2011.
» Opširnije

Otvoreni natječaji

Natječaj za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave sadnica jagoda

Temeljem članka 8. Odluke o sufinanciranju nabave voćnih sadnica, loznih cijepova, sadnica jagoda i presadnica povrća u 2010.godini, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu sredstava za sufinanciranje nabave sadnica jagoda

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabava visokokvalitetnih sadnica jagoda u iznosu od 0,50 kn po nabavljenoj i u 2010. godini posađenoj visokokvalitetnoj sadnici jagoda.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- imaju prebivalište, odnosno sjedište i podižu jagodnjak na području Grada na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor sklopljen na rok od najmanje 5 godina;
- u 2010. godini posadili su najmanje 5 000 komada visokokvalitetnih sadnica jagoda;
Najveći broj sadnica jagoda koji će se bespovratno sufinancirati po jednom obiteljskom gospodarstvu iznosi najviše 30 000 komada.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za sufinanciranje nabave sadnica jagoda;
- preslika računa o kupnji sadnica jagoda na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač;
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva, sklopljen je na rok od najmanje 5 godina;
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice)
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 28.kolovoza 2010. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave sadnica jagoda ” na adresu:

Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za sufinanciranje nabave sadnica jagoda (MS Word dokument)