Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica

Datum objave: 06.05.2009.
Datum trajanja: 30.09.2009.
Odjel: Gospodarstvo i poljoprivreda

Temeljem članka 5. Odluke o sufinanciranju nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica u 2009. godini, Gradsko poglavarstvo Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J

za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica

1. Predmet natječaja:

Nabava visokokvalitetnih gravidnih nazimica.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu sufinanciranja:

Pravo na bespovratno sufinanciranje u visini 50% nabavne cijene imaju poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- imaju prebivalište i bave se svinjogojstvom na području Grada Velike Gorice,

- nabavili su nazimice s pozitivnim feld testom i sposobne za daljnju reprodukciju

- imaju kontinuitet svinjogojske proizvodnje najmanje 3 godine, ali mogu biti i početnici s odgovarajućim gospodarskim objektima i infrastrukturom, te performansama za dobivanje više nazimica, uz procjenu Povjerenstva za provedbu Odluke o sufinanciranju nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica i nerasta,

- ukoliko nabavljaju čistokrvne nazimice moraju imati odgovarajuće gospodarske objekte (prasilišta, odgajališta itd.) i infrastrukturu, te biti dovoljno educirani da se bave rasplodnim svinjama koje su genetski vrlo vrijedne, te im je nužan odgovarajući tretman,

- obvezuju se primjenjivati umjetno osjemenjivanje sjemenom iz Centra za reprodukciju u stočarstvu Križevci ili Varaždin, ili prirodno pripustiti nazimice ili krmače pod neraste koji su pod stalnim nadzorom selekcijske službe i imaju stalnu veterinarsko-zdravstvenu kontrolu (pretrage krvi nerasta dva puta godišnje prema Naredbi o zdravstvenoj zaštiti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti u 2007. godini”), osim u slučaju navedenom u članku 5. ove Odluke. Umjetno osjemenjivanje mora izvršiti ovlaštena osoba (veterinar) ili mogu to učiniti sami uzgajatelji ukoliko imaju položen tečaj o umjetnom osjemenjivanju,

- maksimalni broj nazimica koji se sufinancira po jednom poljoprivrednom gospodarstvu je pet (5).

3. Potrebna dokumentacija:

- zahtjev za dodjelu visokokvalitetnih gravidnih nazimica,

- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- preslika osobne iskaznice,

- preslika računa o kupnji nazimica,

- pozitivan feld test.

4. Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 30.09.2009.godine ili do utroška sredstava.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija mogu se poslati poštom ili predati neposredno u pisarnici na adresi:

Grad Velika Gorica

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Trg kralja Tomislava 34

10 410 Velika Gorica

s naznakom “Zahtjev za sufinanciranje nabave visokokvalitetnih gravidnih nazimica”

6. Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, na tel. 62-69-947.

Dokumenti:

Obrazac zahtjeva (MS word)