Grad Velika Gorica

Obavijesti

Privremeni rezultati izbora za gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Velike Gorice

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je privremene rezultate izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika Grada Velike Gorice.
» Opširnije

Obavijesti

Rezultati izbora za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

» Opširnije

Obavijesti

Kante za odvojeno sakupljanje otpada u novih 3200 domaćinstava

vgcistocaVG Čistoća d.o.o. je započela s provedbom Pilot projekta koji ima za svrhu testiranje organizacije sustava odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje količina miješanog komunalnog otpada kojeg se trajno odlaže na odlagalištu otpada.
» Opširnije

Obavijesti

Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2017./2018.

Temeljem članka 12. Odluke o Stipendiji Grada Velike Gorice za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 02/08, 01/2010, 8/2016) Gradonačelnik Grada Velike Gorice
raspisuje Natječaj za dodjelu Stipendija Grada Velike Gorice za učenike prvih razreda koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva za školsku godinu 2017./2018.
» Opširnije

Obavijesti

Objava lista za izbor gradonačelnika i članova Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

Objavljujemo zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Velike Gorice, kao i zbirne pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Velika Gorica.
» Opširnije

Obavijesti

Kandidacijske liste za izbor članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

» Opširnije

Obavijesti

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - izbori za mjesnu samoupravu

» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja: Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina

» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja

Na temelju članka 3. Pravilnika o dodjeli financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja (Sl. glasnik GVG br.3/2017), Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora iz gradskog proračuna za obnovu tradicijske graditeljske baštine Turopolja
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin - Okuje

» Opširnije