Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest: Porez na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine, broj: 115/16.) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, propisano je da se od 01.01.2018. godine UVODI POREZ NA NEKRETNINE koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona o lokalnim porezima, porez na nekretnine obračunavati će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) i koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Kako su, temeljem članka 40. Zakona o lokalnim porezima jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti OBRASCE – STAMBENI PROSTOR, POSLOVNI PROSTOR I NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE.

Za svaku nekretninu potrebno je ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE, GRAD VELIKA GORICA ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

ZA NEKRETNINE KOJE SE NE NALAZE U POSTOJEĆIM EVIDENCIJAMA, NA OBRASCIMA U RUBRICI „Napomena:“, TREBA BITI: „neevidentirana nekretnina“.

Obrasci se mogu preuzeti sa službenih internetskih stranica Grada Velike Gorice (www.gorica.hr) ili u zgradi Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Popunjene obrasce možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET
VELIKA GORICA, TRG K. TOMISLAVA 34

najkasnije do 31. listopada 2017. godine.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti na tel.: 01/6269-923, 01/6566-886.

Obrasci:

Stambeni prostor

Poslovni prostor

Neizgrađeno građevinsko zemljište