Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni uvid za GJ Vukomeričke gorice

Uprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane, sukladno FSC-standardu certifikacije šuma i Zakonu o šumama, da je pri kraju izrada uređajnog elaborata za gospodarsku jedinicu „Vukomeričke gorice“ s važnošću od 2015. do 2024. godine.
» Opširnije

Obavijesti

Novi broj mjesečnika Gorica.hr

goricahr16Novi broj besplatnog informativnog mjesečnika Gorica.hr donosi pregled aktualnih događanja u gradu i okolici. Tu su i vijesti iz kulture, sporta i najave gradskih događanja tijekom ljeta.

Priloženo:

Gorica.hr – broj 16 (PDF)

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

- rekonstrukciju građevine, od raskrižja Ulice Matice Hrvatske i Slavka Kolara, dijela Ulice Matice Hrvatske do Trga kralja Petra Krešimira IV, Trg kralja Petra Krešimira IV, djela Trga kralja Tomislava do raskrižja sa Sisačkom ulicom, sa kružnim tokovima za uvođenje dvosmjrne regulacije prometa, infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1469, 660, 664/1, 656, 613, 1655, 1652/1, 1646, 448, 569, 568/1, 568/2, 568/3, 1500, 1519/2, 1535, 1537, 1521, 1530/2, 1531/2, 1544/2, 1546/2, 1547/2, 524, 1566, 1559, 1567, 923, 926/2, 926/1, 969, 971, 1220, 663, 657, 658, 1072, 659/2, 1098/1, 615, 593/1, 605, 609, 542, 569/2 i 923/2. k.o. Velika Gorica (Velika Gorica).
» Opširnije

Obavijesti

Prijedlog liste za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina u 2015. godini

Na temelju čl. 7. Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za sufinanciranje Projekta obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina Grada Velike Gorice (Sl.gl.Grada Velike Gorice br.1/15), Povjerenstvo za provedbu projekta sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina objavljuje Prijedlog liste za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina sa spomeničkim obilježjima unutar zaštićenih cjelina u 2015. godini.
» Opširnije

Obavijesti

U ponedjeljak suzbijanje komaraca

komaracU ponedjeljak 06. srpnja 2015. provest će se suzbijanje komaraca (odrasle jedinke i ličinke) na području naselja Velike Gorice i naselja Velika Mlaka i Gradići (I i II komunalna zona).
» Opširnije

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice - Radna zona Rakitovec

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik GVG, broj 2/2010.), Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (Službeni glasnik GVG, broj 3/05) i Odluke Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec, KLASA: 021-04/2013-03/88, URBROJ: 238-33-01-2013-01 od 22. srpnja 2013. godine, raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice – Radna zona Rakitovec.
» Opširnije

Obavijesti

Obavijest o Javnom uvidu u Program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice ‘Velikogorička posavina’

sumaUprava šuma Podružnica Zagreb obavještava sve zainteresirane strane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Velikogorička posavina“ s važnošću od 2014. do 2023. godine pri kraju. Ova gospodarska jedinica obuhvaća sljedeće katastarske općine:
» Opširnije

Obavijesti

Obavijest o dodjeli zakupa na području Grada Velika Gorica

Na temelju provedenog Javnog poziva, objavljenog 12. prosinca 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Grada Velika Gorica, Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je pet odluka o dodjeli zakupa.
» Opširnije

Obavijesti

Umjetnička škola Franje Lučića: Natječaj za upis učenika u početne razrede pripremnog i srednjeg obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.

» Opširnije

Obavijesti

Novi broj mjesečnika Gorica.hr

goricahr15Novi broj besplatnog informativnog mjesečnika Gorica.hr donosi pregled aktualnih događanja u gradu i okolici. Tu su i vijesti iz kulture, sporta i najave gradskih događanja u lipnju.

Priloženo:

Gorica.hr – broj 15 (PDF)