Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Zatvaranje drvenog mosta preko kanala Sava-Odra, na dijelu nerazvrstane cesti oznake LC311630, između Kuča i Rakitovca

most-kuceGrad Velika Gorica dao je izraditi „Elaborat o stanju postojeće konstrukcije građevina DRVENI MOST PREKO KANALA SAVA-ODRA NA LC311630, DIO KUČE-RAKITOVEC“ od tvrtke Studio ARHING d.o.o. iz Zagreba, Ćire Truhelke 49.

U svrhu izrade Elaborata obavljen je stručni pregled, laboratorijsko ispitivanje i računska analiza nosivosti mosta, a zaključak je da zbog izrazito visoke razine oštećenja, odnosno malog efikasnog presjeka, nosivost pilota nije dostatna ni za pješački ni za cestovni most.

U tom cilju organiziran je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici MO Vukovina, Kuča, Rakitovca, Turopolja, Gornjeg Podotočja, PP Velika Gorica, VG Komunalca kako bi se upoznali s rezultatima ispitivanja i na kojem je odlučeno da se most potpuno zatvara za sav promet. Nova regulacija prometa postaviti će se temeljem prostornog prikaza koji je sastavni dio rješenja o zatvaranju.

Ovakva privremena regulacija prometa trajati će dok se ne sanira postojeći ili izgradi novi most.

U prilogu se nalazi prostorni prikaz privremene regulacije prometa i sažetak spomenutog elaborata.

Priloženo:

Regulacija prometa (PDF)

Sažetak elaborata (PDF)