Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu

Na temelju Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu (KLASA: 007-04/2022-001/5; URBROJ: 238-31-13/02130-22-1) namijenjenih financiranju programa/projekata udruga za razvoj vatrogastva i pružanja zaštite od požara, gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15. i 37/21.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16.) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2022. godini
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2022. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15. i 37/21.), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se
Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2022. godini
» Opširnije

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja kulture objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2022. godini
» Opširnije

Obavijesti

Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2022. godinu – prvi krug

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu te Kriterija za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2022. godinu – prvi krug
» Opširnije

Obavijesti

Najava 5. sjednice Gradskog vijeća

vijeceNa temelju članka 27. stavak 2. točka 3. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni glasnik GVG 1/21) sazvana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice za 17. veljače 2022. godine s početkom u 9,00 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica.
» Opširnije

Obavijesti

VG Vodoopskrba: EU projekt – Aglomeracija Velika Gorica – javna ponuda za sporazumno ustanovljenje prava služnosti (izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina)

T.d. VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredbi članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09., 110/21.) te članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14, 69/17, 98/19.) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretnini preko koje ide trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje Javnu ponudu
» Opširnije

Obavijesti

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice i popis važećih kandidatura

gradskaupravaNa temelju članka 10. stavka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih (NN 41/14) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Velike Gorice (Službeni glasnik br. 4/14) Odbor za mladež Gradskoga vijeća Grada Velike Gorice dana 04. veljače 2022. godine, sastavio je i objavljuje Izvješće
o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Velike Gorice i popis važećih kandidatura
» Opširnije

Obavijesti

Grad pokriva troškove zamjene osobnih iskaznica za stanovnike Trga grada Vukovara

trg-grada-vukovaraGradsko vijeće Grada Velike Gorice je na svojoj 30. sjednici održanoj dana 30. studenog 2021. godine donijelo Odluku o preimenovanju trga u naselju Velika Gorica, Gradska četvrt Vladimir Nazor kojom je dosadašnji Trg maršala Tita preimenovan u Trg grada Vukovara.
» Opširnije

Obavijesti

Javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice od 16. studenog 2021. godine KLASA: 320-02/21-03/25; URBROJ: 238-31-10/131-2021-7, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Velike Gorice objavljuje Obavijest o vremenu i mjestu provođenju javnog otvaranja ponuda.
» Opširnije