Grad Velika Gorica

Obavijesti

Odluka o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2023. godini

Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 01/15 i 6/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 2/22), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 15. studenog 2023. godine, donosi Odluku o dodjeli financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2023. godini

I.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama za provedbu programa i projekta iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u 2023. godini.

II.
U 2023. godini će se iz proračuna Grada Velike Gorice financirati provedba programa/projekata iz područja poljoprivrede, lovstva i zaštite životinja u ukupnom iznosu od 49.421,00 eura, i to:

Red. broj Ime prijavitelja Naziv programa/projekta Prosječan broj bodova Ukupna vrijednost programa/

projekta u eur

Iznos potpore u eur
1. Plemenita opčina turopoljska Provođenje uzgojno selekcijskog rada i poboljšanje uzgajivačkih kapaciteta Plemenite opčine turopoljske

78,6

13.000,00

13.000,00

2. Športsko ribolovna udruga Odra Velika Gorica Ribočuvarska služba ŠRU Odra Velika Gorica 2023.

76,4

9.556,00

9.556,00

3. Udruga vinogradara i vinara „Grozd“ Vinogradarska godina 2023.

75,6

4.000,00

3.000,00

4. Pčelarska Udruga Turopolje Nabavka pčelarske opreme/ Opremanje i obnova kontejnera

75,4

3.200,00

3.000,00

5. Lovačko društvo „Kuna“ Kravarsko-Ključić Brdo Elektrifikacija lovačkog doma

67,8

6.915,45

3.000,00

6. Lovačko društvo „Stari gaj“ Mraclin Uređenje lovno-gospodarskih objekata i školovanje članova

74,2

4.500,00

2.200,00

7. Društvo za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005. 29. Državna i 17. Županijska izložba malih životinja

71,4

7.000,00

2.000,00

8. Konjički klub „Agramer“ Organizacijski razvoj i promicanje konjičkog sporta na području Velike Gorice

70

2.500,00

2.000,00

9. Udruga uzgajatelja Posavske kukmaste kokoši kukmica Zaštita i promocija  posavske kukmaste kokoši

73

2.000,00

1.500,00

10. Lovačko društvo “Srna“ Velika Gorica Zamjena električnih uređaja

72,2

1.500,00

1.500,00

11. Lovačko društvo Zec Lukavec Unos divljači Trčka Skvržulja (Perdix perdix L.) iz intenzivnog uzgoja u zajedničko lovište broj: I/137-„Donja Lomnica“

73

1.500,00

1.500,00

12. Udruga konjara „Konjska snaga“ Natjecanje u vuči trupaca 2023.

70,2

3.000,00

1.500,00

13. Lovačko društvo „Fazan“ Donja Lomnica Uređenje lovačke kuće

71,6

2.000,00

1.500,00

14. Lovačko društvo „Slavuj“ Dubranec Uređenje interijera lovačke kuće

73

1.260,00

1.250,00

15. Lovačko društvo „Šljuka“ Šćitarjevo Školovanje za ocjenjivača divljači i uređenje lovnotehničkih objekata

76,4

1.600,00

1.200,00

16. Udruga uzgajatelja malih životinja-Turopolje Organizacija županijske izložbe malih životinja

69,8

1.000,00

1.000,00

17. Lovačko društvo “Srndać“ Vukovina Poboljšanje kvalitete održavanja lovno tehničkih objekata lovačke kuće

65

715,21

715,00

UKUPNO

49.421,00

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se iz stavke Proračuna Grada Velike Gorice za 2023. godinu – iz Razdjela 008 – Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove Europske unije iz Programa – Potpora poljoprivredi i zaštita životinja koji se provodi kroz Aktivnost – Promicanje poljoprivrede, na stavci rashoda 38 – Tekuće donacije.

IV.
Grad Velika Gorica će sa svim udrugama iz ove Odluke zaključiti Ugovor o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.