Grad Velika Gorica

Obavijesti

Potpore za samozapošljavanje: VEGORA osigurava savjetovanje i pomoć s pisanjem poslovnog plana

vegoraHrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i ove godine nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje. Ova mjera namijenjena je nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a. Iznosi potpore ovise o budućnoj djelatnosti subjekta na temelju Nacionalne klasifikacije djelatnosti i iznose od 7.000 do 15.000 eura. Popisi djelatnosti po skupinama iznosa potpora nalaze se ovdje.

Osim varijabilnog dijela potpore koji nezaposleni trebaju dokazati kroz poslovni plan, odnosno, troškovnik, dobivaju i fiksni dio potpore od 5.000 eura koji nije potrebno pravdati u troškovniku.

Troškovi za koje možete tražiti potporu su:

kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
kupnja ili zakup licenciranih IT programa ­
kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
kupnja franšiza
PDV nije prihvatljiv trošak za financiranje.

Da biste se aplicirali potrebno je proći radionicu HZZ-a, prikupiti ponude za troškove, izraditi poslovni plan i podnijeti zahtjev. Uz potporu istaknuti su i jasni uvjeti za dobitnike potpora, a to su:

tijekom 24 mjeseca održati poslovanje i biti zaposlen u subjektu za koji se dobila potpora;
namjenski utrošiti svotu potpore sukladno dostavljenom troškovniku te navedeno dokazati popratnom dokumentacijom;
ostvariti ukupni promet u iznosu od najmanje 50% iznosa potpore od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca (navedeno se dokazuje službenim financijskim izvještajima)
označiti sufinanciranu opremu skuplju od 1.500EUR ( s uključenim PDV-om) s natpisom „Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, koji sadrži logo HZZ-a i lentu s oznakama Europske unije
Zahtjevi se zaprimaju do 30. rujna ove godine ili do utroška osiguranih sredstava. Za detaljnije informacije, pitanja i savjete, te izradu poslovnog plana slobodno kontaktirajte info@vegora.hr ili putem telefona na 01 5542 667.