Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv pripadnicima ciljne skupine za iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu 'Zaželi za Veliku Goricu'

zazeliDana 21. kolovoza 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Ovim putem Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica objavljuje Javni poziv pripadnicima ciljne skupine za iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu “Zaželi za Veliku Goricu”.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju slijedeće
uvjete:

1. Osobe starije od 65 godina koje:
* Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi
kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
* Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze – 974,63 €
* Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne prelaze – 1.624,38 €
* Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne prelaze – 2.436,57 €
Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. Osobe starije od 18 godina s invaliditetom trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta koje žive u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i koje istovremeno ne koriste usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom provedbe projekta morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

Za osobe starije od 65 godina:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Potvrda Porezne uprave o dohotku
3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Za odrasle osobe s invaliditetom:
1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge
– uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Osobe koje su iskazale interes za sudjelovanje u projektu, a s početkom provedbe projekta ne dostave traženu dokaznu dokumentaciju, neće se smatrati kandidatima za provedbu projekta. Popunjavanjem obrasca koji se nalazi uz prilog ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.
Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica, Cvjetno naselje 16, Velika Gorica te na Internet stranici www.ckvg.hr.
Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati osobno u ured Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica, Cvjetno naselje 16, Velika Gorica najkasnije do 9. veljače 2024. godine (petak) do 15:00 sati ili mailom na info@ckvg.hr.

Više informacija na linku:
https://www.ckvg.hr/javni-poziv-pripadnicima-ciljne-skupine-za-iskazivanje-interesa-za-sudjelovanje-u-projektu-zazeli-za-veliku-goricu/

Zaželi - EU vidljivost