Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

CROPAK

Ekoregija Velika Gorica suorganizator Dana održive energije
Ekoregija Velika Gorica suorganizator Dana održive energije

Službeni glasnik Grada Velike Gorice

2008. god.

Službeni glasnik 13/2008
Proračun grada Velike Gorice za 2009. godinu, s projekcijom za 2010. i 2011. godinu;
Zaključak o potpisivanju Ugovora o potpori komunalnog razvitka između Grada Velike Gorice, Zagrebačkog holdinga, d.o.o i Europske banke za obnovu i razvitak.

Službeni glasnik 12/2008
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Velike Gorice za 2008. godinu; Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Velike Gorice u razdoblju od 2009.-2013. godine

Službeni glasnik 11/2008

Službeni glasnik 10/2008
II. izmjene i dopune proračuna Grada Velike Gorice za 2008. godinu.

Službeni glasnik 9/2008

Službeni glasnik 8/2008

Službeni glasnik 7/2008

Službeni glasnik 6/2008
DPU Velika Gorica Istok I; DPU Velika Gorica Sjever I; Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Velike Gorice; DPU Športsko rekreacijskog centra Velika Gorica; Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Velike Gorice, te provođenju postupka stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana Grada Velike Gorice kao i stavljanja izvan snage urbanističkih planova uređenja UPU Rakarje, UPU Južno od Velikog polja i UPU Radna zona zapad.

Službeni glasnik 5/2008

Službeni glasnik 4/2008

Službeni glasnik 3/2008

Službeni glasnik 2/2008

Službeni glasnik 1/2008