Grad Velika Gorica

Pitanja i odgovori

Sufinanciranje prijevoza studentima

PITANJE:

Poštovani,

živim na području grada Velike Gorice i trenutno studiram na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Zanima me da li imam kakva prava poput besplatnih karata jer recimo studenti koji su iz Varaždina a studiraju u Zagrebu, imaju mjesečno pravo na dvije povratne karte. Hvala.

Vladimir

ODGOVOR:

Poštovani,

Grad Velika Gorica sufinancira prijevoz redovitih studenata s područja Grada Velike Gorice s više od 40% cijene pokazne karte temeljem potpisanog Ugovora sa ZET-om. Velika većina goričkih studenata studira u Gradu Zagrebu kojeg prijevoznički pokriva ZET. Dakle, ugovor se primjenjuje samo na one studente koji studiraju u Zagrebu, a ne npr. u Sisku, Karlovcu, Petrinji, Splitu, Varaždinu ili Dubrovniku. Nažalost, Grad Velika Gorica ne može ni financijski ni organizacijski sudjelovati u trošku prijevoza studenata na mjestima studiranja bilo u Hrvatskoj ili inozemstvu. No, za financijsku pomoć pri studiranju možete konkurirati na natječaju za gradske studentske stipendije. Spomenuti natječaj objavljujemo svake godine početkom listopada.

Zvonko Kunić
Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj

Pitanja i odgovori

Gradići: Prolaz za pješake

PITANJE:

Zanima me kao i mnoge stanovnike Gradića da li će se popraviti rasvjeta u prolazu za pješake koji vodi iz Gradića prema Gorici (željezničkom kolodvoru). Zašto na cesti sa strane Gradića ne postoji pješački prijelaz i nije napravljen bolji pristup prolazu,da lakše mogu proći biciklisti,djeca u kolicima,invalidi?
Sa strane V.Gorice ne postoji rasvjeta od prolaza do Kolodvorske ulice pa je djecu koja idu iz škole strah tuda prolaziti po mraku zbog vandala koji se tamo skupljaju,piju,razbijaju boce i uništavaju zajedničku imovinu.
U samom prolazu po zidovima pišu imena istih,tako da bi policija trebala odraditi svoj dio posla i pokucati njihovim roditeljima na vrata.
Bilo bi dobro sa strane Gradića na samom zavoju ceste ispred prolaza za pješake postaviti i ležeće policajce, pošto je ponekad nemoguće prijeći cestu na tom djelu zbog vozača koji divljaju.

Tomislav

ODGOVOR:

Poštovani,

Kompleks prostora Gradići mijenja svoju građevinsku i urbanu sliku u kojoj su i objekti koje navodite kao neriješene. Čitav prostor još uvijek je u fazi gradilišta i gradnje i nije na njegovim izgrađenim objektima izvršen tehnički pregled jer nisu dovedeni do stupnja gotovosti. Nakon završetka kapitalnih objekata (autocesta)izvršit će se tehnički pregledi i otkloniti nedostaci koje navodite.
Kao lokalna samouprava svakako smo zainteresirani da se problem naših sugrađana riješi i to ćemo nastojati riješiti prema financijskim mogućnostima.

Vjekoslav Heged, dipl.ing.
Upravni odjel za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet

Pitanja i odgovori

Urbanistički plan Buševca

PITANJE:

Poštovani,
lijepo molim da mi odgovorite kada će ići u izmjene Urbanistički plan Buševca i koje je točna procedura, te koliko se dugo čeka na donošenje izmjena?
Naime, moj otac je dao zahtjev za “ugradnju” njegove parcele, koja se trenutno vodi kao livada i nije u građevinskoj zoni ( zemlja do naše je u građevinskoj zoni ), u građevinsku zonu, a to se može jedino izmjenom urbanističkog plana. Tada bi moj brat tamo mogao graditi kuću i ne bi morao kupovati zemljište od nekog drugog.

Hvala,
Kruno Katulić

ODGOVOR:

Poštovani,

u tijeku je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, kojima se definiraju građevinska područja naselja. U izradi je prijedlog plana za prethodnu raspravu. Nakon što se provede prethodna rasprava, javna rasprava, prikupe suglasnosti na plansko rješenje, plan će se uputiti Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na donošenje.

S poštovanjem,
Roman Repač

Pitanja i odgovori

UPU Velike Gorice

PITANJE:

Poštovani,

zanima me kada će biti usvojen UPU Velika Gorica, posto je već prošlo dosta vremena…, zanima me koliko je potrebno javnih rasprava da bi plan bio usvojen, koliko je javnih rasprava već bilo? Hvala.

Igor

ODGOVOR:

Poštovani,

provedena je jedna javna rasprava, te je u pripremi nacrt prijedloga plana za ponovljenu javnu raspravu. Najviše mogu biti tri javne rasprave, a prostorni plan se mora donijeti najkasnije u roku od devet mjeseci od završetka javne rasprave, odnosno ponovljene javne rasprave.

S poštovanjem,

Roman Repač
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pitanja i odgovori

Ulica Matije Gupca

PITANJE:

Poštovani,

U “Programu uz proračun” kod programa za gradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture ne nalazi se ulica Matije Gupca. Već se nekoliko godina obećava riješenje ovog problema. Navodno da treba početi gradnja u proljeće, ali prema Vašem programu opet ništa. Molim Vas za obrazloženje.

Hvala na odgovoru

Tomislav Pepelko

ODGOVOR:

Za izgradnju Ulice Matije Gupca u Velikoj Gorici izdana je lokacijska dozvola i ishođena je potvrda na glavni projekt. Grad je u proračunu 2010. godine planirao sredstava za rekonstrukciju, međutim kako nisu riješeni imovinsko pravni poslovi oko zemljišta nužnog za izgradnju ulice odustalo se od izgradnje dok se isti ne riješe. Radi se o postupku izvlaštenja u dijelu izlaska na Ulicu Nikole Tesle, te tužbi većeg dijela stare ulice koji se postupak vodi na Općinskom sudu.

Dubravko Katulić
Pročelnik UO za izgradnju,komunalne djelatnosti i promet

Pitanja i odgovori

Urbanistički plan Velike Mlake

PITANJE:

Poštovani,
ovo pitanje je već postavljeno pa vas stoga molim za odgovor još jednom.Kada će biti izglasan tj.potvrđen urbanistički plan za Veliku Mlaku?

Naime radi se o prodaji jedne veće parcele no zbog tog istog plana sve stoji a i nama kao prodavateljima a i gradu Velikoj Gorici bi bilo u interesu da se to rješi.
Jel problem u administraciji,grad.vijeću,gradonaćelniku ili u nećem trećem?

Unaprijed vam se zahvaljujem.

Sa štovanjem,
Damir Krilčić

ODGOVOR:

Poštovani,

konačni prijedlog UPU naselja Velike Mlake upućen je Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na donošenje. Sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice predviđena je 02.03.2011. godine.
Vaša tvrdnja da zbog plana stoji prodaja nekog zemljišta je netočna, naime zemljište možete kupovati ili prodavati, odnosno promet nekretnina se može vršiti neovisno o tome da li postoji ili ne postoji urbanistički plan za neko područje.

S poštovanjem,
Roman Repač
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pitanja i odgovori

Bapča

PITANJE:

Poštovani!
Zanima me dali će i kada doći na red riješavanje pitanja Bapča? Svi oni koji tamo imaju zemlju u ovom trenutku mogu samo gledati u nju i plakati. Građenje nije dozvoljeno i to je veliki problem za tamošnje stanovništvo, zato što nemogu obnavljati stare niti gradit nove kuće, a to je većini jedini način za riješavanje stambenog pitanja. Isto tako moram spomenut da osim struje nema drugih komunalija!

Sanja Ležaić

ODGOVOR:

Poštovani,

u tijeku je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice u čijem obuhvatu se nalazi i naselje Bapča. Za detaljnije informacije molimo Vas da se obratite u sobu 421, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, te da sa sobom ponesete broj katastarske čestice, odnosno kopiju katastarskog plana za konkretno zemljište. Ovisno o predmetnom slučaju možete dati zamolbu, primjedbu ili prijedlog na predmetni plan koji je u izradi. Po pitanju komunalija možete se obratiti u nadležni Upravni odjel za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet.

S poštovanjem,
Roman Repač
Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pitanja i odgovori

Subvencija za prijevoz

PITANJE:

Poštovani,

Lijepo Vas molim da mi omogućite vračanje uplaćenog iznosa od 140,00 za svaki mjesec, a koji moram uplatiti za potrebe prijevoza Zet-ovim autobusom od Velike Mlake do Velike Gorice, za dijete koje ide u srednju školu.
Jednostavno ne mogu razumjeti da se gradsko poglavarstvo nije pobrinulo za pokrivanje prijevoza školaraca na području grada Gorice?
Nalaze se sredstva za mnogobrojne projekte , koje sada ne želim ovdje navoditi. a time se pokazuje kako gradska uprava brine za školarce.

Mislim da nisam jedini po ovom pitanju , a ako jesam tim lakše za gradski proračun.

Mihovil Majstorović

ODGOVOR:

Poštovani,

Grad Velika Gorica već dugi niz godina svim učenicima srednjih škola sufinancira pokaznu kartu u iznosu od 30 % ukupne cijene karte koja za I. zonu iznosi 200,00 kuna, a za II. zonu iznosi 270,00 kuna. Budući da je iznos gradske subvencije za I.zonu 60,00 kuna korisnik plaća 140,00 kuna, a za II.zonu iznos gradske subvencije je 81,00 kunu što znači da korisnik pokaznu kartu plaća 189,00 kuna.

Za učenike srednjih škola koji potječu iz socijalno ugroženih obitelji koje su korisnici stalne novčane pomoći u Centru za socijalnu skrb Velika Gorica karta je besplatna. Sredstva za razliku cijene karte sukladno Ugovoru sklopljenom između Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije osigurava Županija.

Ukoliko Vaša obitelj ima niske prihode, a Vaši socio-ekonomski uvjeti života su loši, upućujemo Vas da se obratite Centru za socijalnu skrb kako bi Centar utvrdio da li ostvarujte pravo na stalnu novčanu pomoć kao preduvjet ostvarivanja prava na besplatan đački pokaz.

S poštovanjem,

Zvonko Kunić
Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj

Pitanja i odgovori

Natječaj za dodjelu gradskih stanova

PITANJE:

Poštovani,

Kada se počinje prikupljati dokumentacija za dodjelu gradskih stanova, odnosno kada će biti otvoren natječaj.

Željko Đurašin

ODGOVOR:

Poštovani,
sada važeća Lista reda prvenstva za dodjelu stanova u najam utvrđena je Zaključkom KLASA: 370-03/2007-01/09 od 26. siječnja 2007. godine i važi do 26. siječnja 2012. godine.
Do datuma isteka njenog važenja potrebno je provesti natječajni postupak te utvrditi novu Listu reda prvenstva.

S poštovanjem,
Aleksandra Šujica, dipl.iur.
Odsjek pravnih poslova i upravljanja gradskom imovinom

Pitanja i odgovori

Linija 305

PITANJE:

Kako je moguće da uz sav trud oko sastavljanja prijevoza na liniji 305 dođe do takvog apsurda da od 16 sati i 20 minuta pa sve do 18 sati i 5 minuta nema ni jedna linija za Turopolje – Kuče, a znamo da je to vrijema kad se najviše ljudi vraća s posla.

Pozdrav,

Jasna Lučić

ODGOVOR:

Poštovana putnice,

Točno je da je da je nova organizacija linije 305 krenula od ponedjeljka 3.siječnja 2011. godine.

Treba odmah napisati u odgovoru da tu liniju vozi jedan autobus kojemu je potrebno određeno vrijeme da odradi šihtu od terminala Velika Gorica do Turopolja i povratka na terminal u Veliku Goricu. Autobus dva puta ulazi iz Vukovine preko Gornjeg Podotočja u Kuče, tamo se okreče te se istim
putem vraća na standardnu trasu linije. Na tom putu linija je dugačka preko 35 kilometara za koju je potrebno prema pravilniku o javnom linijskom autobusnom prijevozu 65 minuta. Po dolasku na terminal vozaču je potrebno omogučiti odmor od minimalno 10 minuta. Kada to zbrojite sljedeći polazak može biti u 17,35 minuta. Budući da radna vremana u Zagrebu završavaju od 16,00 pa do 17,00 sati trebalo je uskladiti vrijeme koje najbolje odgovara tim putnicima. Osim toga, kako jedan autobus vozi liniju potrebno je uskladiti i naredne polaske koji će odgovarati putnicima kao što su školarci iz Velike Gorice,školarci iz Zagreba,radnici koji rade u trgovinama itd. Nedopustivo je da učenici iz zagrebačkih škola kojima nastava završava u 19,15 čekaju do 21,40 sati, kao što je bilo u predhodnom voznom redu. Osim toga zadaća je da se kvaliteta javnog prijevoza na liniji zadrži u okviru ugovorenih kilometara i polazaka iako je zbog oštećenog mosta došlo do velikih poteškoća.

Molim Vas da o napisanom razmislite,ako imate bolje vrijeme polaska koji će odgovarati jednako kvalitetno Vama kao i ostalim putnicima (prvenstveno učenicima) predložite i ako je organizacijski provodivo izvršit ćemo izmjenu polaska.

Upućujen Vam srdačan pozdrav i želim uspješnu Novu Godinu,

Vjekoslav Heged, dipl.ing.
Upravni odjel za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet