Grad Velika Gorica

Pitanja i odgovori

Vodovodna mreža naselja Gudci

PITANJE:

Molim vas da mi okvirno odgovorite kada ćete nastaviti sa postavljanjem vodovodnih cijevi prema Gudcima, jer vidim da je postavljena pumpna stanica na samom raskršću. Da li se okvirno može saznati kada ćemo dobiti vodovod.

S poštovanjem,

Sanja Pavličić

ODGOVOR:

Preduvjet za vodoopskrbu naselja Gudci je izgradnja magistralnog cjevovoda Mala Buna – Šiljakovina – Gudci čija izgradnja uskoro započinje iz smjera crpne stanice Mala Buna. Završetak cjelovitog magistralnog cjevovoda očekuje se 2011. godine, a ovisno o osiguranju potrebnih financijskih sredstava. Po izgradnji magistralnog cjevovoda domaćinstva će se moći priključiti na isti uz uvjet da imaju potrebnu dokumentaciju. Za naselje Gudce koje ne gravitira magistralnom cjevovodu ishodili smo lokacijsku dozvolu za vodovodnu mrežu naselja Gudci i u tijeku je izrada glavnih projekata na koje je potrebno ishoditi potvrdu glavnog projekta. Po osiguranju sredstava za izgradnju vodovodne mreže naselja Gudci i ispunjenja navedenih preduvjeta moći će se započeti izgradnja.

Dubravko Katulić
Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet

Pitanja i odgovori

Vodovod u Lazini Čičkoj

PITANJE:

Zanima me kada će se provesti ili omogućiti zaineresiranima priključivanje na gradski vodovod na produčju Lazine čičke?

Obrazloženje:
S obzirom na učestalo (u zadnje vrijeme skoro svaki tjedan, a kad malo jače pada kiša ili je neko nevrijeme – obavezno) isključivanje struje radi raznih radova, prilično je nezgodno živjeti bez vode (jer hidrofori kad nema struje ne rade, što znači nema ni vode). Probajte zamisliti kako je nama koji imamo djecu (pranje ruku, odlazak na WC, kuhanje it.d. – nisu svi u vrijeme od 8 do 14 na poslu ili u školi ili u vrtiću).
S druge strane, radi zagađivanja okoliša od strane nesavjesnih ljudi koji svašta bacaju uokolo (otpatke prilikom kolinja, uginule životinje, septičke jame, prekomjerno korištenje herbicida i da ne nabrajam više), bojim se da ova voda koju imamo nije (pre)sigurna za korištenje.
A vodovod je sad doslovno pred vratima?! Ili će to tako stajati unedogled.

I drugo pitanje, što s kanalizacijom na istom području (Lazina čička)
Hvala i lijepi pozdravi,

Ksenija Car Šembera

ODGOVOR:

Kroz dio naselja Lazina Čička izgrađen je magistralni cjevovod na kojeg se domaćinstva koja posjeduju odgovarajuću dokumentaciju mogu priključiti na vodoopskrbni sustav. Zainteresirani se mogu javiti komunalnom poduzeću VG vodoopskrba d.o.o. radi daljnjih informacija. Za dio naselja koja nisu uz magistralni cjevovod projektirana je vodovodna mreža u naselju Lazini Čičkoj, te je na isti ishođena građevinska dozvola 2008. godine. Prilikom izrade proračuna za 2009. godinu provedena je anketa putem Mjesnog odbora o zainteresiranosti mještana za priključenje na javni vodoopskrbni sustav na koju nije bilo značajnijeg odaziva mještana. Stoga nismo predvidjeli ulaganje sredstava u izgradnju vodovodne mreže Lazina Čička. Što se tiče odvodnje otpadnih voda u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za odvodnju donjeg Turopolja tehnoeknomska cjelina Novo Čiče – Jagodno – Lazina Čička – Ribnica.

Dubravko Katulić
Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet

Pitanja i odgovori

Širina prometnice za izgradnju obiteljske kuće

PITANJE:

Poštovani, komu se mogu obratiti za jasno definiranje uvjeta za izgradnju obiteljske kuće (vezano za širinu prometnice). Radi se konkretno o izgradnji u izgrađenom građevinskom području kojim prolazi uska cesta (javni asfaltirani put) širine prema izvodu iz katastarskog plana 3 – 3.5 m. Prema urbanističkom planu najmanja širina iznosi 4.5 m za jednosmeran promet a 5.5 m za dvosmjeran. Svi ostali uvjeti glede dimanzija i površina su zadovoljeni. Mene zanima budući da želim kupiti zemljišnu parcelu, ali ukoliko se ispostavi da zbog uske prometnice neću moći izgraditi obitljesku kuću (ishoditi potrebne dozvole) na zemljištu bila bi to promašena investicija. Već sam bio u općini kada je na snazi bila odluka o širini ceste od 9 m i dobio sam usmeni odgovor da je moguće parcelizacijom predvidjeti dio parcele za potrebe budućeg proširenja prometnice. Budući da ne smijem ići u kupnju zemljišta ukoliko je to nejasno, trebao bih jasno objašnjenje od osobe koja obavlja ili je upoznata sa sličnim problemom i može dati jasan odgovor. Zahvaljujem za Vaš odgovor. Svaka je pomoć dobro došla.

Lijep pozdrav

Tomislav Kljajić

ODGOVOR:

Poštovani,

u Vašem upitu za širinu prometnice, djelomično ste dali i dio odgovora. Točnije, širine koje navodite su minimalne širine kolnika određene Prostornim planom uređenja Grada Velike Gorice (4,5 m za jednu prometnu traku i 5,5 m za dvije prometne trake). Inače minimalna širina prometnice u pravilu je 7,0 metara (prometni traci + nogostup).

Iznimka od ovog pravila sadržana je u članku 135. stavak (6) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice u kojem se navodi: “Za ulice izgrađene do 15.veljače 1968. godine širina može biti i manja, tj. rekonstrukcija će se vršiti prema uvjetima na terenu.

Iz vašeg upita nije poznato gdje se nalazi predmetno zemljište, a to je bitno, jer pojedina naselja imaju važeće Urbanističke planove uređenja, a i sada se za neka naselja izrađuju novi planovi. U tim planovima ucrtane su ulice i detaljnije određeni koridori ulica, širine i profili. Prema tim planovima potrebno je osigurati planirane koridore za buduće proširenje, bez obzira koliko su sada širine prometnica, tako da gradilište mora biti dovoljnih dimenzija, da kad se utvrdi regulacijski pravac (linija ograde), ostane dovoljno zemljišta za izgradnju odgovarajuće građevine.

Za jasno definiranje uvjeta za izgradnju obiteljske kuće (znači za sve urbanističke uvjete, a ne samo za širinu prometnice) morate se obratiti u nadležni Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velike Gorice. Najbolje je da za predmetno građevinsko zemljište zatražite da Vam se izdaju “Uvjeti uređenja prostora” ili opunomoćite ovlašteni projektni ured da ispita sve vezano za mogućnost predmetne gradnje, a osim urbanističkih uvjeta nemojte zaboraviti i uvjete, odnosno mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu. Ukoliko se radi o ulici izgrađenoj do 15.veljače 1968. godine, potrebno je u katastru izvaditi odgovarajuće Uvjerenje.

Roman Repač, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pitanja i odgovori

Stipendije

PITANJE:

Poštovani,

Možete mi reći kada će biti otvoren natječaj za dodjelu stipendija za studente?

Lijep pozdrav!

Ivana Katarina Knežević

ODGOVOR:

Tijekom ovog tjedna povjerenstvo će utvrditi sve detalje i Pravilnik vezan uz stipendije, a natječaj će biti raspisan tijekom idućeg tjedna. Bit će objavljen u dnevnom tisku i na web stranici Grada.

Elizabeta Stipetić
Ured gradonačelnika

Pitanja i odgovori

Autocesta Zagreb - Velika Gorica

PITANJE:

Kada se planira dovršiti dionica autoceste Zagreb – Velika Gorica ?

Višnja Mravunac

ODGOVOR:

Odgovor na ovo pitanje treba tražiti od Hrvatskih autocesta. Gradu Velikoj Gorici svakako je u interesu da se dionica završi što brže i na taj način rastereti promet kroz grad, ali točan odgovor mogu dati jedino Hrvatske autoceste, koje su investitor izgradnje.

Elizabeta Stipetić
Ured gradonačelnika

Pitanja i odgovori

Potvrda za pretplatne karte ZET-a

PITANJE:

Molim Vas gdje mogu potvrditi obrazac za pretplatne godišnje karte ZET-a, za učenika srednje škole?

Mihovil

ODGOVOR:

Poštovani,

Na žalost, budući da Zagrebačka županija i Grad Velika Gorica sufinanciraju cijenu mjesečne pokazne karte za ZET, o čemu se vodi evidencija za svaki mjesec, trenutno nije moguće ostvariti subvenciju za godišnje karte, već samo za mjesečne.
Inače, u školi ovjereni zahtjevi ZET-a se ovjeravaju kod nas u Gradskoj upravi, na šalteru 1.

Neven Topolnjak, prof.
Stručni savjetnik za školstvo

Str. 10 od 10« Prva«8910