Grad Velika Gorica

Obavijesti

Obavijest umirovljenicima: uskrsnice

Obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, koji imaju mirovinu do 2.000,00 kuna, kako mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice. Mjerilo za isplatu predstavlja iznos u stavci ″mirovina″, bez zaštitnog dodatka ili drugog doplatka.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu do 1.000,00 kuna bit će isplaćena uskrsnica u iznosu od 800,00 kuna, a umirovljenicima koji primaju mirovinu od 1.000,01 kune do 2.000,00 bit će isplaćena uskrsnica u iznosu od 400,00 kuna.

Obavještavamo i korisnike nacionalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice kako mogu ostvariti pravo na isplatu uskrsnice u iznosu od 800,00 kuna.

Umirovljenici koji su prošlih godina upisani u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice u svrhu isplate božićnice/uskrsnice, a čija mirovina nije veća od 2.000,00 kuna, ne moraju ponovno predavati Zahtjev Gradu te uskrsnicu mogu preuzeti u FINA-i.

Umirovljenici koji su ostvarili pravo na mirovinu tijekom ove godine te korisnici nacionalne naknade ostvaruju pravo na uskrsnicu temeljem podnošenja propisanog Obrasca za prijavu u Evidenciju umirovljenika Grada Velike Gorice uz kojeg je potrebno priložiti sljedeće:

• dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu)
• dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine za prethodni mjesec ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a ne starija od mjesec dana ili Rješenje o mirovini), ili dokaz o priznavanju prava na nacionalnu naknadu (Rješenje ili potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje)
• kopiju dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB korisnika.

Obrazac se može preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice www.gorica.hr te na porti gradske uprave.

Korisnici nacionalne naknade te umirovljenici koji još nisu upisani u Evidenciju umirovljenika Obrazac i pripadajuće priloge predaju u Gradsku upravu, Trg kralja Tomislava 34, na porti, od 08.00. – 15.00 sati. Prijave se zaprimaju do 20.04.2022. godine.

Isplata uskrsnice bit će u poslovnicama FINA-e, u razdoblju od 04.04.2022.– 30.04.2022. godine.

Kako bi preuzeli uskrsnicu umirovljenici odnosno korisnici nacionalne naknade moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu te dokument iz kojeg je vidljiv njihov OIB.

U slučaju spriječenosti dolaska umirovljenika odnosno korisnika nacionalne naknade, uskrsnicu može preuzeti i druga osoba koja mora predočiti svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika uskrsnice.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na broj tel 6269-918 ili 6269-938.

Obrazac (MS Word)