Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: odvodnja otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, Podsustav Vukovina - Staro Čiče

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja: Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin - Okuje

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja Drenje Ščitarjevsko i dio Ščitarjeva

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija raskrižja Ulice kneza Ljudevita Posavskog, Ulice Matice Hrvatske i Kolodvorske ulice s izgradnjom raskrižja s kružnim tokom prometa

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Gustelnica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građevina infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Turopolje - Rakitovec

Str. 1 od 7123»Zadnja »