Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja Drenje Ščitarjevsko i dio Ščitarjeva

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: kolektor fekalne kanalizacije Kobilić - Rakarje - kolektor 1 i crpna stanica 7

Obavijesti

Obavijest o Javnom uvidu u Program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Vukomeričko Kravarska brda“

Odjel za uređivanje šuma UŠP Zagreb obavještava sve zainteresirane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Vukomeričko Kravarska brda“ s važnošću od 2015. do 2024. godine pri kraju.

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine gospodarske namjene - Staro Čiče

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: NTP Andrije Kačića Miošića

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija raskrižja Ulice Matice Hrvatske i Ulice Slavka Kolara s izgradnjom raskrižja s kružnim tokom prometa

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Peršinovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbni cjevovodi naselja Strmec Bukevski

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za -građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda, vodoopskrbni cjevovodi naselja Strmec Bukevski, na katastarskim česticama k.č.br. 147/1, 93, 91, 81, 76/2, 76/1, 61, 59, 58, 57, 56, 94, 98/2, 95, 106/1, 106/2, 106/3, 109, 110, 112, 111/3, 113/1, 114, 116, 117, [...]

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža Lekneno - Trnje

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda, vodovodna mreža Lekneno – Trnje, na katastarskim česticama k.č.br. 38, 39/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 66, 68/3, 72, 73/1, 73/3, 120/9, 120/10, 121/3, 130, 133/3, 137/4, 152, 155, 164/13, 218, 230/3, [...]

Str. 1 od 5123»Zadnja »