Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste,na području katastarskih općina Mičevac , Velika Mlaka , Šćitarjevo , Obrezina, Strmec Bukevski , Donja Lomnica , Lukavec,, Ribnica, Novo Čiče, Čička Lazina , Donje Podotočje ,Poljana Ćička, Mraclin, Velika Buna i Kurilovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Vukovina – Staro Čiče

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Turopolje – Rakitovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin – Okuje

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja - podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševec - Ogulinec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poljima za ozemljavanje Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja Drenje Ščitarjevsko i dio Ščitarjeva

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: kolektor fekalne kanalizacije Kobilić - Rakarje - kolektor 1 i crpna stanica 7

Obavijesti

Obavijest o Javnom uvidu u Program gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Vukomeričko Kravarska brda“

Odjel za uređivanje šuma UŠP Zagreb obavještava sve zainteresirane da su radovi na izradi Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice „Vukomeričko Kravarska brda“ s važnošću od 2015. do 2024. godine pri kraju.

Str. 1 od 6123»Zadnja »