Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - KB 20 kV za NTS 511 Istrabenz Rakitovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Lekneno - Trnje

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Rješenje o utvrđivanju građevne čestice - Šiljakovina

Obavijesti

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 5. i  7. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 05/2017.) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 940-01/17-01/144, URBROJ: [...]

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: odvodnja otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, spojni kanal CS 'Velika Kišovina'

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: pješačko - biciklistička staza od križanja D30 i ŽC304100 do Starog Čiča

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija građevine stambeno - poslovne namjene i rekonstrukciju pomoćne građevine (Staro Čiče)

Obavijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velika Gorica

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, temeljem čl. 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17), objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: odvodnja otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, Podsustav Vukovina - Staro Čiče

Str. 1 od 7123»Zadnja »