Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija građevine stambeno - poslovne namjene i rekonstrukciju pomoćne građevine (Staro Čiče)

Obavijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velika Gorica

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, temeljem čl. 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17), objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: odvodnja otpadnih voda naselja Donjeg Turopolja, Podsustav Vukovina - Staro Čiče

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja: Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin - Okuje

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja Drenje Ščitarjevsko i dio Ščitarjeva

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija raskrižja Ulice kneza Ljudevita Posavskog, Ulice Matice Hrvatske i Kolodvorske ulice s izgradnjom raskrižja s kružnim tokom prometa

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža naselja Gustelnica

Str. 1 od 7123»Zadnja »