Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građevina infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Turopolje - Rakitovec

Obavijesti

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste,na području katastarskih općina Mičevac , Velika Mlaka , Šćitarjevo , Obrezina, Strmec Bukevski , Donja Lomnica , Lukavec,, Ribnica, Novo Čiče, Čička Lazina , Donje Podotočje ,Poljana Ćička, Mraclin, Velika Buna i Kurilovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Vukovina – Staro Čiče

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Turopolje – Rakitovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja – podsustav (tehnoekonomska cjelina) Mraclin – Okuje

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: sustav odvodnje Donjeg Turopolja - podsustav (tehnoekonomska cjelina) Buševec - Ogulinec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s poljima za ozemljavanje Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: izgradnja fekalne odvodnje naselja Selnica, Mala Kosnica, Velika Kosnica i Petina

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: fekalna odvodnja naselja Drenje Ščitarjevsko i dio Ščitarjeva

Str. 1 od 6123»Zadnja »