Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: građenje građevine gospodarske namjene - Staro Čiče

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: NTP Andrije Kačića Miošića

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: rekonstrukcija raskrižja Ulice Matice Hrvatske i Ulice Slavka Kolara s izgradnjom raskrižja s kružnim tokom prometa

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbna mreža naselja Peršinovec

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodoopskrbni cjevovodi naselja Strmec Bukevski

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za -građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda, vodoopskrbni cjevovodi naselja Strmec Bukevski, na katastarskim česticama k.č.br. 147/1, 93, 91, 81, 76/2, 76/1, 61, 59, 58, 57, 56, 94, 98/2, 95, 106/1, 106/2, 106/3, 109, 110, 112, 111/3, 113/1, 114, 116, 117, [...]

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: vodovodna mreža Lekneno - Trnje

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda, vodovodna mreža Lekneno – Trnje, na katastarskim česticama k.č.br. 38, 39/1, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 66, 68/3, 72, 73/1, 73/3, 120/9, 120/10, 121/3, 130, 133/3, 137/4, 152, 155, 164/13, 218, 230/3, [...]

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: spojni vodoopskrbni cjevovod Petina – Šćitarjevo

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: kolektor fekalne kanalizacije Kobilić - Rakarje - Kolektor 1 i crpna stanica 7

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: telekomunikacijski sustav; FTTN Donja Lomnica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: kolektor fekalne kanalizacije Pleso - Rakarje

Str. 1 od 5123»Zadnja »